Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Groen van Prinstererschoor' Middelharnis    viert vandaag het lialve-eeuw feest..!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Groen van Prinstererschoor' Middelharnis viert vandaag het lialve-eeuw feest..!

De jubilerende school, getekend door Aai Boogerman.

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De jeugd die nu zorgeloos ronddolt op het plein en in de school probleemloos christelijk onderwijs ontvangt zal geen weet hebben van de worsteling die aan de stichting van de school, de nu 50 jarige „Groen van Prinstererschool" vooraf is gegaan. Daarover doet het jubileumnummer van „Schoolpraetjes", dat vandaag, op de jubileumdag, verspreid zal worden een boelge open en 't is goed om daar nadrukkelijk kennis van te nemen. Het vertelt het verhaal van de moeizame strijd die gestreden is maar die met zegen werd bekroond. De viering van het gouden jubileum wordt dan ook een feest van dankbaarheid, in een herdenkingsdienst beleden op de plaats waar het in 1931 begonnen is.

De datum van 29 april 1931 praalt als overwinningsdag in de geschiedenisboeken van de „Groen". Op die dag die „als in dikke nevel voor het geestesoog verborgen lag" vonden in het koor van de Ned. Herv. Kerk de eerste lessen plaats in afwachting van de school die gebouwd zou worden. Op de avond van die dag - waarop ook de eerste steen van het schoolgebouw werd gelegd - werd de school met een plechtige bijeenkomst geopend.

„Wij juichen het van harte toe dat de jeugd van Middelharnis een ruime gelegenheid geboden wordt om naar de eisch van Gods Woord op school te worden onderwezen", zo werd op die bijeenkomst de intentie van de opgerichte Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Nederlandsch Hervormde Christelijke School verwoord. Het streven van het bestuur is onveranderd gebleven, wel werd de naam van de Ver. inmiddels gewijzigd in: Ver. van christelijke scholen voor basisonderwijs op Geref. Grondslag, gevestigd te Middelharnis.

Wie kennis neemt van de oprichtingsgeschiedenis van de Chr. Schoolver. zal stellig onder de indruk komen van de geloofsmoed waarin de oprichters alle tegenstromingen hebben getrotseerd. Toen de Ver. een feit was sprak een van de mannenbroeders, die zij aan zij voor het doel gestreden hadden, met name ook vele ouders vermanend aan over gebleken lauwheid, waardoor het aan overtuigingskracht had ontbroken.

Die kracht was nodig tegen het „openbare bolwerk dat zorgvuldig bewaakt werd door het liberale en moderne volksdeel". Tegenover de lauwheid van velen stond te krachtiger het gebed van de anderen, minder in aantal maar met hun God tot hulpe.

Aanvechtingen te over in de periode van oprichting. In september 1929 leek de moed de oprichters te ontzinken want uit de vergadering van 11 september wordt vermeld dat door enkele bestuursleden nog een laatste poging zal worden gedaan on nog wat handtekeningen te verkrijgen om alzo tot een voldoende aantal leerlingen voor 3 lokalen te komen. Van de 49 vezamelde handtekeningen zouden er door de Inspecteur nog 3 worden geschrapt. „Linksche heeren" in de gemeenteraad probeerden nog een spaak en 't wiel te steken maar hun actie bleef vruchteloos; Gedeputeerde Staten spraken als hun oordeel uit dat hun van pressie door het Bestuur op de betrokken ouders niets gebleken was. Toen het onderwijs van start ging en daarna op 5 oktober 1931 het nieuwe schoolgebouw geopend werd ging daarmee de dierbare wens in vervulling van het bestuur dat zich onder leiding van burg. Sterk van Nieuwe Tonge voor de komst van de school had ingezet. Middelharnis' eigen burgemeester, voorstander van het openbaar onderwijs zijnd, had zich van medewerking onthouden. Op voorstel van het bestuurslid dhr. A. van Eek kreeg de school de naam van „Groen van Prinstererschool".

Als „de Groen" heeft de school door de jaren heen een zekere vermaardheid gekregen. Vele tientallen onderwijzers en onderwijzeressen hebben in de voorbije 50 jaar de school gediend. Het langst, zelfs meer dan 30 jaar deed dat mej. Langbroek. Welbekende schoolhoofden waren als eerste dhr. Jansen, C. P. Kijkuit en laatstelijk dhr. M. Edewaard die zelfs gedurende twintig jaar het hoofdonderwijzerschap heeft vervuld.

Het jubileumnummer geeft over de voorbije 50 jaar een getrouwe indruk, mede aan de hand van de consiënteus geschre-ven notulen. Er wordt ook aan de kra{3pe financiële omstandigheden in de beginperiode van de school herinnerd, toen er zelfs stemmen opgingen om voortaan het kopje thee op de ouderavonden maar te laten. Onder druk van de lege kas kon het bestuur daar helemaal in mee denken, maar de dames bleven in 't genot van één kopje thee terwijl aan de heren een sigaar zou worden aangeboden. Ook in het begin van de vijftiger jaren waren de financiële omstandigheden nog niet rooskleurig; toen werd er zelfs serieus aan gedacht om schapen te gaan weiden „ter versteviging van de verenigingskas". Per schaap zou men een winst van dertig gulden per jaar kunnen maken maar 't is er niet van gekomen.

Momenteel zijn aan de „Groen van Prinstererschool" 13 leerkrachten verbonden.

In de bestuurssamenstelling zijn de 4 protestantse kerken vertegenwoordigd; bestuursvoorzitter is dhr. H. R. de Kreij te Middelharnis. Nu bij de gouden mijlpaal de balans van een halve eeuw christelijk onderwijs wordt opgemaakt noopt dat het bestuur en allen die de school omringen tot grote dankbaarheid. Het jubileumnummer zegt daarover:

„Wij brengen bovenal dank aan God de Heere; Hij wilde ook in Middelharnis Zijn Naam aan honderden kinderen laten verkondigen. Hij opende nieuwe wegen waar nar menselijke berekeningen slechts muren waren. Hij plaatste mensen op zware posten en Zijn kracht werd in zwakheid volbracht. Het blijft de taak van onze school voortdurend naar Hem te wijzen, die onze Heiland en Leidsman wil zijn. Samen met de ouders wil onze school de

Samen met de ouders wil onze school de grondslag leggen voor een christelijk leven. Dat werk mogen wij opdragen in ons gebed; dan zullen wij ervaren dat Zijn zegen op ons rust en op het werk onzer handen. Zo mogen we als school vol vertrouwen een zekere toekomst tegemoet eaan met Jezus aan boord.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

�Groen van Prinstererschoor' Middelharnis    viert vandaag het lialve-eeuw feest..!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's