Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET KIJKVENSTER

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

HET KIJKVENSTER

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

— De Gêr. Bond 75 jaar — — Betekenis — — Doel —

Volgende week woensdag zal In een kerkdienst in de Utrechtse Domkerk, waarin Ds. L. Kievit uit Gouda voorgaat, het 75-jarig bestaan van de Gereformeerde Bond worden herdacht. Een herdenking met gemengde gevoelens, en bepaald niet alleen feestelijke gevoelens; daarom is de dienst ook aangeduid als „gebedsdienst" Het zou immers een veel vreugdevoller zaak zijn wanneer de hele Nederlandse Hervormde Kerk terugkeerde tot haar belijdenis, dan hoefde de Gereformeerde Bond niet langer te bestaan! Want de Bond is geen doel in zichzelf, maar alleen middel om de Kerk terug te roepen tot de belijdenis van de Reformatie.

Een greep uit de geschiedenis. In 1906 werd de Gereformeerde Bond opgericht, onder andere door Dr. H. Visscher en Ds. E. E. Gewin. Direkte aanleiding was het ontstellende feit dat een Hervormd predikant. Dr. Bahler, Boeddha hoger achtte dan Christus en desondanks door de toenmalige Synode ongemoeid werd gelaten! Dat was de aanleiding, niet de oorzaak, die lag veel dieper. De Bond wilde de krachten van de Gereformeerde belijders in de Ftervormde Kerk bundelen. Samen staan we sterker dan alléén! Er is nogal wat te doen geweest over

Er is nogal wat te doen geweest over de naam en de doelstellingen van d© Bond, vooral in het begin. De officiële naam was eerst: „Gereformeerde Bond tot vrijmaki-ng van de Herv. kerk". Met dat woord „vrijmaking" bedoelde men vrijmakir.g van het synodale juk. Dat bleek n'.et alleen niet uitvoerbaar, maar het v/ekte ook misverstanden, men vreesde een nieuwe doleantie. En het was juist niet de bedoeling van de Ger. Bond de Kerk te verlaten, maar in die Kerk reformerend bezig te /.ijn. Vandaar dat al spoedig de naam werd gewijzigd in „Gereformeerde Bond tot verdediging en verbreiding van de waarheid in de Ked. Hcrv. Kerk",

Het IS moeilijk in cijfers uit te drukken wat de ljett''i..i z van de Ger. Bond is geweest gedurende de afgelopen 75 jaar. P'-imt-ir wss en is toch de rechte predikins;. de zielszorg, de catechese, als middelen om de gemeenten en de Kerk in haar geheel op te heffen uit haar verval. Daarnaast is er een studiefonds, dat ten doel heeft studenten te ondersteunen bij de studie in de Godgeleerdheid. Ook een Leerstoelfonds dat beoogt aan verschillende Universiteiten de Gereformeerde theologie te doceren. Ook landelijke — tegenwoordig ook regionale — ambtsdragersvergadenngen worden ouderlingen, diakenen en predikanten tot hun werk in de gemeente toegerust. Wekelijks verschijnt „De Waarheidsvriend", het blad dat brede informatie geeft over het geesWijk en kerkelijk leven. Voor predikanten en studenten is er „Theologia Reformata". En zo zou er nog véél meer te noemen zijn.

Op het ogenblik is het aantal predikantsplaatsen dat op de Ger. Bond georiënteerd is, ongeveer 350, dat is méér dan één zesde gedeelte van de Kerk. Het „kerkvolk" dat achter de doelstellingen van de Ger. Bond staat, is procentsgewijs groter, het kon weleens een derde van de hele Kerk zijn, ook als gevolg van de uitholling en de verschraling in de rest van de Kerk.

We mogen dankbaar zijn voor het vele goede dat door middel van de arbeid van de Ger. Bond aan de Herv. Kerk is geschonken. Temidden van het verval en de afval, die op sommige plaatsen ontstellende vormen hebben aangenomen, is de rechte prediking in de Kerk bewaard gebleven en in stand gehouden. Dat is geen verdienste van de Bond, dat is Gods trouw en genade, waarvoor Hij mensen heeft willen gebruiken. De dankbaarheid wordt echter ge

De dankbaarheid wordt echter getemperd door de gedachte aan het feit dat de Kerk als geheel nog niet is teruggekeerd tot haar belijdenis. Of dat ooit zal geschieden valt niet te voorspellen. Zolang het niet gebeurt heeft de Bond een taak. Gebeurt het wél, dan kon de Bond zichzelf opheffen, want dan is zij overbodig geworden. Dat zou een aparte dankdienst waard zijn Niet omdat de hele Kerk dan ,,Bonds" zou zijn. maar omdat de hele Kerk dan weer .,Gereformeerd" zou zijn. WAARNEMER

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

HET KIJKVENSTER

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's