Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Oostflakkee BEKENDMAKING HINDERWET

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Oostflakkee BEKENDMAKING HINDERWET

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Burgemeester en Wethouders van Oostflakkee maken ingevolge artikel 31 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat door het stellen van voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen op 31 maart 1981 hinderwetvergunning zijn verleend aan: 1. de heer C. Kievit, Langstraat 54 te Achthuizen, voorhetoprichten, in werking brengen en houden van een sorteerbedrijf voor landbouwprodukten op het perceel Galatheseweg24A te Achthuizen, en

2. J. Kroon & Zn. B.V., Voorstraat 32 te Den Bommel, voor het oprichten, in werking brengen en houden van een inrichting voor houtbewerking op het perceel Voorstraat 34 te Den Bommel.

De beschikkingen en alle ter zake dienende be- scheiden liggen vanaf 10 juni 1981 t/m 9 juh 1981 elke werkdag 's morgens van 9.00 - 12.00 uur voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie van Oostflakkee te Ooltgensplaat, Voorstraat 31-33, afdeling Algemene Zaken, en buiten kantooruren gedurende genoemde termijn in het Verzorgingste- huis „Ebbe en Vloed", Washingtonstraat 2 te Oude Tonge, 's woensdags van 18.00 - 21.00 uur.

Noch tegen de aanvragen om vergunning, noch tegen de ontwerp-beschikkingen zijn bezwaren in- gediend, zodat slechts ingevolge artikel 44, 2e lid, van de Wet Algemene Bepalingen t/m 9 juli 1981 beroep open staat bij de Kroon voor: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs;

b. de betrokken adviseurs;

c. enige andere belanghebbende, die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot Hare Majesteit de Koningin en het dient te worden ingediend bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Tevens kunnen zij, die beroep instellen, overeen- komstig artikel 60A van de Wet op de Raad van State, een verzoek doen om schorsing van de beschikking, dan wel tot het treffen van een voor- lopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de genoemde termijn

Dit verzoek moet binnen de genoemde termijn worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist

Voor nadere inlichtingen en kopieën van de ter inzage gelegde stukken (tegen betaling) kan men zich wenden tot de gemeentesecretarie van Oost- flakkee te Ooltgensplaat, Voorstraat 31-33, 's mor- gens van 9.00 - 12.00 uur, telefoon: 01873 - 1525.

OOLTGENSPLAAT, 26 mei 1981. Burgemeester en Wethouders

van Oostflakkee,

de burgemeester, W. M. v. d. Harst de wnd. secretaris, K. Schroevers.

de wnd. secretaris, K. Schroevers.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 juni 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Gemeente Oostflakkee BEKENDMAKING HINDERWET

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 2 juni 1981

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's