Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uitreiking Kon. Zilver aan scheidende secr. Abr. Jongeling

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uitreiking Kon. Zilver aan scheidende secr. Abr. Jongeling

Ouderavond Chr, Nat Schoo „ Y Kompas*' Den Bommel

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Woensdag 29 april werd in de gemeenschapsruimte van de Clir. Schooi den Bommel een zeer byzondere ouderavond gehouden. Werden de ouders andere jaren tevoren uitvoerig ingelicht over de aard van het programma, dit jaar was de uitnodiging wat vaag gesteld: er zou aandacht worden besteed aan het 500 jaar bestaan van St Adolfsland en er zouden dia's worden vertoond. Dat was zo ongeveer alles wat de ouders over deze avond van hun kinderen te weten waren gekomen.

Maar.... de kinderen van de school wisten wel méér! En wat kunnen ze goed geheimen bewarea Zo is gebleken. De avond zou n.1. in het teken staan van het afedieid van de heer Jongeling, meer dan 25 jaar secretaris van het schoolbestuur, bekend en geliefd bij de schooljeugd. Dat wisten de kinderen, en leerden er liedjes voor zingen en een toneelstuk over spelen.

Maar.... deburgemeester, het bestuur en de schoolleidingen wisten nog méér! N.1. dat de heer Jongeling die avond het zilveren edelmetaal zou worden uitgereikt. Daarom moest de datum van de ouderavond zijn: 29 april. Daarom werden ook in het diepste geheim oud schoolhoofden, oud predikant, oud voorzitter en famiheleden van de heer Jongeling uitgenodigd deze ouderavond bij te wonen. Tot de laatste dag werd in spanning

Tot de laatste dag werd in spanning geleefd of de heer Jongeling enig vermoeden zou hebben van hetgeen hem te wachten stond. Alles leek goed te gaan, tót de laatste middag! Toen werd er n.1. een gelukstelegram bezorgd bij de heer Jongeling van minister Pais, waarin hij werd geluk gewenst met zijn onderscheiding! Tot grote opluchting van alle insiders, vond de heer Jongeling het een flauwe grap, van iemand die een gefingeerd telegram had opgegeven. Immers, als je zoiets te beurt valt, word je toch op het gemeentehuis ontboden, aldus Jongeling. E.n zo zal om half 8 de heer Jongeling met

E.n zo zal om half 8 de heer Jongeling met z'n echtgenote in een stampvolle zaal te wachten tot de voorzitter de avond zou openen, en zich lichtelijk te verwonderen over het grote aantal (nog lege) gereserveerde plaatsen in de zaal, toen de deur openging en achter de schoolleider, de heer Gravendeel, een hele rij genodigden binnenstapten. Allereerst burgemeester en mevrouw v. d. Harst,.Ds. en mevr. van 't Veld, oud schoolhoofden v. d. Jagt en Brouwer, oud voorzitte drs. K. C. van Kempen, allen met echtgenoten en de kinderèn van de heer Jongeling. Verbazing, verwarring en onbegrip wa

Verbazing, verwarring en onbegrip waren af te lezen op het gezicht van de heer tijd voor uitleg werd hem niet gegund, want de voorzitter opende omniddellijk de avond.

Opening voorzitter schoolbestuur Na gebed en lezing van Prediker 3 werden de aanwezigen hartelijk verwelkomd door de voorzitter, de heerP. vanDamme. Ongetwijfeld zouden de ouders benieuwd zijn naar het optreden van hun kinderen en het vertonen van de dia's over het schoolleven. Maar vanavond zullen „levende beel

Maar vanavond zullen „levende beelden" vertoond worden van onze schoolgemeenschap, aldus de voorzitter. Beelden die ver uitsteken boven de ongetwijfeld ook goede kwaliteit van de dia's, en daarvoor nodigen wij als eerste spreker uit, de burgemeester van Oostflakkee.

Burgemeester W. M. v. d. Harst Even dachten de kinderen dat ze een les in Vaderlandse geschiedenis kregen toen de burgemeester ging vertellen over het 500-jarig bestaan van St. Adolfsland. Over hertogen en graven van heel lang geleden. Maar burgemeester v. d. Harst heeft niet voor niets de reputatie een geestig en boeiend spreker te zijn. Want, zo zei hij, ons mooie eiland is niet

Want, zo zei hij, ons mooie eiland is niet alleen zo geworden door het aanslibben van de gorzen en slikken, maar mede door het harde werken van de bewoners, die het land bewerken, en dijken en polderwegen onderhouden, en zo iemand bevindt zich hier in de zaal, en daarvoor heb ik nog iets in m'n tas, aldus de burgemeester, terwijl hij de heer Jongeling verzocht op het podium te komen.

De nog geheel beduusde Jongeling werd hierna toegesproken en veel dank gebracht voor het vele werk gedaan voor de gemeenschap van Flakkee, o.a. meer dan 25 jaar secretaris van het schoolbestuur, bestuur Chr. Huishoudschool en vele andere bestuursfuncties van div. polders, bloembollencultuur en ouderling Ned. Herv. Kerkeraad.

De zilveren ere-medaille werd hierna opgespeld en de aanwezigheid van de vele digden^ zal toen voor de

heer Jongeling wel verklaarbaar zijn geworden!

Voorzitter van het schoolbestuur

De voorzitter van het schoolbestuur sprak waarderende woorden en gelukwensen uit namens schoolbestuur en oudercommissie voor het vele werk voor de school gedaan en overhandigde de draagmedaille behorend bij de onderscheiding.

