Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Met Raad En Daad

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Met Raad En Daad

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

Deze vraag- en antwoord-rubriek staat geheel ten dienste van de lezer die er kosteloos gebruik van kan maken. Uw vragen op velerlei gebied kunt u sturen aan: Redactie Eilanden-Nieuws, Postbus 8, Middelharnis, met in de linkerbovenhoek „Vragen-rubriek" vermeld. De vragen worden door deskundigen beantwoord en zullen binnen enkele weken na de inzending compleet met antwoord in deze rubriek worden gepubliceerd.

PSALMBOEK

Het titelblad van een geheel gaaf en in perkament gebonden psalmboek, met catechismus, formulieren enz. vermeldt o.m.: „Door PhiUps van Marnix, genaemt van Sint Aldegonde. Middelbusch, bij Richard Schilders Drucker der Staten 's Landts van Zeelandt 1591." Zou u mij iets over dit boekje kunnen vertellen}'Antwoord: „Het Boek der Psalmen" is

Antwoord: „Het Boek der Psalmen" is een interessante uitgave, omdat ze bewerkt is door de vermaarde geleerde en staatgman Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde. die de raadgever en rechterhand was van Prins Willem van Oranje. Hij leefde van 1540 tot 1598. stamde uit een geslacht van magistraten uit Savoye en kwam in het gevolg van Maria van Oostenrijk naar Brussel, studeerder echten in Leuven en Parijs, en theologie onder Calvijn te Geneve. Hij kwam als calvinist terug naar de Nederlanden en trad in 1565 toe tot het Verbond der Edelen. Hij is degene geweest die Willem de Zwijger en zijn gezin tot het calvinisme bekeerde. Hij werd eerst militair gouverneur van Rotterdam, raakte in Spaanse gevangenschap maar werd uitgewisseld tegen Mondragon en kwam toen in de Raad van State. Philips van Marnix wordt beschouwd als de dichter van het Wilhelmus. Hij deed veel literair werk. De psalmberijming in uw 'Boek der Psalmen" van 1591 is weer een bewreking van zijn eerdere psalmvertaling uit 1580. Verder schreef hij een aantal theologische werken in het Latijn. In 1594 kreeg hij van de Staten van Holland de opdracht de Bijbel te vertalen, maar hij stierf te Leiden op 58-jarige leeftijd toen hij het hoofdstuk Genesis gereed had. Voor liefhebbers van historische vertalingen zal dit oude werkje zeker enige waarde hebben. \J kunt het "t beste eens op boekenmarkten en ruilbeurzen laten zien en dan het hoogste bod vragen. AMISH

Tijdens een rondreis door de Verenigde Staten kwamen wij in kontakt met de 'Amish', een godsdieristige groepering. Wat is dit vooreen sekte'!'Zijn erin ons land hoeken te krijgen over de Amish'?Antwoord: De Amish in Noord-Ame

Antwoord: De Amish in Noord-Amerika zijn de nakomelingen van een groep Mennonieten (Doopsgezinden), die zich omstreeks 1695 onder leiding van de Zwitser Jakob Ammann - vandaar de naam - afscheidden van hun geloofsgenoten. Het conservatisme van deze groep en in het bijzonder het totaal isoleren van geëxcommuniceerde leden leidden tot de breuk. Ten gevolge van de algemene vervolging van de Mennonieten in Europa vluchtten ook de Amish naarNoord-Amerika; in Europa bestaat de groepering niet meer. De grootste concentraties van Amish zijn te vinden in de staten Pennsylvania (Lancaster County). Ohio (Holmes County) en Indiana (Elkhart County) en in de Canadese provincie Ontario. Het totaal aantal Amish bedraagt ongeveer 40.000. Zij spreken een Duits {Palts-)dialekt. dat in de VS het 'Pennsylvanian Dutch' (!) wordt genoemd. Het meest conservatieve deel van de Amish. de 'Old Order Amish". wijst het gebruik van ieder "modern" hulpmiddel van de hand. Telefoon, televisie, auto. zelfs de ritssluiting worden niet gebruikt. De Amish zijn overwegend werkzaam als boer of ambachtsman. Dankzij hun vrijwel autarkische levenswijze kunnen de Amish het kontakt met de moderne maatschappij tot een minimum beperken. De vrouwen zijn te herkennen aan hun eenvoudige, zwarte jurken en witte of zwarte mutsen, de mannen dragen traditioneel een hoed met brede rand en een baard. Kerkdiensten worden bij de Amish aan

huis gehouden. Literatuur over de Amish kunt u vinden.in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Wij kunnen u aanbevelen: John A. Hostetler. 'Amish Society" (Baltimore 1963) énb Donald B. Kraybill, 'The Riddle of Amish Culture" (Baltimore 1989). U kunt deze (geïllustreerde) boeken aanvragen via uw Openbare Bibliotheek, u hoeft dus niet naar Den Haag te reizen. Houd u wel rekening met eventuele portokosten voorde verzending. De Amish speelden een belangrijke rol in de bekende Amerikaanse speelfilm 'Witness' (Regie: Peter Weir; 1985). die ook op video te huur is. O/f PIJNLIJKE PIL (2)

Ik wil even reageren, want u vroeg wat voor pil ik kreeg, ik doe de etiketjes hierbij. Ik hen naar die mevrouw toegetaan. omdat ik te veel pijnstillers moest slikken, wat ook niet goed is Dus probeer je wat anders. Dit heb ik nu allemaal moeten slikken en met meer pijn dan anders.

