Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking

uit de Heilige Schrift

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hand. 2 : 4a „De discipelen waren eendrachtig bijeen in de tempel biddende en smekende en verwachtende de beloften des Vaders. En de Vader, Die trouw is aan Zijn beloften, heeft hen gegeven wat hen was toegezegd: de Heilige Geest. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest". Dat staat er zo gewoon, zo eenvoudig. Alsof het zomaar gewoon is dat zo'n bont gezelschap de ontzaglijke gave van de Heilige Geest ontvangt. Want een bont gezelschap was het wel, de discipelen kwamen uit alle lagen van het volk. Wat hun afkomst betreft verschilden ze veel van elkaar, maar op één wezenlijk punt waren ze gelijk en dat verbond hen ook: ze waren allemaal zondaren die door de Heere Jezus uit de wereld geroepen waren. Ze hadden vergeving van zonden en verzoening van schuld ontvangen door het lijden en sterven van de Heere. Die band hield hen bijeen. Daardoor waren ze ook in de tempel eendrachtig bijeen verwachtende de beloften des Vaders. En op de Pinksterdag gebeurde het grote

En op de Pinksterdag gebeurde het grote wonder: de Heilige Geest werd op hen uitgestort. Wat een wonder, wat een genadegave van God, de Heilige Geest uitgestort en geschonken aan een stel mensen die een week of zeven geleden nog allemaal hun Heere en Heiland hadden verlaten. Ze hadden de Zoon van God verloochend. En die zwakke en ontrouwe mensen waren door diezelfde Opgestane Heere weer bijeen gebracht om de beloften des Vaders te ontvangen. We zien hier duidelijk de onveranderlijke troaw van God getekend tegen de wispelturigheid en ontrouw van mensen. Zij mochten nu juist de gave van de Heilige Geest ontvangen. En wat hadden ze die gave ook nodig, want het was de kracht Gods die de discipelen onderwezen heeft wat ze te doen hadden. De Geest heeft hen geleid op hun levensweg die dikwijls zwaar was, erg zwaar kunnen we wel zeggen want voor vele van de discipelen vond die weg zijn einde in de marteldood. Deze Geest is het die hen heeft vertroost in de vaak uitzichtloze situaties. Dat was ook volgens de belofte van de Heere Jezus want Hij had gezegd: de Trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u alles leren en alles indachtig maken wat Ik gezegd heb. De Trooster zal van Mij getuigen en Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkon digen. De Heilige Geest is het die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en oordeel.

Die Geest is het die Gods vernietigend oordeel verkondigd over zonde, onwil en ongeloof en de uiterlijke of iimerlijke rebellie tegen God. Die Geest is het die een zo zwaar oordeel aankondigt dat aan het einde der tijden de goddelozen zullen roepen: bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Dat zal verdragelijker zijn dan de hitte van Gods toorn. Maar de Geest heeft nog een veel andere geaarde boodschap ook, want Hij verkondigt ook dat de Vader Zijn Zoon in de wereld gezonden heeft opdat Hij voor de onmetelijke schuld betalen zou.

Deze Geest verkondigt het lijden en sterven van de Heere Jezus, want de volle toom van God is op Hem neergekomen. Hij is door dood, hel en graf heen gegaan en dat voor zondaren, om zondaren te redden van de eeuwige ondergang, om voor een zondaar de vrijspraak en het eeuwige leven te verdienen. De Geest verkondigt de genade Gods in hét Borgwerk van Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Met die verkondiging vertroost de Geest verbrijzelde en verslagen harten van zondaren. Hij geeft ook de ware troost die over alles heenreikt, over ellende, over verdriet, verdrukking, vervolging en zelfs ook over dood en graf heen. Dat is kracht, dat is de ware troost van de

Dat is kracht, dat is de ware troost van de Geest. Daarom noemt de Heere de Geest ook de Trooster.

Zij waren allen bijeen en werden vervuld met de Heilige Geest. Door die Geest zijn de discipelen door een moeilijk leven heen geleidt naar huis, het Vaderhuis met de vele woningen. Het hart vindt zijn bestemming eerst waar het door de Geest geleid wordt. Dat geldt ook voor ons. Voor ons moet het ook Pinksteren worden. Ons arme, zondige gebroken hart moet vervuld worden met de Heilige Geest. God schenkt Zijn Geest aan hen die Hem daarom bidden. Want het ontvangen van de HeiUge Geest is niet ons werk maar het is Gods werk. Hij schenkt deze rijkdom en kracht aan arme en zwakke mensen die Hem daar om bidden. In die Geest mogen we alles in rust en vertrouwen overlaten aan Gods bestel. Zijn wijsheid. Zijn liefde en trouw. Want als het zo is dat wij die boos zijn onze kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de Vader ons de Heilige Geest geven wanneer wij in oprechtheid daarom bidden. Wat zal Pinksteren voor ons zijn? Een vrij weekend waarin we verder nergens bij stil staan of wordt het een bidden en smeken om de vervulling met de Heilige Geest? Wat zou dat groot zijn als van ons ook gelden mocht: en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest.

Den Bommel Ds. A. Vos

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juni 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Overdenking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 5 juni 1981

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's