Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een gesrhreuen terughlik op 1991

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een gesrhreuen terughlik op 1991

18 minuten leestijd Arcering uitzetten

Januari

De foto op de voorpagina van de krant van 4 januari toont ons de deelnemers aan de traditionele nieuwjaarsduik m zee De temperatuur was toen 4 graden boven nul — Wet houder Eshuis te Dirksland pleit m zijn nieuwjaarsrede voor meer zorg en inspanning \oor het milieu — Eveneens in deze krant aandacht vooi de aktie Alnka sterft van de honger dit laten we toch met gebeuren'^ — De ontsluiting van de Westplaat in Middelharnis hield de gemoederen aan het begin van hetjaar al bezig dhr H de Knjger zond een ingezonden schnjven over dit plan — Het eerste transport van dit jaar van de Stichting Flakkeese Hulpgoedeien Polen vertrok op 2 januan Een goed begin schnjft onze verslaggever — In de raadsvergadenng van Middelharnis van donderdag 3 januan werd besloten de Rijksscholengemeenschap Goeree Overflakkee over te dragen aan de gemeente Middelharnis — Op 12 januan neemt de Ger Gemeente te Oude Tonge haar nieuwe verenigingsgebouw m gebruik — Burg C M de Vos lanceert tijdens zijn nieuwjaarstoespraak een nieuw idee het instellen van dorpsraden in de woonkernen — In de krant van vnjdag 11 januan treffen we een ontroerend verslag aan over het hulptransport naar Roemenie dat rond de Kerstdagen plaats had — Ook naar Polen had er een Kerstpakketten-transport plaats In dezelfde krant een aangnjpend verslag hiervan — Medio januan lezen we in onze krant voor het eerst over de ooilogsdreiging m de Golt Burg de Vos van Oostflakkee heeft het in de raadsvergadenng van 12 januan m verband hiermee over de spannende week die we tegemoet gaan — Koos Keymel te Stellendam nam afscheid bij het Waterschap — Aannemer Joost Boeter te Middelharnis wordt onderscheiden met Kon Goud — Een Kon Onderscheiding in zilver viel het echtpaar Maliepaard te Stad ten deel - In Dirksland wordt bij de fam Bax een dneling geboren — Tijdens de gemeenteraadsvergadenng te Dirksland eind januan wordt ook door locoburgemeester A J Schouten aandacht aan de oorlog m het Midden-Oosten besteed

Februari

In Ouddorp viert juf van Hagen van de Kon Beatrixschool haar zilveren jubileum Een foto van haar pnjkt in de krant van 1 februari — Op de voorpagina van dezelfde krant toto s van Dirkslandse dames die het nieuwe beddenhuis van het Van Weel-Bethesda ziekenhuis blinkend schoon boenen — Begin februan kon er weer geschaatst worden In de krant van 5 februan een prachtige foto van de ijsbaan te Achthuizen — Rabobank Ouddorp huldigde haar direkteur Jos Braber die 25 jaar aan de Rabobank verbonden was — Prominent gezelschap bij opening restaurant Van Aerssenhuis' Sommelsdijk luidt de kop op de voorpagina van de krant van 5 februan Oud-mimster Luns opende het restaurant — In de raadsvergadenng te Middelharnis wordt op 7 februari beslist dat de Westplaat ontsloten zal worden via de Langeweg De stemverhouding was 9-7 —Stringenter voorwaarden voor het uitnjden van dierlijke mest voor de gemeente Middelharnis Alle eilandelijke gemeenten zouden m de komende maanden het vooratel bchandcl^u on stankoverlast van meststoffen te beperken — Midden februan vond onder koude weersomstandigheden de beurs Wonen en Vnje Tijd plaats m de Staver te Middelharnis — Rien Poortvhet en burg Sleunnk van Middelharnis pnjken op de voorpagina van de krant van 22 februan Ter ere van de afwikkeling van de besluitvormingsprocedure was er voor bedrijven/instellmgen die financiële medewerking hadden verleend voor het Rien Poortvlietmuseum een bijeenkomst gehouden in het gemeentehuis — Op 21 februan kreeg mevr Oole-van Dnel de gemeentepenning van Oostflakkee voor haar verdiensten bij het Dienstencentrum te Oude Tonge