Antwoord: Volgens uw uitvoerige brief hebt u last van een aandoening van de gewrichten (arthritis). Er bestaat veel verwarring op dit gebied, waardoor verkeerde namen worden gebruikt. Veelal wordt voor het gemak alles maar reuma genoemd, terwijl er hier sprake is van slijtage van de gewrichten en geen ont- .steking. Blijkbaar bent u bij een homeopaat geweest, gelet op de voorgeschreven medicijnen en het tarief voor het consult. De eerste tabletten bevatten koolzure kalk en het derde en vierde tablet het zelfde zout van kalium. Alleen de kalk en het kalium zullen enige invloed hebben. Het tweede tablet bevat nux vomica, een typisch homeopatisch middel. In de zaden van deze plant treft men strychnine aan, dat tot een tinctuur is verwerkt. Deze stof heeft invloed op het zenuwstelsel. Ofschoon het in hoge verdunning wordt toegepast, zal dit de oorzaak zijn van de heftige pijn. Het is dus toch aan te bevelen bij uw huisarts een verwijskaart voor een specialist te vragen, zeker nu u geen vertrouwen (meer) hebt in degene die u deze pilletjes gaf.

HET GEHEIME WAPEN

Mijn huren kunnen brandnetels uit de grond nikken en er thee van zetten zonder een enkele blaar op te lopen. Raak ik per ongeluk zo 'n plant aan, dan zit ik gelijk vol rode plekken. Hoe zit dat.'Antwoord: Laat de buren maar even

Antwoord: Laat de buren maar even langzaam voordoen, hoe ze de plantjes helemaal onderaan beetpakken, zonder de zg. brandbaren te raken. Die langgerekte brandbaren zijn namelijk dunne buisjes met versterkte wanden, maar met een klein kopje dat gelijk afbreekt als er iemand tegen stoot. De scherpgekante breuklijn kan een wondje maken als een injektienaald en dan spuit gelijk de giftige inhoud van het ragfijne buisje in de huid.

VOCHTVERLIES^

Ik heb héél af en toe la.st van lichte incontinentie. Weet u daar een goed huismiddel tje tegen?

Antwoord: Ga toch maar even naar uw huisarts. Er zijn heel verschillende vormen van continentie. van stress tot instabiele blaas, en 60% van de vrouwen met dgl. problemen kan binnen 2 ä 3 maanden van het euvel verlost worden, mede dank zij blaastraining en/of bekkenbodemspieroefeningen. Blijf dus niet sukkelen met die luiers en dure kwakzalversmiddeltjes. BOMEND OVER ZIEKE BOOM

Zijn er juridische mogelijkheden om een zieke meidoorn uit de tuin van mijn buren te laten verwijderen? Mijn planfen gaan er van dood. Hoe kan ik ze tegen die ziekte beschermen?Antwoord: Er bestaat geen wettelijke

Antwoord: Er bestaat geen wettelijke bepaling waarin deze situatie landelijk geregeld is. U kunt ten gemeentehuize wel informeren of er een gemeentelijke of provinciale verordening van toepassing kan zijn. Een weg die u in elk geval wel kunt inslaan is die van de gerechtelijke procedure bij de civiele rechter op grond van 'onrechtmatige daad". U kunt met een advocaat of bureau voor rechtshulp overleggen wat mogelijk is, bijv. een eis dat de zieke boom wordt verwijderd en/of dat schadevergoeding wordt betaald voor de schade, welke u tot nu toe hebt geleden. U moet dan wei aannemelijk kunnen maken, dat uw schade het gevolg is van die zieke boom bij de buren. Het is mogelijk, dat de rechter een rapport van een erkende plantendeskundige verlangt. Uw buren worden vervolgens in de gelegenheid gesteld op uw beschuldigingen te reageren. U moet er rekening mee houden, dat zij uw stellingen zullen ontkennen. Als één van de partijen in het gelijk wordt gesteld, kan de verliezende partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Veelal probeert een rechter de partijen tot een schikking te bewegen. Dat wil zeggen, dat partijen in het bijzijn van de rechter moeten proberen tot een redelijke oplossing te komen. Voor het oordeel van de rechter kan van belang zijn. dat u alles hebt gedaan wat redelijkerwijs in uw macht lag om zelf tot een oplossing te komen. Mocht de boom op minder dan 2 meter afstand van de erfscheiding staan, dan zou u - los van de ziekte van die boom - verwijdering daarvan kunnen eisen op grond van artikel 42 uit Boek 5 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek, dat per 1 januari a.s. van kracht wordt. Maar probeer eerst zónder inschakeling van de rechter tot een regeling te komen. Bedenk wel. dat een goede buur béter is dan een verre rechter!

