Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

BOEREN

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

BOEREN

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wat zal het nieuwe regeringsbeleid voor de Nederlandse boer betekenen? Het zal de boer een zorg zijn uit welk politiek vat getapt wordt, als de uitgangspunten van een goed landbouwbeleid maar boven water blijven. En die ui^angspunten zyn er beslist, want de agrarische sector heeft een beleidsvisie, waarmee by wyze van spreken elke politieke kleur uit de voeten kan.

' Maandenlang hebben de boeren gedacht, gepraat en gedokterd aan een beleidsvisie voor de komende jaren. Zij weten best dat de omstandigheden veranderen, dat de agrarische sector met de tijd mee moet en dat een „groen beleidsdocument" van grote waarde is. De Nederlandse land- en tuinbouw is eigenlijk té gevarieerd om bij voorbaat bepaalde poütieke Ideuren het recht van regeren te gunnen. Dwars door alle politieke lijnen heen blijven voldoende land- en tuinbouwmensen over.

Landbouw en samenleving De land- en tuinbouw blijft voor de Nederlandse samenleving onmisbaar. Uit een oogpunt van werkgelegenheid en economie is de agrarische betekenis onbetwisbaar. Zeker 13% van de werkende bevolking verdient de boterham direct of indirect in de land- en tuinbouw. Dat percentage zal in de komende jaren weinig of niet dalen, omdat de uitwijkmogelijkheden naar andere sectoren (industrie en dienstverlening) zeer beperkt zijn. En als de boer geen redelijke kans ziet om elders een bestaan op te bouwen, gaat hij niet gauw van het erf. Wat de economie betreft: we trappen open deuren in met de garantie van een regelmatig en kwalitatief goed voedselpalcket, met de netto positieve bijdrage van bijna 10 miljard gulden aan de nationale betalingsbalans en met het door sommigen in twijfel getrokken goede beheer van het landschap in Nederland.

Inkomen uit de markt Wat verlangt de boer eigenlijk van het toekomstige beleid? Het agrarisch gezin dient een behoorlijk of redelijk inkomen te kunnen halen op het bedrijf Het moet een inkomen zijn dat allereerst en voomame- Ujk via een markt- en prijsbeleid tot stand komt. Daarmee rekent de land- en tuinbouw of de boer af met het verhaal dat hij een gegarandeerd of een door de overheid vastgesteld inkomen moet hebben. Boeren zijn ondernemers die, rekening houdend met risico's, op de markt hun boterham verdienen. Daarom hecht de boer ook aan een goed Europees landbouwbeleid, waar het marktklimaat goed is.

blijft elke subsidie voor de boer of tuinder een ondergeschikte rol spelen.

Groen beleid Je mag het een boerenfilosofie noemen, maar de land- en tuinbouw hecht aan het gezinsbedrijf als basis voor de agrarische toekomst Wat een gezinsbedrijf precies betekent is niet iedereen duidelijk, maar het draait om een modem land- of tuinbouwbedrijf waarop de ondernemer met zijn gezin onder sociaal aanvaardbare omstandigheden tot een redelijk inkomen kan geraken.

De politieke lijn van de komende jaren zal dan vooral gericht moeten zijn op die groep van bedrijven die „tussen servet en tafellaken" zitten.

In agrarisch vakjargon noemt met dat het middenbedrijvenbeleid. In de beleidsvisie van de boeren en tuinders is een scheiding te maken tussen eng sectorbeleid (het echte landbouwbeleid) en het zgn. zelfstandigenbeleid. Het enge sectorbeleid bevat o.m. het landinrichtingsbeleid, de grondpolitiek, de politiek ter verbetering van de bedrijfsstructuur, het onderwijs, de voorlichting en het onderzoek, en meer "van deze typische agrarische of vakpunten. De land- en tuinbouw concentreert steeds meer aandacht op de afzet en export van kwalitéitsprodukten. Daarbij dient de produktiemethode (zoals het houden van dieren) de toets van de maatschappij kritiek te doorstaan. In dat verband wordt gewezen op de relatie landbouw en natuur en landschap, op de milieuopvattingen het op het welzijn van dieren. Uit de beleidsvisie van de land- en tuinbouw blijkt dat de boeren oog en begrip hebben voor veranderende maatschappelijke opvattingen. Zij willen daarop zo goed mogelijk inspelen.

Zelfstandigenbeleid Los van het enge landbouwbeleid staat het algemeen sociaal economisch beleid en het beleid voor zelfstandige ondernemers centraal. De beleidsvisie van de boer spreekt dan over een belastingbeleid en een sociaal beleid, waarmee recht wordt gedaan aan de ondernemer en zijn gezin. Simpelweg: het boereninkomen is niette verge1-;i .^n met het inkomen van de doorsnee werknemer. De ondernemer moet uit zijn verdiensten investeren, reserveren en leven (gezinsbestedingen). Deze drie inkomensfuncties komen niet uit de verf en uit het tot nu toe gevoerde beleid. De boeren leggen grote nadruk op een goed fiscaal en sociaal beleid, ongeacht de politieke coalitie die aan het roer staat in de komende jaren. Er is genoeg werk in de agrarische win

Er is genoeg werk in de agrarische winkel; de boeren leggen hun beleidsvisie voor aan de politici die het in de komende jaren voor het zeggen hebben. Je mag alleen maar hopen dat zo'n visie op de toekomst van de land- en tuinbouw en de daarvoor bestemde politiek vruchten zal afwerpen. B. Schouwing

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

BOEREN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's