l\/laart

Na 60 jaar kwam er een emd aan het zelfstandig bestaan van de Emgo Het energiebednjf kwam onder de hoede van het Regionaal Energiebednjf Dordrecht — Begin maart was er m Dorpstienden te Ouddorp een voorhchtmgsmiddag over de Voordelta — Eveneens m Ouddorp werden rond die tijd de plannen voor de hennnchtmg van Ouddorp-west gepresenteerd — BIJ de Statenverkiezingen van 6 maart werd winst geboekt voor de SGP en de kleine chnstelijke partijen SGP raadslid v d Kettenj uit Middelharnis kreeg een zetel m de Provinciale Staten — Zaterdag 9 maart was het Open Dag in het nieuwe beddenhuis van het van Weel-Bethesda ziekenhuis dat op 18 maart m gebruik werd genomen — Ook Dirksland sloot zich aan bij de eilandelijke mestveror dening zo lezen we in de krant van 12 maart Een pittige discussie was aan dit besluit vooraf gegaan — Koningin Beatnx en Pnns Claus waren op 10 maart 25 jaar getrouwd Van een nationaal kado wilde het paar niets weten het werd een groen geschenk overal m het land werden op boomfeestdag duizenden bomen geplant — Stellendam had deze maand een diamanten echtpaar in haar midden dhr en mevr Keymel-Spuy — Een voorstel van de fraktie Hoogzand om de haven van Sommelsdijk te behouden werd in de raadsvergadenng van 7 maart verworpen — Medio maart vond op het gemeentehuis te Middelharnis de ondertekening plaats van het convenant om de dne politiekorpsen van het eiland tot een groep samen te voegen — Burgemeester voor Dirksland staat er met grote letters op de voorpagina van de krant van 15 maart — Vertrouwensbreuk in de PvdAfraktie van Oostflakkee Dit vermeldt eveneens de krant van 15 maart —In de Herv Gemeente te Oude Tonge deed ds P J Teeuw zijn intrede — Een Kon Ondeischeiding viel de

adj direkteur gemeentewerken van Oostflakkee dhr C Sprong ten deel Deze eremedaille m Goud werd tijdens een dmkbezochte receptie opgespeld door burg C M de Vos — Op 14 maart werd op het gemeentehuis te Middelharnis de Regionale Projektgroep Verkeersveiligheid geïnstalleerd Aanwezig hierbij was o a gedeputeerde T Jansen — Op 22 maart verschijnt in onze krant de eerste aflevering van een serie artikelen over het oude van Weel-Bethesda ziekenhuis Auteur is dr J L Braber — Op de Slikken van Flakkee werd een begin gemaakt met de werkzaamheden voor de aanleg van een fietspad en een toegangsweg — ISGO in beeld groei regionale samenwerking In de krant van 26 maart een

verslag van de vergadering van het algemeen bestuur Er werd gepleit voor meer gemeenschappelijke taken — Woensdag 27 maart vertrok weer een hulptransport richting Roemenie Naar later in een verslag zou blijken werd het een reis met hindernissen — Rias Olivier nam aan het emd van deze maand afscheid als voorzitter van de Motte April

