Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

HET KIJKVENSTER

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

HET KIJKVENSTER

blik op k* •n MUMnlevIng

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

- Het C.O.G. - - Ontmoetingsplaats - - Welke naam? -

Op donderdag 2 april hield het C.O.G.G. (Contact Orgaan van de Gereformeerde Gezindte) haar jaarlijkse conferentie, ditmaal te Nijkerk. Het valt me weleens op dat de pers aan dit gebeuren betrekkelijk weinig aandacht besteedt. Moeten we daaruit de conclusia trekken dat de behoefte aan eenheid binnen de Gereformeerde Gezindte al te weinig wordt gevoeld?

Het C.O.G.G. is destijds opgericht als een praatorgaan, een ontmoetingsplaats voor leden van de verschillende kerken die de belijdenis van de Reformatie hebben. Maar van het begin af verliep het allemaal nogal moeizaam. Niet alle kerken zijn vertegenwoordigd: de (vrijgemaakt) Gereformeerde Kerken bijvoorbeeld doen niet mee. En andere kerken doen niet officieel mee, maar zenden waarnemers ( deGer. Gemeenten bijvoorbeeld). Ook de Ger. Bond doet mee, maar dat is natuurlijk geen officiële vertegenwoordiging van de Nederlandse Hervormde Kerk.

xXx

De belangstelling voor deze conferentie is in de regel niet zo groot, maar degenen die er jaarlijks komen zouden deze dagen van ontmoeting en bezinning toch niet willen missen.

Ds. J. H. Velema, Chr. Ger. predikant te Nunspeet, één van de stuwende krachten in het C.O.G.G., schrijft in KOERS van 17 april j.l:

,,Het C.O.G.G. is een ontmoetingsplaats eerste klas. Daarin ligt zijn betekenis. Op de korte baan heeft liet C. O. G. G. niets bereikt voor de kerkelijke eenheid. Maar het is voor nu en later van niet te onderschatten betekenis dat het C. O. G. G. mensen bij elkaar brengt die anders langs elkaor zouden heengaan".

xXx

Dit jaar sprak de Gereformeerde hoogleraar Dr. K. Runia uit Kampen over het onderwerp „Evangelische-Reformatorisch-Gereformeerd". Een aktueel onderwerp, zegt Velema terecht, omdat die drie woorden ons midden in de kerkelijke en geestelijke problematiek van deze tijd plaatsen. In het verslag van de lezing van Runia schetst Velema dan hoe de woorden in de loop der jaren kunnen uitslijten of een betekenisverandering kunnen ondergaan.

Zo heeft het woord Fvangelirh Hat vroeger ongeveer hetzelfde betekende als Reformatorisch, thans een heel andere waarde gekregen. Hoewel de mensen die zich Evangelisch noemen sterk de nadruk leggen op de onfeilbaarheid van de Heilige Schrift als het Woord van God staan ze dikwijls kritisch tegenover de belijdenisgeschriften. Het accent op het onmisbare werk van de Heilige Geest leidt gemakkelijk tot in het middelpunt plaatsen van de begenadigde mens.

,,In de praktijk schaart zich onder de naam Reformatorisch de rechterflank van de gereformeerde gezindte. In werkelijkheid is er meer aansluiting bij de Nadere Reformatie dan bij de Reformatie uit de 16e eeuw. De nieuwe beweging Js nogal statisch en exclusief, terwijl de Reformatie Juist dynamisch was. Men heeft het bezwaar dat het woord gereformeerd gemonopoliseerd is door de Geref. Kerken, maar maakt men zich nu niet schuldig aan hetzelfde kwaad m.b.t. het woord Reformatorisch?"

Hetzelfde verschijnsel doet ,zich voor met de naam Gereformeerd. Eerst dekte het de hele beweging van de Reformatie, later werd het speciaal gebruikt voor de volgelingen van Calvijn. Na de Afscheiding eisten de verschillende kerken die uit de Gereformeerde Kerk waren voortgekomen die naam voor zich op.

xXx

Ik geloof dat Ds. Velema in de weergave van Runia's lezing het kind hier bij de naam heeft genoemd. Wat is een naam? Er is geen kerk of kring die de vervlakking buiten de deur zal houden en dat is niet te ondervangen door er een nieuw etiket op te plakken.

In dezelfde kringen waar vroeger het woord Gereformeerd opgeld deed, heet nu alles Reformatorisch. Maar hoe lang het nog duurt of ook dat woord voldoet niet meer?

Die vraag geeft ons denkstof, juist ook na de lezing van Prof Runia.

WAARNEMER­

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

HET KIJKVENSTER

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 april 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's