Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarverslag Rabobank 1980...

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jaarverslag Rabobank 1980...

Ooltgensplaat - Stad aan 't Haringvliet:

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Binnen onze nationale economie staat het sombere beeld centraal. Zowel in algemeen economisch opzicht als binnen een aantal sectoren van het bedrijfsleven gaf de gang van zaken aanleiding tot zorg. Ook voor de gezinnen gold in toenemende mate een afbrokkeling van de welvaart. Wij hebben deze invloeden mede ondergaan. De bedrijfsactiviteiten gaven een afnemende groei te zien en de resultaten hielden daarmee gelijke tred", aldus een passage uit het Jaarverslag 1980 van de Coöp. Rabobank Ooltgensplaat - Stad aan 't Haringvliet, waarin het bestuur aan de leden opening van zaken geeft

* Economische invloeden laten zich gelden

Aandacht

,,Nu de vermogensverhouding in de bedrijven onder zwaardere druk komt te staan, verdient de reservevorming bij de bank onverminderd aandacht", zo laathet bestuur zich nader uit. Het enigszins sombere geluid wordt toch weer overstemd met enkele positieve gegevens.

De assurantiebemiddeling wordt zo uitgebreid mogelijk verzorgd. Daarbij wordt een goede en onafhankelijke advisering voorop gesteld. De bank vertegenwoordigd hiertoe enkele grote verzekeringsmaatschappijen. Voorts is de Rabobank inmiddels uitgegroeid tot de grootste verkooporganisatie van georganiseerde vakantiereizen en verkoopt verzorgde reizen van 17 bekende reisorganisaties. Voor het goed functioneren van de zaken

Voor het goed functioneren van de zaken heeft het personeel ook in 19 80 regelmatig deelgenomen aan de speciale instructiedagen die door de Coop. Centrale Raif-[ feisen-Boerenleenbank B.A. werden ver-^ zorgd.

Herdacht |

Alvorens het personeel dank te zeggenj voor de wederom toegenomen werkzaamheden, met toewijding en enthousiasme verricht, wordt de heer J. Abramse herdacht, die als lid van de Raad van Toezicht in het najaar van 1980 plotseling' overleed. Een toegewijd man ging heen. zijn vriendschap en bekwaamheid zullen worden gemist, aldus het bestuur. Het verslag brengt de leden ook nog

Het verslag brengt de leden ook nog onder hun aandacht, dat m 1980 besloten is de bestaande aansprakelijkheidsregelingen te verlichten en wel tot een bedrag van ƒ 5000,- per lid. Voorheen was ieder lid aansprakelijk met zijn gehele vermogen. Het verplichte lidmaatschap wordt thans beperkt tot debiteuren aan wie een bedrijfs- of beroepsfinanciering wordt verstrekt. Het verplichte lidmaatschap voor particulieren is'hiermee komen te vervallen.

Het blijft evenwel wenselijk ook particulieren als leden te behouden, waardoor een evenwichtige vertegenwoordiging van diverse belangengroepen blijft bestaan.

Cijfers

Volgens de balans bezit de bank aan liquide middelen ƒ 9.146.066,- (vorig jaar ƒ 7.747.754,-) De post debiteuren groeide van ƒ 7.319.692,- in 1979 naar ƒ 9.990.513,- in 1980. Aan leningen stonden uit ƒ 22.240.261,- (in 1979 ƒ 22.200.990,-), dus praktisch geen verschil.

De algemene reserve steeg van ƒ 2.229.120,- in 1979 naar ƒ 2.521.684,- in 1980; de herwaarderingsreserve van ƒ 223.817,- naar ƒ 295.651,-; de post deposito's van ƒ 2.151.254,- naar ƒ 2.396.041,- In de post spaarmiddelen zit nog een stijgende lijn van ruim 1 miljoen. In 1979 gaf de balans een bedrag aan van ƒ 30.558.615,- en voor 1980 ƒ 31.692.334,- Ook de crediteuren zaten in de lift; met een bedrag van /6.283.185,-in 1979 steeg deze post tot ƒ 7.050.823,-in 1980. De cijfers van de balans per 31 december

De cijfers van de balans per 31 december 1980 waren zowel voor de activa als de passiva ƒ 43.956.533,- (in 1979 ƒ41.445.991,-).

Winstsaldo Volgens de Winst- en verliesrekening

Volgens de Winst- en verliesrekening bedroegen de bedrijfskosten plus de afschrijvingen ƒ 846.022,- (in 1979 ƒ 976.688,-).

Onder deze bedrijfskosten isbegrepen de post salarissen personeel en sociale lasten, groot ƒ 421.291,- (in 1979 ƒ577.837,-).

De winst voor de belasting bedroeg ƒ 264.839,- (in 1979 ƒ 190.672,-). Aan belasting werd betaald ƒ 128.313,- tegenover ƒ 97.569,-in 1979.

De Bank maakte over 1980 een winst van ƒ 136.526,- een aanmerkelijk hoger bedrag dan in 1979 toen het winstsaldo ƒ 93.103,-bedroeg.

Het aantal leden van de bank liep iets terug, van 607 in 1979 naar 595 in 1980; eveneens het aantal leningen, van 490 naar 468. Daarentegen ging het aantal spaarrekeningen flink omhoog, van 4385 in 1979 naar 4601 in 1980. Ook het aantal rekening-courant-houders steeg van 1451 naar 1516.

Vergadering De Algemene Ledenvergadering op

De Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 mei a.s. wordt dit jaar te Stad aan 't Haringvliet gehouden. Na de fusie met de Bank aldaar zal in beide plaatsen ombeurten worden vergadert. Voor 1981 is Stad aan de beurt. De vergadering vindt plaats in het Gebouw „'t Trefpunt" om 20.00 uur. Om het de leden uit Ooltgensplaat en omstreken gemakkelijk te maken wordt er gratis vervoer beschikbaar gesteld. Om 19.30 uur vertrekt er een bus vanaf het Veren, gebouw ,,'t Centrum" aan de van Weelstraat. Na afloop van de vergadering rijdt deze bus weer terug.

Agenda

Na de gebruikelijke opening en het behandelen van de diverse jaarstukken zal er verkiezing gehouden worden van twee leden van het bestuur, t.w. de heren P. H. van Rossum te Ooltgensplaat en J. Wagner te Stad aan 't Haringvliet, die beiden herkiesbaar zijn.

In de Raad van Toezicht treden ook twee leden af, n.1. de heren W. J. van den Boogert te Stad aan 't Haringvliet en P. Kagchelland te Ooltgensplaat, die ook beiden herkiesbaar zijn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Jaarverslag Rabobank 1980...

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's