Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe boeken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe boeken

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Alle hieronder aangekondigde nieuwe boeken verschenen bij uitgeverij Den Hertog te Houten. Stuk voor stuk goede lektuur - voor relatief weinig geld.

Ds. W. van Gorsel, Geleid door de Geest. Ingenaaid. 80 pag. Prijs ƒ 9,75.

Al eerder verschenen van ds. Van Gorsel boekjes met overdenkingen over bepaalde Bijbelhoofdstukken. Zo herin­ ner ik me de bundels over Johannes 1 en over Psalm 68. Dit keer een achttal meditaties over het diepe en rijke achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief.

In het bestek van tachtig pagina's is het natuurlijk onmogelijk zo'n machtig kapittel uitputtend te bespreken. Maar dat is ook de bedoeling niet. Ds. Van Gorsel denkt aan de hand van acht met zorg uitgekozen tekstgedeelten na over telkens een bepaald aspekt, zodanig dat in het geheel de grote lijn van dit hoofdstuk aan de orde komt. Hij doet dat op een eenvoudige, heldere en fijngevoelige wijze. Het leven door de Geest - dat is het doorgaande thema. Bijzonder aanbevolen (om als geschenk te geven) aan zieken en bejaarden. Gelet op de duidelijke letter is kennelijk met name aan hen gedacht. Uit eigen ervaring weet ik dat een meditatie-bundeltje van ds. Van Gorsel erg op prijs wordt gesteld.

Ds. A. Vergunst, De rots der eeuwen. Gebonden. 139 pag. Prijs ƒ 18,90. Iets meer dan tien jaar na zijn plotseling

Iets meer dan tien jaar na zijn plotseling verscheiden verschijnt deze meditatiebundel van drs. A Vergunst. Naar het getal van de weken per jaar zijn 52 overdenkingen in dit boek opgenomen. Ze zijn ontleend aan de kerkbladen waaraan hij door de jaren heen zijn medewerking verleende. In de rangschikking is rekening gehouden met de gang van het kerkelijk jaar. Ds. A. B. van der Heiden (Doetinchem) verzorgde een inleidend woord. Moge dit stichtelijk boek velen stichten, dat is: opbouwen, namelijk op het enige en vaste Fundament - de Rots der eeuwen.

Ds. C. J. Meeuse, Er staat nog koren op het land. Ingenaaid. 71 pag. Prijs ƒ 9,75.

Was ds. Vergunst vele jaren verbonden aan de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Centrum, dominee Meeuse dient de gemeente van Rotterdam-Zuid. Ook weer al enige jaren. Uit zijn pubHkaties blijkt dat hij vele genres beheerst. Preken, meditaties, historische beschouwingen - en in deze bundel gedichten. Zowel herdichtingen als eigen authentiek werk. En van een goed niveau!

Het negental opgenomen psalmen is gedicht naar aanleiding van de zestiende eeuwse berijming van Mamix van St. Aldegonde. Met name deze verzen doen naar meer uitzien. Robert Murray MacCheyne, De blijdschap van de gelovige. Uit het Engels vertaald door M. Krijgsman. Ingenaaid. 73 pag. Prijs ƒ 15,90.

De laatste decennia van onze eeuw kenmerken zich niet - helaas niet - door een breed en krachtig doorwerkend geestelijk leven. Althans in onze lage landen die er heerst wel gekonstateerd worden niet. Toch moet bij alle ingezonkenheid dat er veel goede boeken verschijnen. En kennelijk is er een markt voor. Hopelijk worden ze gelezen - biddend gelezen. Wie zou dat niet wensen van dit boekje waarvan nu een vertaling in het Nederlands verscheen?

MacCheyne heeft - hoe weinig jaren hij ook maar in de dienst der prediking arbeidde - door zijn bediening veel zegen ontvangen. Het kwam rond 1840 in Dundee tot een opwekking. De gloed ook in dit boekje door. Het bevat tien en bezieling van zijn prediking stralen overdenkingen - van onderscheidene lengte. In de uitgave van 1858 werd de zielen tot de Zaligmaker mochten trek­ wens uitgesproken dat ze 'als magneten ken'...

