Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Misschien wordt Dirksland nog eens de hoofdstad van Flakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Misschien wordt Dirksland nog eens de hoofdstad van Flakkee

Filosofische gedachte in raadsvergadering

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Och arme..., in zóveel besturen heeft hij zitting en zoveel bijeenkomsten wordt hij verondersteld te bezoeken dat'ie in de maanden oktober en november nauwelijks één avond thuis is geweest. In de raadsvergadering van j.1. donderdagavond deed WD vertegenwoordiger Joh. van Nieuwenhuijzen daarover z'n beklag, gemakshalve liet'ie het voorkomen alsof't allemaal aan z'n gemeentebestuurlijke besognes te wijten was, maar raadsvoorz. burg. Boonstra bracht daarin toch wat nuances aan. Het zal niet maar alleen het raadswerk zijn geweest dat dhr. van Nieuwenhuijzen 17 oktober-, en 18 novemberavonden uit huiselijke kring had geroepen, zo meende de voorzitter en hij had voor dhr. van Nieuwenhuijzen - waar 't dan wél in 't raadswerk gelegen zou zijn - enkele weinig bruikbare tips, zoals zich aan te sluiten bij een grotere partij...

In werkelijkheid heeft het College best weet van 't beslag dat met name op vertegenwoordigers van kleine-, of zelfs éénmansfrakties wordt gelegd, waarom in het voorliggende voorstel tot vaststelling van de Verordening voor de commissies van advies, werd voorgesteld in elke commissie max. twee niet-raadsleden toe te laten, met de voorkeur dat juist de kleinere frakties van die mogelijkheid gebruik zouden maken. Het had de volle instemming van dhr. van Nieuwenhuijzen, „want", zei hij: „de veelheid van commissievergaderingen neigt stormachtig toe te nemen". Grote voorzichtigheid wilde hij zien betracht om niet aan 't vergaderen ten onder te gaan en de mogelijkheid een commissielid van buiten de raad te benoemen achtte hij dan ook een 'dringende noodzaak" te zijn.

SGP vertegenwoordiger dhr. J. H. Kalle wilde daarin nog een hele stap verder; wat hém betreft zou elke fraktie die gelegenheid moeten hebben, maar vanuit raad en college rezen daar bedenkingen tegen, „want stel je voor", zei dhr. Robijn (PvdA) dat zo'n commissievergadering dan door alleen maar niet-raadsleden zou worden gevormd, waar blijft dan het kontakt met de raadsfraktie en wat is de waarde dan nog van een uitspraak van een aldus gevormde Commissie?"

Inderdaad, zo overwoog ook de voorz., zou een advies aan het College van een door niet-raadsleden gevormde Commissie, zeker niet aan kracht winnen en door het College werd de gedachte van dhr. Kalle dan ook sterk afgeraden. Die hield evenwel voet bij stuk en verklaarde zich als enige tegen dat onderdeel van het voorstel.

Niet aanwezig waren deze avond dhr. P. Dijkgraaf (SGP) en dhr. Sandee (CDA).

Computerapparatuur

De computerapparatuur ten gemeentehuize dient te worden vervangen omdat alleen dan de gesignaleerde knelpunten in de automatisering kunnen worden opgeheven.

Aan de raad dan ook het advies nu te investeren om daarmee verlies aan efficiency en kwaliteit te voorkomen.

Toen dhr. van Nieuwenhuijzen veronderstelde dat waarschijnlijk geen van de raadsleden echt verstand van computers hebben zou durfde inderdaad niemand zich op voldoende kennis voor te staan.

„Ik vaar dan ook maar blind op de mensen die er wél verstand van hebben, hoe gevaarlijk dat ook in de politiek kan zijn", erkende dhr. van Nieuwenhuijzen en van hem mocht 't, de investering: „als het z'n geld maar opbrengt". Wel stelde hij als voorwaarde dat 't met de bestaande mankracht zal lukken en dat. waar mogelijk, met de ovenge gemeenten zal worden samengewerkt.

Dhr. V. d. Vlugt (PvdA), evenmin gehinderd door enige kennis van de computer, meende de investering te moeten relativeren tot een jaarlijkse kostenpost van ƒ 75.000,- en daar heb je nauwelijks een man met de pen voor", vergeleek hij, de produktie van een computer daartegenover heel wat hoger schattend. Bijval kwam ook van de zijde van de SGP fraktie bij monde van dhr. Koningswout. Nut en noodzaak van de investering

Nut en noodzaak van de investering worden genoegzaam ingezien, derhalve instemming met het voorstel.