De gemeente Dirksland besluit in haar raadsvergadenng van 28 maart tot aankoop van de watertoren —Dhr A Kruider neemt als voorzitter afscheid van het Streekmuseum — In Stad aan t Haringvliet wordt met de aanleg van een jachthaven begonnen — Tweede Paasdag vertrokken Gerard van Rossum en Paul Blok met bijbels en hulpgoederen naar Rusland — Begm april woei tijdens een bui met zware windstoten in Diiksland een schuur omver — In Herkingen werd het windmolenpark m gebruik genomen — Na een verbouwing werd in Dirksland de ClOOO Voordeelmarkt V d Velde feestelijk geopend m het bijzijn van 3 burgemeesters — In de raadsvergadering van 11 apnl van Oostflakkee werd vernomen dat dhr Poortvhet lid van de PvdA-fraktie per 1 juni het raadslidmaatschap wenste te beëindigen — Het echtpaar v d Jagt-Knops te Oude Tonge herdachten op 16 april hun 60-jarige echtvereniging — Eind apnl werd m De Staver een nationale postzegeltentoonstellmg gehouden — Gemeentesecretans van der Vegt te Oostflakkee kondigt zijn vertrek aan Hij was per 1 juli benoemd tot direkteur van het Feyenoord Stadion — Radio Flakkee vierde eenjang bestaan — In Dirksland werd burg Boonstra geïnstalleerd Het gezin Boonstra werd een eenvoudig maar warm welkom bereid Dhr A J Schouten was 7 maanden lang locoburgemeester geweest — In Stad aan t Hanngvliet nam ds Rozeboom afscheid als predikant van de Ger Kerk — Bij de gemeente Dirksland komt opnieuw een verzoek binnen tot oprichting van een Reformatonsche School — Blijde thuiskomst voor Dirkslandse Golfsoldaten Deze kop staat boven twee foto s met Renee Smit en Johan Klem — De Stichting Flakkeese Hulpgoederen Polen organiseerde het 10e transport naar Polen — Schaakvereniging De Zwarte Pion vierde haar 60-jarig bestaan — Op 23 apnl werd de eerste paal geslagen voor een nieuw gebouw voor Binnenhof — N a v Koninginnedag werden er op Flakkee acht onderscheidingen uitgereikt te weten de heren Elscot de Jager Verhaagen Meiaard de Krey Bolier Blok en van Wijk — Het weer was met Koninginnedag nat en koud In Dirksland werd in de sporthal een alternatief programma uitgevoerd Mei

Begin deze maand bracht ds Stefan Szoverffi uit Roemenie een bezoek aan Flakkee Hij kwam de mensen persoonlijk bedanken voor alle hulp die zijn gemeente ontvangen had — In stijl werd op 1 mei m het raadhuis te Goedereede het 25-jang ambtsjubileum van burg van Velzen gevierd In de krant van 7 mei treffen we een paginagroot jubileumportret aan — De raad van Middelharnis besloot een bedrag van ƒ 370 000 - beschikbaar te stellen voor de aanleg van een verkeersplein bij de Langeweg/Rottenburgseweg — Op 2 mei werd de wandelroute Midden-Flakkee officieel geopend door gedeputeerde mevr L Blok — Voor de Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp was dinsdag 7 mei een bijzondere dag Toen werd nl de eerste paal geslagen voor een nieuw kerkgebouw bij Dorpstienden — Van de hand van Lydia Vroegop-Zandbergen verscheen een nieuwe roman getiteld Geen tijd voor tranen —Dhr H R de Krey nam op donderdag 16 mei afscheid als direkteur van de Rabobank te Mid delharnis — In Dirksland was het echtpaar Brooshoofd- Jelier 65 jaar getrouwd — Het Rode Kruis atd Middelharnis bestond deze maand 50 jaar —Op Tweede Pinksterdag nam ds J Koster aischeid als predikant van de Ger Gem te Dirksland — Sint Annaland kreeg nieuwe predikant in de persoon van ds Meeuse — Het echtpaar van Hassent-de Jong uit Den Bommel vieide hun 60-jange echtvereniging — In de krant van 28 mei staat een artikel over zr Stolk Na 27 jaar in de wijkveiplegmg werkzaam te zijn geweest nam ze deze maand afscheid — Op dinsdag 28 mei werd in Ouddorp een begm gemaakt met de restauratiewerkzamheden van het Blauwe Huus de nieuwe lokatie voor Ouddorps VVV

