Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Goedereede zet uitbreiding bedrijfsterrein Ouddorp door

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Goedereede zet uitbreiding bedrijfsterrein Ouddorp door

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Goeree's gemeenteraad heeft zich in de donderdagavond gehouden raadsvergadering bezig gehouden met de door het College voorgestelde uitbreiding - in noordelijke richting - van het bedrijfsterrein aan de Stoofweg te Ouddorp. Het industrieterrein zal dientengevolge oprukken in de richting van de Visserstraat en dat deed een achttal bewoners van deze straat naar de pen grijpen om ten gemeentehuize hun bezwaarschriften te deponeren. College en raad hielden daar weliswaar ernstig rekening mee maar ze bleken - ook na een stevige discussie - niet te hebben geleid tot uitstel van de beslissing, zoals dat door dhr. Reus was bepleit Dhr. Reus had n.1. de stellige indruk dat er met de bezwaarde bewoners best te praten zou zijn waarmee een tijdrovende procedure wellicht voorkomen zou kunnen worden.

* Bewoners Visserstraat maken bezwaar

De raadsbeslissing om tot uitbreiding te besluiten - genomen met 7-6 stemmen - sluit het overleg overigens allerminst uit en de raadsvoorzitter burg. van Velzen stelde een snelle overeenkomst in het vooruitzicht wanneer de bezwaarden zullen reageren zoals dhr. Reus dat veronderstelt. Waar in het voorstel sprake is van een geluidswal van 2.50 meter zouden de bewoners een wal van 4 meter hoog verlangen. „Wanneer het dat is dan zullen we die grotere hoogte snel in het plan vastleggen", zegde de raadsvoorzitter toe.

Het merendeel van de dame- en heren raadsleden bleek te hechten aan de aanwezigheid van bedrijfsterrein in elk van de kernen teneinde te kunnen voorkomen dat bedrijven zich in woongebieden gaan vestigen, zoals dat vorig jaar in Ouddorp het geval was met een timmerbedrijf aan de Wilhelminaweg, op slechts dertig meter afstand van een slaapkamer....

Twee Ouddorpse bedrijven zijn al candidaat voor een perceel op het uit te breiden bedrijfsterrein. Tussen het terrein en de bebouwing aan de Visserstraat zal een strook tot zelfs 65 meter breed gehandhaafd blijven, voorzien van een geluidswal en met groen ingeplant. N aar het de voorz. leek een voldoende waarborg om de bewoners van alle hinder te vrijwaren. Overigens kon de voorz. niet voorspellen

Overigens kon de voorz. niet voorspellen wat de aard van die hinder zou moeten zijn; er zullen zich geen andere bedrijven mogen vestigen dan welke thans al in Ouddorp gevestigd zijn en 't kan moeilijk gezegd worden dat daar erg lawaaierige bij zijn. Er wordt - terwille van een goede voort

Er wordt - terwille van een goede voortgang - op gehoopt dat met de bewoners vlot tot overeenstemming zal worden gekomen maar veiligheidshalve heeft het College artikel 13 van de Wet Ruimtelijke Ordening ingebouwd op grond waarvan evt. procedures aanzienlijk kuimen worden versneld en geen 5 a 8 jaar - zoals sommige raadsleden vreesden - meer in beslag zullen nemen.

In de gehouden bespreking werd door dhr. J. L. Padmos gesignaleerd dat de bezwaarden veelal „nieuw ingekomenen" zijn en derhalve geen autochtonen. Het leek dhr. A. de Jong (SGP) toe dat

Het leek dhr. A. de Jong (SGP) toe dat de gevestigde Ouddorpers er niet zo'n probleem van maken: „....zij hadden vroeger te maken met de herrie die de visserschepen maakten wanneer ze uitvoeren; sommige waren tot 'half op de Noordzee nog te horen!" Overigens bestond - ook binnen de SGP fractie- nogal wat bedenking tegen de voorgestelde uitbreiding, zeker ook i.v.m. het kostenaspect dat zich zou verzwaren naarmate de bewoners hun bezwaren gestand doen. Het deed een deel van de SGP fractie instemmen met het voorstel dat dhr. Reus (PvdA) ter tafel bracht. Het leek hem juist dat de beslissing een maand uitgesteld zou worden in welke maand er door het College met de bewoners overlegd zou worden, teneinde tot overeenstemming te komen. Dat voorstel werd met 7-6 verworpen.

Die stemmenverhouding werd bereikt omdat ook de CDA fractie met het voorstel tot uitbreiding instemde en daarom niet voor uitstel voelde. Aanvankelijk had dat er niet op geleken omdat CDA wethouder Visser in het College een minderheidsstandpunt innam.

Een brief, ondertekend door de secretaris van de Prov. Planologische Commissie had dhr. Visser- en na hem ook de heren van Oosterom en Padmos - over de streep gehaald. In de brief werd n.1. verklaard dat „gezien de aard van de bedrijven die op het terrein zullen mogen worden toegelaten de vastgestelde afstand niet bezwaarlijk kan worden geacht".

„Waar zouden we trouwens een alternatief vinden?" vroeg dhr. J. C. Komtebedde de raad af Niemand bleek dat aan te kunnen wijzen en tenslotte werd men het met 7-6 stemmen eens over het te nemen besluit.

Het is niet te verwachten dat de te vestigen bedrijven hinder zullen geven, maar eerlijkheidshalve kon de raadsvoorzitter niet de meest absolute stilte toezeggen: „die wordt slechts op het kerkhof verkregen" zo citeerde hij burg. Verplancke van Ridderkerk.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Raad Goedereede zet uitbreiding bedrijfsterrein Ouddorp door

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 mei 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's