Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meerderheid van Middelharnis' raad zegt �ja" tegen Hema-vestiging

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Meerderheid van Middelharnis' raad zegt �ja" tegen Hema-vestiging

Motief: Vergroting van aantrekkelijkhei van koopcentrum Middelharnis.

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Zeg maar ja tegen de Hema, zeg maar ja tegen de Hema, anders zegt'er de Hema nog néé!" B^na had burg. van Welsenis die variant op een levenslied donderdagavond voorgezongen toen het er in de gehouden raadsvergadering om ging het figuurlijke bedje te spreiden voor de stichting van een Hema vestiging in Middelharnis. De raad hinkte aanvankelijk op twee gedachten, beurtelings gericht op de consument en beurtelings op de aanwezige middenstand, maar 't hinken ging snel over in een gerichte stap toen burg van Welsenis nog eens benadrulcte dat beide caterorieën - consument zowel als middenstander - met de aanwezigheid van de HEMA in Middelharnis gediend kunnen zgn. Het zal de trek van de consument naar elders kunnen doen afnemen en met het bieden van een plaats zal vestiging op een minder gewenste plek kunnen worden voorkomen. Er is zelfs haast bg . . . .

Over dat laatste liet burg. van Welsenis geen enkele twijfel bestaan onder verwijzing naar het gereedkomen van een nieuw winkelcentrum in de nieuwe woonwqk „de Struijten" te Hellevoetsluis. Het centrum is al ten dele in gebruik en de winkeliers langs de Rijksstraatweg, het tot dusver functionerende winkelcentrum hebben al een forse omzetdaling moeten incasseren. Er zal daar ook een Hema vestiging komen waarom dhr. van Welsenis er veel waarde aan hecht dat de Middelhamisse vestiging eerder van de grond komt zodat er voor het flakkeese publiek geen aanleiding is hun bestedingen elders te gaan doen, „want" meende de raadsvoorzitter, „dat zou bar slecht voor onze middenstand aflopen'-'.

Vandaar ook het voorstel van het College om - terwille van de te betrachten spoed - een voorbereidingsbesluit te nemen op grond waarvan het mogelijk kan worden gemaakt een Hema vestiging te realiseren op een gedeelte van het tegenwoordige parkeerterrein aan het Beneden Zandpad. Ter compensatie van de geofferde parkeerruimte kan dan een gedeelte van het naastgelegen Emgo terrein als parkeerterrein worden ingericht. In dat terrein is een giftige stof onöekt waarom het langer zou duren vooraleer daarop gebouwd zal kunnen worden.

De raad ging er - zo bleek - in grote meerderheid mee accoord in naam van het algemeen belang. Tien voorstemmers tegenover 5 tegenstemmers die met die terughoudendheid overigens niet persé een Hema vestiging in de weg willen staan; hun bezwaren lagen meer op planologisch terrein. Een zo importante ingreep in de - bewust geschapen - openheid aldaar vonden zij te fors.

„Het belang van de hele gemeenschap" dat liet dhr. J. Th. M. Jacobs (WD) gelden toen hij zich vóór medewerking aan de Hema plannen uitsprak. Hij betreurde het dat de middenstandver. „Middelharnis" niet tot een eensluidende opstelling is kunnen komen, wel meende hij bij het publiek een eensluidende opstelling aanwezig ten gunste van een Hema vestiging. Het leek dhr. Jacobs goed de Hema leiding de suggestie voor te leggen waar mogelijk flakkeese bedrijven bij de levering van artikelen - b. v. brood en gebak - in te schakelen.

De tweede spreker die zijn licht over het voorstel liet schijnen bleek heel wat weerspanniger; dhr. Hoogzand maakte duidelijk in dit stadium geen afstand te willen doen van het parkeerterrein temeer omdat het best zou kunnen zijn dat ook in de grond daarvan gif wordt aangetroffen zoals op het aangrenzende terrein waarop de gasfabriek heeft gestaan. Dhr. Hoogzand haakte voorts in op de veronderstelling van het College dat sommige bednjven er met de Hema een geduchte concurrent bij krijgen terwijl anderzijds moet worden aangenomen dat de regionale fimctie van Middelharnis ermee versterkt zal worden:

„....het is wel te voorspellen waar die versterking terecht komt, bij de goed lopende zaken die nog beter willen lopen", voorzag dhr. Hoogzand, heel wat minder perspectief ziend voor de winkels die nu al minder goed lopen.

