Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ledenvergadering 'Schuttevaer' met veel vragen en voorstellen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ledenvergadering 'Schuttevaer' met veel vragen en voorstellen

Ere-lid J. van Zetten herdacht

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vrijdag 27 december 1991 werd in 'De Grutterswei' te Oude Tonge de ledenvergaderingen van de Koninklijke Schippersvereniging 'Schuttevaer', afdeling Goeree-Overflakkee gehouden. Er was een goede opkomst, 39 personen waren aanwezig, waaronder de heer Jos Hoffmann van het Weekblad Schuttevaer. Vorig jaar waren 31 leden present waaronder twee gasten van andere afdelingen. Het was een levendige vergadering die aardig uitliep en die zich kenmerkte door een intensieve belangstellingvan de leden voor alles wat met de scheepvaart te maken heeft. O.a. kwam ter sprake het beleidsplan van het Hoofdbestuur, de samenwerking met andere afdelingen, het storten van steen langs de haven van Stad aan 't Haringvliet en niet te vergeten de vele voorstellen voor de Jaarvergadering, die in 1992 te Utrecht (Nieuwegein) gehouden zal worden. Verder werd het overleden ere-lid, de heer J. van Zetten herdacht en gingen twee bestuursleden hun plaats afstaan aan twee jongeren krachten.

Naar meer samenwerking? Het was voor de voorzitter van de afdeling. Mr. L. J. den Hollander Jr. een dankbare taak om zo'n groot aantal leden welkom te heten, die het 'wel" en het 'wee' van de afdeling komen bespreken.

Alvorens zijn jaarrede uit te spreken herdacht Mr. Den Hollander allereerst het ere-lid, oud-schipper van de 'Jozina' Jilles van Zetten uit Sommelsdijk, die op 2 augustus jl. op de leeftijd van 83 jaar is overleden.

„De heer Van Zetten was vanaf 1927 lid van de afdeUng en werd in 1976 benoemd tot ere-lid. „Er was geen vergadering waar hij niet aanwezig was en hij had een grote inbreng bij de besprekingen. Na afloop van de jaarlijkse vergaderingen nam ik hem mee naar huis en kreeg dan prachtige verhalen over de scheepvaart te horen. We verliezen in hem een waardevol ere-lid", aldus de heer Den Hollander, die hierna enkele ogenblikken stilte verzocht ter nagedachtenis.

Politieke omwenteling

In zijn jaarrede sprak de voorzitter over 1991, het jaar van de politieke omwentelingen. In Polen, Hongarije, Tsjechoslowakije. de Sowjet-Unie en meer andere landen is er veel gebeurd. De president van de Sowjet-Unie legde zijn presidium neer, de Rode vlag met sikkel en hamer is verdwenen. De opening van de Oostbloklanden betekent dat de Oostblokvloot gaat varen ver onder de Westerse markt. De opening van de grenzen wordt positief ingeschat en met de EEG zien we voor het bedrijfsleven een concentratie van handel. „Ook 'Schuttevaer' gaat zich toeleggen in het kader van deze ontwikkelingen en heeft in Hongarije al besprekingen gevoerd. Als men grootschalig tewerk gaat dan komt ook de vraag naar voren of wij als afdelingen zelfstandiga moeten doorgaan of dat we ons aan moeten sluiten bij andere afdelingen.

Jaren geleden hebben we hierover ook al gesproken", aldus de heer Den Hollander. Hij vervolgde: „Met Zeeland is er reeds kontakt en nu komt de vraag, moet men gezamenlijk optrekken en ook de vergaderingen met meerdere afdelingen kollektief houden? Ons bestuur is er in beginsel voor om b.v. met de regio Zeeland gezamenlijk te vergaderen. De leden denken over dit voorstel maar eens goed na", aldus de heer Den Hollander.