DINKY TOYS TERUG

Kleinkinderen van ons vroegen Sinterklaas om échte Dinky Toys. Ik dacht dat die niet meer gemaakt werden, maar zij houden vol ze pas nog gezien te hebhen. Vrindjes kregen ze al. Kan dat waar zijn?

Antwoord: Ja. die populaire en sterke autootjes op schaal, precies gelijk aan de bekende merken, zijn sinds kort terug in de winkels. De Britse Meccanofabriek maakte ze van 1934 tot in 1964, maar er bleef zo veel vraag naar bestaan dat Matchbox zih van de rechten verzekerde en nu de produktie van de miniatuur-auto"s voortzet. Dit najaar zijn er 8 nieuwe modellen en zeven kleurvariaties bijgekomen, zodat er al 21 verschillende in de etalages prijken. De prijs ligt echter hoger dan die paar kwartjes die u betaalde in 1937... DROOG BROOD

.4ls ik brood met kaas meeneem naar m'n werk, droogt dat te gauw uil. Voor een flinke trommel heb ik geen plaats. Wat raadt u mij aan?

Antwoord: Leg schijfjes tomaat op de kaas. of verpak uw 12-uurtje in die speciaal voor levensmiddelen gemaakte diepvrieszakjes.

MIJN KAT HEEFT AIDS!

Onze zesjarige rode kater tobt met kleine kwalen. Nu kwam de dierenarts na onderzoek lot de conclusie, dat Xerxes aids onder de leden heeft. Is dat niet vreselijk gevaarlijk voor ons en andereii? Hel dier loopl veel door de tuinen.

Antwoord: Xerxes zal de besmetting hebben opgelopen door verwondingen in gevechten met één of meer andere katers, juist doordat hij vaak buiten jaagt. Gelukkig is het zg. FlV-virus, dat bij buiten komende katten al vaak voorkomt, beslist niet gevaariijk voor mensen, al heeft het. veel weg van het HlV-virus bij aids-patiënten. Katten kunnen het FlV-virus namelijk uitsluitend via bloedkontakt op andere katten overbrengen, en dat gebeurt in de regel in het eerste levensjaar als ze nog niet sterk genoeg zijn. Katers blijken vaker besmet te zijn dan poesen, doordat zij gauw met rivalen in gevecht raken. Deskundigen schatten, dat er in ons land circa 1500 van de 1.5 miljoen katten met het FlV-virus besmet is. Dat komt meestal pas in het zesde of zevende jaar tot uiting doordat de besmette dieren dan van alles gaan mankeren. Bij huisdieren die zelden of nooit buitenkomen, komt slechts bij uitzondering aids voor. Houd Xerxes voortaan zo mogelijk binnen, zodat hij geen dieren uit de buurt kan besmetten en vertrouw verder op de behandeling van uw troetel door de dierenarts.

HOONIGRAET Ik bezit het psalmboek genaamd 'Den

Ik bezit het psalmboek genaamd 'Den Hoonigraet der Psahndichien ofte Davids Psalmen' door Hendrik Ghij.sen. te Amsterdam 1686 in leren band. geheel kompleet en gaaf Weet u de evt. waarde?Antwoord: De genoemde Hendrik Ghij

Antwoord: De genoemde Hendrik Ghijsen werd in 1660 te Amsterdam geboren en was voorzanger van de Amstelkerk aldaar. Hij overleed in 1693. Het zingen in de kerk bracht hem in aanraking met verschillende vertalingen van de Psalmen. Hij ging toen een eigen verzameling aanleggen en koos daaruit gedeelten voor het samenstellen van een praktisch bruikbare bundel. Daarbij ging hij vooral compilatorLsch te werk. dat wil zeggen dat hij uiteenlopende delen van andere berijmingen aan elkaar paste. Zijn uitgave van 1686 bevat eigenlijk

Zijn uitgave van 1686 bevat eigenlijk gedeelten uit 17 berijmde psalmboeken en is veel gebruikt. Deze bundel heeft evenwel een geringe antiquarische waarde. U kunt hem wel eens bij antiquariaten of een boekenmarkt aanbieden maar u moet wel een liefhebber van dit soort werken treffen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 november 1991

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Met Raad En Daad

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 november 1991

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's