Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ned. Herv. Sohool te Stellendam vierde het halve-eeuw feest

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ned. Herv. Sohool te Stellendam vierde het halve-eeuw feest

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het is ten koste van veel offers geweest dat in Stellendam, een halve eeuw geleden de Ned. Herv. lagere school kon worden gesticht Toen vorige week vrydag het gouden jubileum werd herdacht maakte een welverzorgd herdenkingsboekje die geschiedenis nog eens levendig en 't zal de lezers met respect jegens de voortrekkers van toen hebben vervuld. Dat eerbetoon hebben zy nooit gevraagd; hun voldoening lag in de geschapen mogelijkheid dat de kinderen ook op school in de „voorzeide leer" konden worden onderwezen. en het geloof putten om voort te gaan in

In het herdenkingsboekje wordt wijlen de eerw. heer W. Bouman, toenmalig godsdienstonderwijzer te Stellendam genoemd als „de vader van dit niet weinig bestreden werk". Vrijwel alle Hervormde kinderen bezochten de openbare school waarmee vele ouders maar zeker de Herv. Kerkeraad geen vrede had. De tegenstand tegen het voornemen een eigen chr. school te stichten zou echter fel worden, compleet met lastercampagnes vanuit bepaalde bevolkingsgroepen maar later zou ook van de zijde van het gemeentebestuur tegenwerking worden ondervonden, waarom er zelfs 13 beroepen bij GS en 5 beroepen bij de Kroon nodig waren vooraleer op 1 mei 1931 met het onderwijs kon worden gestart, met 60 leerlingen zelfs, een aantal dat inmiddels tot 240 kinderen is opgelopen.

„Een scheiding der geesten voltrok zich", zo wordt in het herdenkingsboekje gememoreerd: Vaders van kinderen die de Herv. School bezochten kwamen zonder werk te zitten. Van sommige vissers werden de vis en garnalen niet meer gekocht en de oprichters van de school ondervonden persoonlijk gevolgen, zoals openlijke bespottingen die met name ook dhr. Bouwman ten deel vielen. Hij doorstond ze met geloofsmoed en nog wordt in Stellendam over de reeds lang heengegane leraar met diep respect gesproken.

Inmiddels is de school onder de trouw des Heeren doorgegaan en mag ze nu als de geïntegreerde basis-kleuterschool „het Kompas" voorspoedig voortbestaan na ook moeilüke en zelfs verdrietige periodes te hebben gekend, zoals na de ramp van 1953 toen getreurd werd over het verlies van twee leerlingen.

„Zoiets maakt stil" zegt het herdenkingsboekje. Stil maar Gode dankbaar herdacht men ook vrijdagavond in een gehouden herdenkingsdienst in de Ned. Herv. Kerk waarin ds. C. Oorschot voor- ging-

Ds. ontleende zijn herdenkingswoorden aan 1 Kronieken 16:15: „Gedenkt tot in eeuwigheid Zijns Verbonds, des woords dat Hij ingesteld heeft, tot in het duizendste geslacht".

„AEe reden tot gedenken", zo meende ds. Oorschot, beziend dat de school ondanks tegenwerking van buiten, ondanks tekort- en kleingeloof al een halve eeuw gespaard, gedragen en bewaard is, „maar", maande hij, „gedenken is méér dan denken aan, het is nu en voortaan in gedachten teruggaan naar al die dingen die geschied zijn en daaruit de bemoedieine en het geloof putten om voort te gaan in biddend opzien tot Hem Die gedenkt!" „Ons gedenken - zo bezag hij - staat niet los van-, maar wortelt in Gods gedenken aan Zijn Verbond", waarbij ds. lette op wat geschreven staat over Gods trouw in Ps. 105:8, n.1. dat Hij gedenkt waaruit ds. ook begreep de opdracht van de mens te gedenken, roemend te prijzen van 's Heeren grote daden, Zijn woorden en werken uit te stallen en Zijn wonderen en bemoeienissen tot onderwerp te maken van een lied Hem ter ere.

Groot sprak ds. Oorschot over de reikwijdte van het Verbond, „tot in duizend geslachten" waarbij hij bezag dat er in het 50-jarig bestaan van de school nog slechts sprake is van 3 geslachten. Niet alleen in de diepte van de geschiedenis, ook in de breedte van het heden gaat Gods Verbond door waarom ds. wees op de zorg voor de verre naaste zodat ook hen het Woord gebracht zal worden.

Het moest beleden worden dat velen, ja ieder zich Gods verbondstrouw onwaardig heeft gemaakt, maar ds. kon eindigen met het „nochtans" van Gods trouw die is desondanks bestendigd gebleven door crisis, oorlog en ramp. Velen zijn inmiddels heengegaan, maar gebleven is de Heere en Zijn Woord, ook op Stellendams Hervormde school, daarom: „Gedenkt tot in der eeuwigheid Zijns Verbonds, des woordt, dat Hij ingesteld heeft, tot in het duizendste geslacht".

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Ned. Herv. Sohool te Stellendam vierde het halve-eeuw feest

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's