Nieuw beleid

Vervolgens stelde de voorzitter aan de orde het ontvangen enquête-formulier van KSV 'Schuttevaer', handelende over het nieuwe beleidsplan. Het bestuur heeft in de morgenvergadering voorafgaande aan deze vergadering haar standpunt bepaald en de verschillende vragen nauwkeurig onder de loupe genomen. Over het algemeen was men enigszins terughoudend en waren een aantal vragen niet duidelijk. Het was voor de vergadering ook moeilijk om te treden in het beleid van het Hoofdbestuur en te beoordelen wat er allemaal nodig is om het werk, b.v. op het bureau naar behoren uit te voeren. Het uit 17 vragen bestaande enquête-formulier zal door het bestuur namens de afdeling bij het Hoofdbestuur worden ingediend. Secretaris, de heer F. A. Eindhout gaf een overzicht van een aantal ingekomen stukken. Van de Gemeente Middelharnis kwam er bericht, dat de aanvraag voor het plaatsen van containers bij de havens in behandeling is genomen. Een verslag van de landelijke jaarvergadering, gehouden op 16 en 17 mei jl. te Sneek werd opgesteld door oud-schipper J. A. Visser en door schipper J. Boogaard van de 'Joma-B' voorgelezen. Beide heren werden dankgezegd voor hun werk.

Financiën

Penningmeester, de heer H. J. Hartog deed verslag van zijn beheer. Door hogere onkosten was er een nadelig saldo van rond ƒ475,- een achteruitgang die niet verontrustend is, daar de balans nog een kapitaal aangeeft van ƒ6.095,-. De kascommissie, bestaande uit de heren C. Grinwis van de 'Norma' en L. Bouwens van m/s 'Schelde' adviseerde tot goedkeuring, met dank voor het vele werk.

Stenen weg of anders vloedpalen

De schippers C. Struik en W. P. Jelier uit Stad aan 't Haringvliet stelden de vergadering in kennis van het storten van steen langs de haven van Stad. „Stenen van 200 è 300 kg zijn tegen de glooiing gestort, en het water is van de Waterstaat en het havenhoofd van de gemeente Middelharnis", aldus de heer Struik, die daarbij de vraag stelde „hoe moet dat nu?"

Schipper W. P. Jelier gaf hieromtrent een nadere toelichting. Door het aanleggen van de nieuwe jachthaven is er gebaggerd en ter voorkoming van verzakking van het bestaande havenhoofd van de beroepshaven zijn daar ook aan de buitenkant grote bazaltstenen gestort. Daardoor is er ten allen tijde, zowel bij hoog- als bij laagwaterof in het donker, een zeer gevaarlijke situatie ontstaan. De schepen of jachten die de haven invaren kunnen dan averij oplopen of vastvaren op deze glooiing. Er staat geen baken. Schiet men de bestaande palen aan, om b.v. even vast te maken dan komt men boven op de stortsteen te zitten.

Om ongelukken te voorkomen zouden vierof vijf nieuwe palen moeten worden geslagen, ongeveer 5 meter buiten het havenhoofd, zodat de stortsteen daar binnen komt te liggen.

De vergadering was het hiermee eens, maar men zou het beter vinden dat die stenen werden weggehaald, het liefst met spoed. Dit voorstel heeft bij de vergadering voorrang vóór een deugdelijke bebakening van vier of vijf palen en men wil beslist geen bordje met het opschrift 'Hier liggen stenen'. Met de gemeente Middelharnis zal kon

Met de gemeente Middelharnis zal kontakt worden opgenomen; met de heer Bakker van de jachthaven hebben beide heren reeds kontakt gehad.

Containers alleen voor de schippers

„Vanmorgen zijn de vuilcontainers leeggemaakt die aan de haven voor de schippers en de jachten daar zijn geplaatst", aldus de heer C. Struik. „En wat denk je, zo leeg, zo vol, maar dan door de walbewoners, die hier handig gebruik van maken om zich van overtollig vuil te ontdoen". „Wat is hier aan te doen?" was zijn vraag.

Nadat er een groot aantal voorstellen voor de Jaarvergadering waren ingediend en toegelicht werden de twee aftredende bestuursleden, de heren H. Visscher en J. A Visser als afgevaardigden aangewezen.

Ruim na vijf uur kwam er een einde aan deze gezellige en instruktieve samenkomst. Mr. Den Hollander wenste allen een 'Goede Vaart in 1992'.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Ledenvergadering 'Schuttevaer' met veel vragen en voorstellen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's