Juni

In Melissant werd dhr Kees Jongbloed verrast met de toekenning van de zilveren Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau Hij was 40jaar lang als schilder in dienst geweest bij de firma de Vogel — Jachtopziener Jan Vlietland uit Goedereede-Havenhoofd ging m deze maand met pensioen

— Op 8 juni vierde het Chr Onderwijs te Ooltgensplaat haar eeuwfeest Veel oud-Platenaren bezochten de reunie die ter ere van dit jubileum werd gehouden — In Dirksland moet de dagopvang voor ouderen stoppen omdat de subsidiekraan werd dichtgedraaid — KoninklijkZilvervoordeheer de Bonte zo luidt de kop boven een foto van deze Platenaar — Een bronzen beeldje van bijzondere schoonheid kreeg in Middelharnis een plekje in het plantsoen aan de Julianaweg vlakbij de vroegere HBS waar de geefster mevr Kuiper- Hossen uit Arnhem op school heeft gezeten — Donderdag 14 juni namens tijdens de gemeenteraadsvergadering van Oostflakkee de heren G Poortvhet en secr v d Vegt afscheid — Oud-schipper J v d Vliet uit Oude Tonge werd lOOjaar lezen we inde krant van 18 juni —Op21 junihield muziekvereniging Amicitia uit Dirksland een muziekmarathonvan lOuren —Zaterdag 29 juni werd Pnns Bernhard 80 jaar — De School met de Bijbel te Dirksland herdacht op deze datum haar 100-jang bestaan Een week lang waren er feestelijke aktiviteiten — De overdracht van de Rijksscholengemeenschap aan de gemeente Middelharnis werd op 26 juni een feit —De voorzitter van de Coop Ver Weegbrug te Den Bommel dhr J Mijs ontving uit handen van burg de Vos de gemeentepenning m zilver De weegbrug bestond 100 jaar Juli

Verkeerproblematiek m kern Dirksland hield de gemeenteraad bezig' lezen we in de krant van 2 juli m een verslag over de gemeenteraadsvergadenng — Maandag 1 juli werd de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen De Samantaan en de 4 eilandelijke verzorgingshuizen — In dezelfde krant een verslag van de reunie van de 100-jange school met de Bijbel te Dirksland — Dhr J Vlietland Econ Adjunktdirekteur bij de Emgo ontving Kon Goud — Op 6 juli vierde Hernesseroord het zomerfeest — Dhr C Snijders wordt benoemd tot waarnemend commandant van de Rijkspolitie Goeree-Overflakkee — Dinsdag 2 juli extreem zware regenval boven Goeree-Overflakkee De Doetmchemsestraat te Middelharnis was een van de straten die blank kwamen te staan — Handwerkonderwijzers juffrouw De Korte gmg op afscheidstoernee — Op de voorpagina van de krant van 9juli een mooie foto van de ingepakte toren van de Ned

Herv Kerk te Ooltgensplaat — Vnjdag 5 juli werd het fietspad langs de slikken van Flakkee geopend door de heren J van Nieuwenhuyzen en H Grootenboer — Het echtpaar Gebraad-van Alphen te Nieuwe Tonge vierde deze maand haar65-jangeechtvereniging —Mevr vanDijke-vanDalen doet haar intrede in de gemeenteraad van Oostflakkee — De Reddmgsbngade Ouddorp neemt de nieuwe reddingsboot m gebruik die door de gemeente beschikbaar was gesteld — In Ooltgensplaat vierde het echtpaar Kreeft-van Dam haar 60-jange echtvereniging — Politieman Hagoort redt 35- jange drenkeling uit België — De Delta Flora stond dit jaar m het teken van de 12 provincies Ruim 17 000 mensen bezochten de tentoonstelling

