Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad klaagt; de Commissaris klaagt terug

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad klaagt; de Commissaris klaagt terug

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Dirkslands raadsleden kunnen heel hardnekkig zijn in het noemen van hun verlangens" zou de Comm. der Koninging Mr. M. Vrolijk zaterdagmiddag opmerken nadat hij 's morgens, aan het begin van zijn werkbezoek, informeel met de raad had besproken. De raad confronteerde de Commissaris daar andermaal met een aantal wensen waarvan de vervulling naar het gevoelen van Dirkslands' gemeentebestuurders te lang op zich laat wachten, zoals daar zijn de verbetering van de weg naar Herkingen en de aanleg van een doorgaand-verkeersweg om Dirksiand heen.

Comm. Mr. Vrolijk op werkbezoek in Dirksiand:

Overigens gaf Mr. Vrolijk de raad al bij voorbaat te kennen geen andere functie te hebben dan te luisteren naar wat de raad te zeggen had om vervolgens de bevindingen door te geven aan het College van Gedeputeerde Staten, waarmee de raad gewaarschuwd'werd geen grote resultaten van 's Commissaris' bezoek en aandacht te verwachten. Meermalen moest de Commissaris in zijn beantwoording ook duiden op de magere Provinciekas waardoor de mogelijkheden zeer beperkt zijn.

Dat liet Mr. Vrolijk gelden voor de aanleg van een omleidingsweg rond Dirksiand, hoezeer ook dhr. de Berg trachtte duidelijk te maken dat de tegenwoordige situatie een onhoudbare is geworden, zeker voor het langzame verkeer dat de verbeterde weg door Dirksiand moet kruisen. „Ik nodig u uit om dagelijks tussen 5 en 6 uur zo'n oversteek te proberen!" noodde dhr. de Berg. Hij meende dat de omleidingsweg er aanspraak op mag maken op de prioriteitenlijst van de Provincie geplaatst te worden.

„De hoogste tijd!" werd vervolgens uitgeroepen - door dhr. Kalle - over de verbetering van de weg naar Herkingen, met een gescheiden rijwielpad, vooral terwille van de veiligheid van de schooljeugd. Dhr. Kalle vond die aanleg temeer urgent nu de dijk drukker bereden zal gaan worden i.v.m. de aanwezigheid van de jachthaven en de buitenplaats Herkingen. Hij betreurde het zeer dat er al tien jaar over gesproken moest worden terwijl het nog tot geen enkele verbetering is gekomen, waarbij hij de bereidheid van de raad verklaarde genoegen te nemen met een eenvoudiger verbeteringsplan dan het oorspronkelijke, al is dat overigens aan de wegbeheerder, het waterschap Goeree- Overflakkee om dat in te dienen. Met klem vroeg dhr. Kalle de Commissaris al het mogelijke te doen de gemeente Dirksiand van deze lijdensweg af te helpen, waarin dhr. Kalle ook betrok de wenselijkheid van de aanleg van een vrijliggend fietspad vanaf de Onwaardsedijk naar de Geldersedijk en de aanleg van een betere aansluiting Geldersedijk-Korteweegje.

„Na een ervaring van 10 jaar kan ik niet anders concluderen dat voor mij en onze fractie de provincie Zeeland hét wenkend perspectief blijft" zo bouwde dhr. Kalle wat venijn in de staart van zijn betoog.

Dhr. D. A. H. van Dis deed vervolgens zijn beklag over de langdurige bestemmingsplan-procedure buitendijkse gronden. Weliswaar is het best. plan tenslotte, in 1979 vastgesteld maar wat er van de oorspronkelijke opzet resteerde noemde dhr. van Dis „een aanfluiting van wat van een verantwoord ruimtelijk beleid mag worden verwacht en een goed rentmeesterschap onwaardig". Dhr. van D's maakte duidelijk dat de raad een bittc. nasmaak heeft over de manier waarop Uf Raad van State in de voorschriften heeft geschrapt en dat ter meerdere duidelijkheid thans een nieuw plan wordt voorbereid om een eind te maken aan de situatie zoals die nu bestaat, waarin een deel van de gronden ongerept is gelaten en een ander deel t.b.v. de akkerbouw in gebruik is.

Dhr. van Dis stelde dan ook vast dat de planprocedure die duurde van 1972 - 1979 er een is van de gemiste kasen waaraan hij de hoop verbond dat er in de volgende ronde meer begrip-, contact en overleg met de hogere overheid zal zijn om niet later wéér tot de conclusie te moeten komen dat er andermaal niets is bereikt....

Dat het de Provincie geen pas geeft ook Goeree-Overflakkee te belasten met de heffing van extra opcenten op de motorrijtuigenbelasting werd duidelijk gemaakt door dhr. J. L. Poortvliet. Hij gaf een beeld van de wijze waarop Goeree-Overflakkee zelf haar isolement heeft opgelost door de bouw van de Haringvlietbrug en hoe vervolgens tol werd betaald zodat de brug later voor een acceptabel bedrag door het Rijk kon worden O','^rg0l^omen. Daarom vond dhr. Poortvliet d' gedachtewat ondraaglijk dat Goeree-Overflakkee nu nog eens moet helpen de tekorten op de Kiltunnel te helpen dekken.

„U zult begrijpen dat het nu slecht bij ons over komt ons nu bij te laten dragen voor verkeerd genomen beslissingen" liet dhr. Poortvliet verongelijkt horen. Zoals dhr. Kalle had gedaan zo liet ook

Zoals dhr. Kalle had gedaan zo liet ook dhr. Poortvliet aan het eind van zijn betoog zijn voorkeur voor Zeeland blijken, „want", zei hij: „onze streek heeft nauwelijks een vertegenwoordiging in Provinciale Staten waardoor wij ons steeds meer gaan voelen als het wormachtig aanhangsel in het grote geheel van Zuid Holland".

Beantwoording

,,0p en tekort", dat was eigenlijk de teneur van de beantwoording die^ dhr. Vrolijk wijdde aan de verlangens naar verbetering van en de aanleg van een nieuwe gedeelde weg. In welke mate de Provincie aan de verlangens gevolg kan geven hangt geheel af van de financiële situatie en de Commissaris verheelde niet dat die weinig rooskleurig is. Daarom temeer zal de wettelijk gegeven mogelijkheid worden aangegrepen extra opcenten O' de motorrijtuigenbelasting te heffen, \''.>arbij de Commissaris ontkende dat de opbrengst alleen maar één doel - dekking van het Kiltunneltekort- zou dienen, het is veeleer- zo stelde de Commissaris met nadruk vast - een bijdrage in de totale financiële situatie van de Provincie. Overigens ontkende hij dat de bewoners

Overigens ontkende hij dat de bewoners een ondragelijke last zal worden opgelegd; de verhoging varieert van ƒ5,- voor lichtere wagens tot/ 33,- voor zwaardere wagens.

De Commissaris kon de overige heren geen toezeggingen doen omdat het duidelijk is dat de wegenplannen tegen de achtergrond van de beperkte financiële middelen heroverwogen zullen dienen te worden.

„In afweging van definanciëlemiddelen moeten we zeer terughoudend zijn en dat betekent dat niets over een evt. datum van uitvoering gezegd kan worden", aldus de Commissaris tot de raad die overigens nauwelijks meer dan dat had verwacht....

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juni 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Raad klaagt; de Commissaris klaagt terug

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juni 1981

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's