Nog wat voortgeborduurd werd op de wens van dhr. van Nieuwenhuijzen dat de automatisering niet meer werkplaatsen zal vergen, maar daaromtrent kon door het College geen enkele toezegging worden gedaan omdat dat mede afhangt van het aantal nieuwe taken die de Gemeente krijgt toebedeeld. En, vooruitziend op de inter-gemeentelijke samenwerking, grapte de voorz. dat Dirkslands Gemeentehuis misschien wel tot een eilandelijk speerpunt uit zou kunnen groeien...

Zag de burgemeester met die opmerking toch niet vooruit op de stichting van één Gemeente op Goeree-Overflakkee?, vroeg dhr. v. d. "Vlugt zich af want zo'n geluid had'ie eerder gehoord, zij het dan van een andere burgemeester. „Een gemeente met Dirksland als hoofdstad?" vroeg dhr. v. d. Vlugt zich af.

„Gezien de histv^jie zou dat niet zo gek zijn", repliceerde de voorz., een goed confessioneel politicus mag zich op z'n historisch besef beroepen. „De toren (afbeelding van het watertorenprojekt in ons nummer van j.1. vrijdag) zou er goed voor staan", meende de voorz., maar het College zal er zich niet sterk voor maken..., zo beloofde hij de raad.

Duidelijkheid voor stokers

De raad kon kennis nemen van de schriftelijke beantwoording door het College van enkele door de SGP fraktie gestelde vragen. Eerstens m.b.t. het gehouden kampvuur door de buurtver. West en vervolgens over de opening door de burgemeester van een sauna, die ook op Zondag geopend is. De fraktie nam stelling tegen het misbruik van

Gods dag. De burgemeester had zeker ook moeten letten op de godsdienstige achtergronden van de bevolking, meent de fraktie van de SGP. 's Burgemeesters medewerking aan de opening wordt dan ook betreurd. „Jammer dat de burgemeester dat deed voor een bedrijf dat z'n bedrijf ook op Zondag uitoefent", gaf dhr. Koningswoud te kennen, erop wijzend dat er een hogere Wet is dan de Zondagswet krachtens welke het geopend zijn op Zondag wordt toegestaan.

De voorz. meende toch naar de Zondagswet te moeten verwijzen, heiliging van de Zondag is niet meer door wettelijke bepalingen af te dwingen en anderzijds is het de taak van de Overheid beletselen weg te nemen die zouden verhinderen de Zondag op waardige wijze te vieren. „Bovendien mag men van een lokale Overheid in een pluriforme samenleving niet verwachten dat zij partij kiest voor welke godsdienstige stroming ook, de Overheid dient alle democratische levensbeschouwingen te respekteren", vindt de voorz.

Voor het stoken, ook van agrarisch afval, komt een duidelijke afspraak die in samenspraak met lustitie wordt voorbereid en van kracht zal zijn voor het nieuwe seizoen aanbreekt.

Parkeerplaatsen

Een krediet van ƒ 107.000,- werd gevoteerd voor de sloop van de aangekochte bedrijfspanden van Biesheuvel, gelegen aan de Nieuwstraat. Ten behoeve van het bezoek aan het dorpscentrum zal aldaar parkeergelegenheid worden gecreëerd, sprake is van de aanleg van een achttiental parkeerplaatsen.

Zwembad 'de Gooye'

De raad werd gevraagd de jaarrekening 1990 van de Stichting Zwembad Dirksland goed te keuren, met helaas een exploitatietekort van ƒ335.947,-. De tegenvallers bleken niet veroorzaakt dooreen tegenvallende batenkant, maar door de kostenkant Overigens mag goede hoop bestaan dat het dit jaar beter zal zijn gegaan, zo liet dhr. van Houwelingen de raad, uit betrouwbare bron weten.

Zeeuwse taele

Een subsidieverzoek van de Stichting 'De Zeeuwse Taele' ä 5 ct. per inwoner werd door de raad gehonoreerd. Het wordt - over 4 jaar ä ƒ 350,- 's j aars - een gemeentelijke bijdrage in de kosten van het in kaart brengen van de Zeeuwse en daaraan verwante dialekten. Ook aan de samenstelling van een dialectisch woordenboek hebben de gemeenten destijds bijgedragen en weth. Schouten had dat boek paraat:

„Raegshoad", staet dat t'erin?" vroeg dhr. V. d. Vlugt, en jawel.

„Een ragebol, een bezem om spinnewebben te verwijderen", las dhr. Schouten. In Sommelsdijk wordt het woord schertsenderwijs gebruikt voor iemand met lang haar, voegt het boek er aan toe.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 december 1991

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Misschien wordt Dirksland nog eens de hoofdstad van Flakkee

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 3 december 1991

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's