Augustus

De Exploitatie van de Staver blijft gemeente zorgen baren vernemen we uit het verslag van een raadsvergadering In hetzelfde verslag lezen we op de voorpagina hoe jongeren m Middelharnis de openbare orde verstoren — Stephan van Dnel wordt door burg Sleunnk met een horloge beloond voor het redden van zijn zusje van 4 jaar — In de krant van 9 augustus een aankondiging van het nieuwe boek van Rien Poortvhet De Tresoor — Dinsdag 6 augustus vonden de jaarlijkse demonstraties van de Reddingsbrigade op het strand plaats — Ooltgensplaat vierde op 10 augustus Oeltgendag — Mevr E Ritteld uit Middelharnis brengt haar dorp m beeld m het programma de vakantieman van Fnts Bom op R T L -4 — In Oude Tonge is het 95-jang echtpaar van Noord-Luyendijk 71 jaar getrouwd — In de nacht van 23-24 augustus vond de jaarlijkse omloop van Flakkee plaats — De gemeenteraad van Oostflakkee besluit m haar vergadenng van 16 augustus tot een nieuwe bouwlokatie te weten Heerenpolder i p v Cnspijn — Diamanten bruiloft voor Dirkslands echtpaar Robijn-v d Sluys —Dhr C van Oostenbrugge te Ouddorp ontvangt uit handen van burg G van Velzen het draagmsigne voor gewonden — In de Pallandtpolder te Middelharnis zullen waarschijnlijk 14 windturbines worden geplaatst De commissie R O werd hiervoor door de Emgo geïnformeerd — Dhr George Tams presenteert in Ouddorp zijn boekje Leuterverhaelen De verhalen gaan over bewoners van de Weststraat anno 1920 — N C R V s kerkepad maakte een aflevering van kerken op Goeree-Overflakkee Dit TV-programma werd uitgezonden op 30 augustus — In Ouddorp neemt ds J C van Westenbrugge afscheid als predikant van de Ger Kerk — Op dinsdag 27 augustus werden m Middelharnis twee minirotondes doorweth A Tiggelman m gebruik gesteld —Den Hertog Diepvnesspeciahteiten gevestigd te Melissant besluit tot een Koninklijk huwelijk met Kon Wessanen N V Dhr W den Hertog maakte namens zijn familie de verkoop bekend in de krant van 30 augustus

September

N C R V s Kerkepad 91 Goeree-Overflakkee liep perfekt zo luidt de kop op de voorpagina van de krant van 3 septembei Ongeveer 4000 kerkepadgangers volgden die zaterdag de route Ooltgensplaat Oude Tonge Sommelsdijk Dirksland — Eveneens op de voorpagina van deze krant het bericht dat Willem den Hertog z n fabriek in Melissant den Hertog diepvnesspeciahteiten aan Wessanen had verkocht Een miljoen gulden werd onder zijn personeel verdeeld — Van de hand van Rien Poortvhet verscheen een fantastisch nieuw boek De Tresoor genaamd — Op 14 september was het Monumentendag In het raadhuis aan de Kaai te Ooltgensplaat was een foto-expositie over de stormramp van 1 februan 1953 mgencnt — In Achthuizen werd op 11 september een begin gemaakt met de sloop van de oude St Josephschool Meester Botman hielp een handje — De raad van Oostflakkee stelt het jachthavenplan van Oude Tonge nog even uit —Op de voorpagina van de krant van 17 september zien we 2x burg Van Velzen gefotografeerd met een glas Goereese Port aan de voet van de jange Wmdvang en met de schnjvers van het fotoboek Goedereede m vroeger tijden de heren Breen en Van der Laan — Bewoners van Hernesseroord hielden een watersportweek — Hongaars ambassadeur nam in Middelharnis een Psalmen-cassette in ontvangst gemaakt door het Prins Mauntskoor en een Hongaars chr schoolkoor —Indezeeditie vernemen we ook dat de Delta Flora weg gaat uit Stellendam — In Ouddorp onthulde VW-administrateur Hameeteman een gedenksteen meen muur van t Blauwe Huus —De raad van Goedereede klaagt dat er duidelijk iets schort aan de politie-organisatie lezen we m de krant van 24 september — In Stellendam vierde het echtpaar Klink-Menheer haar 60-jang huwelijksjubileum