Overigens maande hy de raad zich geen al te grote illusies te maken: „er zijn er al meer gekomen, maar er zijner evenzovele gegaan, zoals de Gruijter, Albert Heijn, Sporthuis Centrum en laatstelijk Stoftex...."

Geen medewerking derhalve van dhr. Hoogzand, wel zijnerzijds een voorstel eerst de grond van het parkeerterrein op de aanwezigheid van gif te onderzoeken. Met dat nieuwe aspect streek dhr. Hoogzand de voorzitter geducht tegen de haren in, zodanig dat dhr. van Welsenis wat gepikeerd stelling nam tegen een derge- Rjke ,,sprookjesvertellerij" en paniekzaaijerij als zou een groot deel van de bodem van Middelharnis en Sommelsdijk vergiftigd zijn: „Op de beperkte plek waar destijds het

„Op de beperkte plek waar destijds het zuiverhuis heeft gestaan is inderdaad één verdachte stof in de grond gevonden en in die beperktheid zal dat zeker worden opgelost, maar' t gaat niet aan, zo foeterde de voorz. om op grond van een volstrekte ondeskundigheid van de raad in dezen het College te pressen tot het houden van een tijdrovend en veel geld kostend onderzoek naar evt gif ook in dat terrein omdat we dan voortaan ook nieuwe bestemmingsplannen zullen kunnen gaan onderzoeken naar evt. resten landbouwgif Wanneer het de deskundigen nodig lijkt zal het College wel terdege een onderzoek gelasten maar stelt u het alstublieft niet als voorwaarde!" zo vroeg dhr. van Welsenis de raad met nadruk.

Na die toezegging trok de PvdA fractie zijn aanvankelijke instemming met het voorstel Hoogzand in zodat dat door gebrek aan steun niet meer in stemming kwam. Om het nog langer, over gif in Middelharnis' bodem te hebben vond dhr. van Welsenis geUjk staan met het zoeken van spijkers op het allerlaagste water....

De discussie sleepte zich voort en de beurt was aan dhr. G. C. Joppe die, zoekend naar het juiste midden tussen tweeërlei belangen toch maar koos voor de publiekstrekker de Hema, zoals ook dhr. de Vries dat kenbaar maakte, gevolgd door dhr. P. Tiggelman die er zelfs een krachtig pleit voor voerde, terwille van de consument en ook terwille van een stukje werkgelegenheid.

Heel wat minder enthousiast toonde zich - namens de gehele SGP fractie - dhr. J. H. Koppelaar. Hij vond de bewering van het College dat een Hema vestiging in Middelharnis zeer zou zijn toe te juichen wat overdreven, maar anderzijds wilde dhr. Koppelaar het particulier initiatief allerminst in de weg staan, zolang dat althans langs de legale kanalen zijn weg zoekt.

Het beschikbaar stellen van een gedeelte van het parkeerterrein - dat immers een belangrijke functie heeft- ging dhr. Koppelaar daarom te ver temeer omdat het beleid er steeds op gericht is geweest dat de zuidkant van het Beneden Zandpad een ruimtelijke werking moest blijven behouden. Bovendien realiseerde dhr. Koppe-laar zich dat er op het Boven Zandpad nog - legale - plaatsen zijn waar winkels kunnen worden gebouwd en hij vreesde dat met de komst van een Hema een eerste stap naar overbewinkeUng zal worden gezet. Beter leek het dhr. Koppelaar ten dezent een gericht beleid te voeren in samenspraak met de middenstandver. en de Kamer van Koophandel.

De raad had gesproken en de raadsvoorz. had met kracht van argumenten de opstelling van het College verdedigd; „het is zeker niet onze voorspelling dat er slachtoffers onder de winkeliers zullen vallen, veeleer is het de vooropgezette bedoeling de koopkracht in Middelharnis vast te houden" zo argumenteerde de voorzitter.

Het kwam vervolgens tot een stemming waarin 10 leden zich vóór- en 5 zich tegen het voorstel uitspraken. De tegenstemmers waren de 4 SGP leden en dhr. D. Hoogzand.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Meerderheid van Middelharnis' raad zegt �ja

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 12 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's