De heer Gravendeel

Hierna sprak de schoolleider, de heer Gravendeel, namens de gehele schoolgemeenschap (ook de ouders van de kleuterschoolleerlingen waren aanwezig). Hij noemde de onderscheiding een zeer verdiende hulde. Hij had de heer Jongeling altijd tot helpen bereid gevonden en tot steun door z'n vele bestuurservaring, kortom, nog een echte „mannenbroeder" in het Chr. onderwijs.

Ook bij de kinderen is de heer Jongeling geen onbekende. Regelmatig loopt hij de schoollokalen binnen, geïnteresseerd als hij is in het schoolgebeuren. Voor veel kinderen is hij dan ook „Ome Bram".

Daarom wilden de kinderen hem ook graag huldigen, en viel het kleinste meisje van de school, Martine Fokker, de eer te beurt, de heer Jongeling een grote zilveren medaille om te hangen waarop stond: „Ridder in de orde van 't Kompas". Ze moest hiervoor op een stoel klimmen! Het kleinste jongetje, Wilco Hameeteman, mocht mevrouw Jongehng een prachtig draagboeket aanbieden.

Daarna overhandigde de heer Gravendeel een (nu nog leeg) foto-album, waarin straks alle foto's van deze avond zullen prijken.

Als grote verrassing toonde de heer Gravendeel tenslotten een speciale schoolkrant, die geheel gewijd is aan de heer Jongeling en het gebeuren rondom deze avond. De heer Jongeling ontving als eerste een exemplaar hiervan.

Oud-voorzitter, drs. K. C. van Kempen

De oud voorzitter, drs. K. C. van Kempen memoreerde aan de goede tijd samen in het schoolbestuur.

De vele reizen naar den Haag voor de toestemming een nieuwe school te bouwen, waarbij de heer Jongeling eens verzuchttte: „Als we dan een mand met eiers en butter meebrengen, zouden we dan de bouwvergunning niet vlotter krijgen". Ook de heer van Kempen was blij met de onderscheiding en huldiging van de jubilaris.

Ds. T. van 't Veld

Ds. T. van 't Veld, oud predikant van den Bommel, thans te Ede, heeft Jongeling destijds meegemaakt als ouderling, terwijl ds. adviseur van het schoolbestuur was. Herinneringen werden opgehaald aan de eerste kennismaking: Het beluisteren door de heer Jongeling voor het evt. beroepen van toen nog candidaat van 't Veld in Leusden.

Een goede tijd in den Bommel volgde: Huisbezoeken samen, waarvan ds. zei veel geleerd te hebben van de oudere en meer ervaren Jongeling. Op den Bommen noemde men hem: „Bram van B.C.". Ds. van 't Veld wilde die letters graag op een andere manier interpreteren: de B van de Bijbel, als richtsnoer waaruit Jongeling leefde en getuigde en de C van Christus, de enige Grond waarin ons leven is geworteld. Beide belangrijke letters in het leven van Jongeling.

Oud-schoolhoofd, de heer A. v. d. Jagt

Oud school, dhr. A. v. d. Jagt herinnerde eveneens hoe lang geleden de eerste ontmoeting met de heer Jongeling verliep. In dichte mist met de veerboot naar het eiland gekomen, zich afvragend of hierachter nog land zou kunpen liggen. Hoe de heer Jongeling hem de (oude) school en het dorp liet zien. In die 12 jaar die volgde IS veel gebeurd: De bouw van dê nieuwe school en de bungalow. En altijd die opvang, raad en steun van Jongeling, die hij zag als een oudere broer. Als dank overhandigde hij een prachtig boekwerk. Oud-schoolhoofd, de heer W. Brouwer sprak als laatste in dezelfde bewoordingen. Het was een goede tijd op den Bommel. Daarvan getuigd het contact dat er nog steeds is met de fam. Jongeling. Bloemen werden overhandigd aan mevr. Jongeling.

Stemming

In de koffiepauze werden de dames van Es en Kameriing in de oudercommissie herkozen en mevr. M. Driesse-Bakelaar als nieuw lid. Allen namen hun benoeming aan.

In een van de lokalen waar een buffet was ingericht, konden allen de heer Jongeling gelukwensen. Vele herinneringen werden opgehaald door de ouders met oud-predikant en oud-schoolhoofden.

Bydrage kinderen aan de hulde

Na de pauze kregen de leeriingen van de school gelegenheid zich te presenteren. Het podium was geheel gevuld met klas 1 t/m 6. Vooraf waren aan de ouders liedjes uitgereikt die zij zouden zingen. Met de heer Gravendeel aan de piano werden enthousiast de liedjes gezongen, die de kinderen zo zorgvuldig voor hun ouders geheim hadden weten te houden.

Maar nu mochten zij ze voluit zingen. Een daverend applaus volgde waarna het podium werd vrijgemaakt voor een toneelstuk door klas 6. Zij speelden een schoolbestuursvergadering na: De verschillende bestuursleden werden hierin vaak zo raak op geestige wijze getypeerd dat de zaal en niet minder de bestuursleden zelf, herhaaldelijk applaudisëerden.

500-jarig bestaan-klederdracht

Na de tweede pauze, waarin drankjes en hapjes werden geserveerd en de kinderen zich bezig hielden in een van de lokalen met bingo-spel, volgde een nieuwe verrassing: Als voor een soort modeshow hadden vele leerlingen zich gestoken in oude kledij, die ze straks hopen te dragen bij de herdenking van het 500-jarig bestaan. Een prachtig schouwspel en heel toepasselijk werd door het schoolkoor gezongen: hetPlakkeese volkslied. Daarna trad een blokfluitgroep o.l.v. mevr. Gravendeel, met pianobegeleiding op, en tot slot zong het koor nog enkele feestelijke liederen waarna de voorzitter, de heer van Damme deze bijzondere ouderavond sloot met dankgebed.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Uitreiking Kon. Zilver aan scheidende secr. Abr. Jongeling

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 5 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's