Oktober

In de krant van dinsdag 1 oktober een verslag van het warme afscheid dat de inwoners van Dirksland doktei en mevr Boot hadden bereid Na 36 jaar nam dr Boot afscheid van zijn praktijk en zijn patiënten — Op 3 oktober werd de nieuwbouw van het van Weel-Bethesda ziekenhuis ofticieel geopend door Staatssecretans Simons Ook de bijna 93- jange ds C v d Wal was bij deze opening aanwezig — Dhr en mevr Kruider Struik ontvingen tijdens de receptie t g v hun gouden huwelijksjubileum uit handen van burg Sleunnk zilveren manchetknopen het ereteken van Middelharnis — Extra-markt Van Heest Goedereede herbergt eerste postagentschap m regio — In Oude Tonge nam juffrouw Aanraad afscheid als leidinggeefster aan de Kath St voor Gezinsverzorging en lerares aan de levensschool Burg Vos onderscheidde haar met een zilveren Kon Onderscheiding — In de krant van 15 oktober twee reisverslagen van een hulptransport naar Polen — In dezelfde krant een verslag van het bezoek aan het Provinciehuis van groep 7 en 8 van de Albert Schweitzerschool uit Stad aan t Hanngvliet i v m een rapport over de kwaliteit van het water — In Middelharnis werd onder winkeliers een Japanse week gehouden — De 3e presentatiebeurs Dirksland in de Markt was een groot succes — In Hellevoetsluis werd een nieuw Kraamcentrum geopend het resultaat van een fusie tussen diverse kraamcentra — De Middelharnisser Wim Verhage nam na 40 dienstjaren afscheid van PTT Post Hij ontving van dit bednjf de Gouden Speld — Deelnemers van de omloop Goeree-Overflakkee overhandigden ƒ40 000- aan Lee Towers vooi het ouderlogeerhuis van het nieuwe Sophia Kinderziekenhuis — Vreeswijk Nieuwe Tonge een Battenoords bednjf van de broers Ries en Kees Vreeswijk vestigde zich ook in Polen zo lezen we in de krant van 29 oktober — Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Rabobank Middelahrnis werd op 25 oktober een jubileumconcert gegeven in De Staver Aan het concert werkten 600 muzikale medewerkers mee

November

Op de voorpagina van de krant van 1 november een foto van de Dirkslandse ambulance die kado gedaan werd aan de S F H P Dhr en mevr van Dijk knjgen uitleg van Leo de Jong hoofd van de ambulancedienst —Tgv het 75-jang bestaan van de Regionale Scholengemeenschap werd een schaaksimultaanseance gehouden — Vrijdag 1 november werd de gerekonstrueerde weg tussen Middelharnis en Den Bommel m gebruik genomen Ollie B en t Kofjekokertje assisteerden Ged Jansen hierbij — tBlaauwe Huus m Ouddorp blijkt bijna 200 jaar ouder te zijn dan het jaartal 1650 dat op de gevel staat vernemen we uit de krant van 8 november — De raadsvergadenng te Middelharnis gehouden op 7 november had veel weg van een tnbunaal zo luidt de kop van het raadsverslag m dezelfde krant Het betrof de gevolgde werkwijze van de afwikkeling van de samenwerkingsovereenkomst met het stedebouwkundig bureau Serry Kruidemei — In Dirksland opende burg Boonstra een nieuwe apotheek m het voormalige pand van drogistenj Vroegop aan de Voorstraat — Deze keer treffen we m de krant geen geschreven maar een fotoverslag aan van een reis naar Polen door Jan Gebraad — Een pracht verhaal + foto s over melkboer Wout Mounk uit Achthuizen pnjken op de voorpagina van de krant van 15 november — Mevr T J van Dnel-Vermeer te Sommelsdijk werd maandag 18 november 102 jaar — Het voortbestaan van het zwembad m Ooltgensplaat was tijdens de raadsvergadenng van 14 november onderwerp van discussie — Op 28 november werd in dichte mist de nieuwe Rijksweg Oude Tonge-Schaapsweg geopend door hoofddirekteur Hamelynck en burgemeester de Vos van Oostflakkee Door een motie van SGP kamerlid mr v d Beig werd destijds voorde aanlegervaneen hogere prionteit gegeven — Op de Gem Visafslag te Goedereede werd eenheilbot van28 kg aangevoerd —Zwembad Zuiderdiep te Stellendam verwelkomde woensdagmorgen 27 november haar 500 000ste betalende bezoeker — Gemeente Dirksland vult nieuwe bestemming voor de watertoren m Gekozen werd voor het plan Zeelenberg architectuur Dit plan biedt mogelijkheden voor culturele aktiviteiten en commerciële zaken — Zaterdag 30 november liep de bevolking van Achthuizen en de Langstraat massaal (nou ja zoveel zou er natuurlijk met m de buurtschappen maar iedereen was er) uit om voor melkboer Wout Mounk en z n vrouw de pil te vergulden die moest worden geslikt omdat de fam Mounk de melkhandel beëindigde na 31 jaar De laatste 20 jaar had Wout zich van paardentraktie bediend

