Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een boeiende politieke avond

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een boeiende politieke avond

OOSTFLAKKEE:

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Als een deel van haar campagnevoering voor de Tweede Kamerverkiezingen in mei a.s., hield het ÖDA-Oostflakkee op dinsdag 7 april j.L in Oude Tonge een politieke avond, met vrge toegang voor ieölcreen. De spreker op deze avond was het CDA-Tweede Kamerlid Frinking uit Ryswük.

In zijn inleiding liet voorz. Hendriks weten, dat deze avond van het CDA op Goeree Overflakkee de derde was in 1981.

Eerder waren het Tweede Kamerlid van Dijk en fractieleider Lubbers resp. in Dirksland en Goedereede. Met genoegen stelde ^ij vast, dat ondanks het goede weer de opkomst redelijk was en ook, dat de vrouwen goed vertegenwoordigd waren.

Verder merkte hij op, dat van de Nederlandse bevolking — overwegend goed georganiseerd in vakbonden e.d. — met name de kiezers zich in te geringe mate binden aan politieke partijen, om als lid actief met de politici mee te denken. Hij riep vooral de plaatselijke kiezers op eens raads- of fractievergaderingen bij te wonen. Evenals „stemmen", is het „mogen meedoen" een verworven recht! Maak er toch gebruik van' zo besloot hij.

Het Kamerlid Frinking haakte in het begin van zijn toespraak hierop in en pleitte ervoor, dat contacten tussen parlementsleden en bewoners in de regio niet uitsluitend voor verkiezingstijden moeten worden voorbehouden. Problemen in de regio moeten vaker in een persoonlijk gesprek met Kamerleden kunnen worden behandeld. Daarna lichtte hij het beleid van het

Daarna lichtte hij het beleid van het CDA in de afgelopen regeringsperiode toe. Het stukje „vertrouwen" dat met een stem aan* een politieke partij wordt gegeven, zal door niet één partij voor lOOVo kunnen worden beantwoord. Het dienen van een grote verscheidenheid aan belangen zal in één totaal 'over-heidsprogram moeten worden uitgevoerd. Wil de overheid de Bijbelse gerechtigheid gestalte geven, dan zal op democratische gronden elk belang zo optimaal mogelijk moeten worden behartigd. Doch, verwezenlijking van het „volle pond" voor elk belang, is een onbereikbaar ideaal!

Sprekend over de Internationale politiek, betoogde hij dat een klein land als Nederland een zodanige machtspositie bezit, dat wij buiten onze grenzen die plaats moeten bezetten, waar nog naar onze standpunten wordt geluisterd!! Ten opzichte van grote buurlanden, zullen wij ons meer moeten bedienen van compromissen. Veel aanmerkingen van de oppositie op standpunt s- innamen van het CDA acht liij dan ook onterecht.

Ook schetste hij het toekomstige beleid van het CDA, dat erop gericht ;sal zijn:

— de bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking constant te houden; — de werkgelegen.heid vooral ook voor

— de werkgelegen.heid vooral ook voor jongeren en vrouwen op te vrrvon met o.a. 75.000 extra arbeidsplaatsen door deeltijdbanen;

— de concurrentie-positie van het bedrijfsleven t.o.v. buitenlandse bedrijven te verbeteren;

— de koopkracht van het Echte mini-' mum (het zgn. huisnummerminimum) constant te houden;

— meer wonIngT)ouw door ^tads- en dorpsvernieuwingen, te realiseren;

— meer aandacht te geven aan socialeen culturele voorzieningen voor etnische minderheden;

— dat Nederland t.a.v. vrede en veiligheid meewerkt aan een beleid waardoor kernwapens worden teruggedrongen.

Na de pauze, ontwikkelde zich in een prettige sfeer een pittige discussie tussen de belangstellenden en het Kamerlid. Hierbij ging het over zaken als: grote defensie-orders voor DAF/RSV, kernenergie en kernwapens. Beide aspecten behoren tot de specialismen van dhr. Frinking.

Ook waren er meer algemene vragen over onderwijs aan buitenlandse gezinnen, het optreden van de dissidenten in het CDA en de afnemende belangstelling van de jongeren voor de politiek. Dhr. Frinking zag in dit laatste fenomeen nog geen direct gevaar 'voor het functioneren van het parlementaire stelsel, dat z.i. tot de besten op de wereld behoort. Hij kon niet inzien, waarom jongeren wel geactiveerd kunne» worden om mee te denken met radicale partijen en niet met het CDA, dat aan jongeren minstens zoveel te bieden heeft.

Al met al, veel goede informatie over het parlementair gebeuren, zo beëindigde de voorzitter deze avond. Hij bood dhr. Frinking — als dank voor zijn inspanning — een doos met producten van het eiland aan (witlof met sla). Dit gebaar werd door het Kamerlid zeer op prijs gesteld.

Ter ïntormatie: geïnteresseerden In CDA-vergaderingen kunnen dit telefonisch kenbaar maken (01871 - 1720, of 01874 - 1671).

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Een boeiende politieke avond

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1981

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's