Theodorus van der Groe, Het oprecht gelovig aannemen van de beloften. Ingenaaid. 59 pag. Prijs ƒ 13,50.

Bij elkaar vormen ze al zoiets als een serie - de werkjes van Van der Groe die Den Hertog de laatste jaren uitgaf In identiek lay-out. Dit boekje bevat Van der Groe's verhandeling over het aannemen van Gods beloften. Door hem ooit geschreven als voorrede in het vierde deel van de verzamelde preken van de gebroeders Erskine. De ondertitel van dit geschrift is veelzeggend: Tot ontdekking van de tijd- en waangelovigen en tot bevestiging van de ware gelovigen'. Dat typeert Van der Groe. Voortdurend legt hij toetsstenen aan om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Zijn preken en verhandelingen zijn ontdekkend en afsnijdend, en tegelijk zo heenwijzend en uitdrijvend naar Christus als weinig anderen. Maar op deze wijze O —

Tot slot aandacht voor een heel ander boek:

Toen en nu, door W. G. van de Hulst. Leesboek van de Vaderlandse Geschiedenis. Met illustraties van C. Jetses en J. H. Isings. Eenentwintigste druk. 380 pag. Prijs ƒ 59,50.

Na 31 december 1991/69,50.

Toen en nu' is voor velen die ouder zijn dan dertig ä veertig jaar een begrip. Vele tientallen jaren lang was het immers de titel van een driedelige geschiedenismethode die op de christelijke scholen werd gehanteerd. De eerste druk dateert van 1922; de twintigste van meer dan veertig jaar later. Een meesterverteller was hij - W. G. van

Een meesterverteller was hij - W. G. van de Hulst. Ook in deze serie geschiedenisboekjes blijkt dat. En de sprekende platen van Isings en Jetses gaven aan zijn verhalen nog een extra dimensie. Het is een uitstekend initiatief van uitgeverij Den Hertog geweest deze trilogie opnieuw uit te geven. Nu in een eendelige keurig gebonden uitvoering. Hier en daar is aan de inhoud een kleinigheid gewijzigd; toch zijn het nog gewoon de verhalen van Van de Hulst gebleven.

Hij had een suggestieve vertelstijl. Meer de sfeer dan de exacte gebeurtenissen gebeurtenissen weergevend. Met veel vragen en zelfgegeven antwoorden. Elk verhaal trekt de lijn naar het heden door. Toen... ­ en nu? Ieder hoofdstuk volgt daarin min of meer eenzelfde patroon. Dat Van de Hulst liefde had voor zijn land en de geschiedenis daarvan blijkt op elke bladzijde. En liefde wil liefde wekken. In zijn geval met name bij de kinderen en jonge mensen.

Zijn geschiedenisbeschouwing was die van Groen van Prinsterer. Er staat geschreven ­ er is geschied. Gods vinger schreef Zijn Woord; Gods vinger schreef ook de geschiedenis. En van onze lage landen in het bijzonder.

De tijden zijn moeilijk. Wie zal weten wat de toekomst brengt? Maar wij weten wèl dat géén revolutie, geen menselijke macht een volk gelukkig maakt; dat kan alleen het Evangelie van de liefde Gods. Laat dan de geschiedenis maar voortgaan. Wij zien met rustige, moedige ogen de toekomst in. Wij vertrouwen. God zal zorgen! Aldus Van de

Hulst aan het slot van het laatste hoofdstuk.

Er is best wat aan te merken op de belichting die Van de Hulst van personen en ontwikkelingen gaf Hij hanteerde nogal eens een naar onze ideeën al te streng zwart­witschema. Goed en slecht hadden bij hem nauwelijks nuances. Maar laat dit boek, nu het op de scholen als methode niet meer gebruikt wordt, in de gezinnen toch maar gelezen blijven. Er is nog heel wat uit te leren.

Wie van plan is dit boek aan te schaffen, zou het maar snel moeten doen. Over enkele weken is het een tientje duurder.

J. K.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 december 1991

Eilanden-Nieuws | 40 Pagina's

Nieuwe boeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 december 1991

Eilanden-Nieuws | 40 Pagina's