December

Misschien wordt Dirksland nog eens de hoofdstad van Flakkee luidde een kop in de kiant van dinsdag 3 december Burg Boonstra had die kreet - met een weliswaar wat schertsende ondertoon - geslaakt in de raadsvergadenng om de idee van raadslid van Nieuwenhuijzen te bezweren dat het ter secretane nooit meer es tot personeelsuitbreiding zou hoeven te komen — De december-raadsvergadenng te Middelharnis was een wat stroeve omdat de oppositie het nogal gemunt had op de snelheid van handelen van het College nader nog van weth mevr van Eek — In Middelharnis was de fam K Auperle-Bruggeman 65 jaar getrouwd — Uit de stal van de landbouwschool werden de eerste lammeties geboren onopgemerkt door de verzorgers maar omwonenden maakten van de blijde gebeurtenis melding — In Bruinisse werd de 21-jangejongeman Peter Jansen door een hem bekende vermoord — In Oud-Vossemeer kwam een 20- jange automobilist om het leven — Heel kwalijk was op maandag 9 december de ontdekking dat kennelijk jongelui bij Dirksland 31 jonge populieren hadden geknakt en ook in de tuin van Vroonlande vernielingen hadden aangericht — Dinsdag 10 december ontving de gemeente Middelharnis een pracht cadeau een model van een historische gaffelschuit van de maker modelbouwer W F Filippo uit Rozenburg oud-mwoner van Middelharnis — Het Waterschap Goeree-Overflakkee overschreed de magische grens waar het de hoogte van de omslag betieft de Ver Vergadenng stelde die op vnjdag 13 december op ƒ 200 - per ha vast — Zaterdag 14 december heropende de Rabobank Stellendam- Goedereede het vernieuwde bijkantoor Noordzijde Haven te Goedereede — De Bouwver Sommelsdijk stond maandag 16 december stil bij het 75-jarig jubileum van de Vereniging inmiddels bezitter van zevenhonderd woningen — Dhr Chr Brooshoofd te Nieuwe Tonge ontving de eerste HDG-speld m goud welk eerbetoon de Herv Diakonale Gezondheidszoig m t vooruitzicht stelt aan bestuurders die een jubileum herdenken — Dinsdag 17 december werd m Middelharnis de naam bekend gemaakt van het komplex woningen voor ouderen aan de Hobbemastraat-Donkereweg het wordt de Breeje veertien — De bouw van de 2e fase van 20 woningen wordt gerealiseerd als leerling-bouwplaats opnieuw door aannemingsbednjfJ Kroon & Zn bv te Den Bommel arch A Fns legde donderdagmiddag 19 december de Ie steen — Het nieuws dat zich nadien nog aandiende zal elders in deze krant te lezen zijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 1991

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's

Een gesrhreuen terughlik op 1991

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 december 1991

Eilanden-Nieuws | 24 Pagina's