Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Weer zeer gevarieerde rol op zitting Politierecliter te Sommelsdijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Weer zeer gevarieerde rol op zitting Politierecliter te Sommelsdijk

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wie iemand betrapt op het stelen van een fiets mag 'm zomaar niet op de bek slaan en zéker niet zó hard zoals die jongeman uit Oude Tonge dat had gedaan. Het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel werd hem dan ook aangerekend en woensdagmorgen was de Oude Tongenaar een van de velen die zich op de zitting van de Politierechter te Sommelsdijk te verantwoorden had. Ze hadden nogal wat gedronken, hij zowel als z'n slachtoffer, maar dat diende absoluut niet tot excuus. Het slachtoffer kan een goedmakertje van vijfhonderd gulden op z'n girorekening tegemoet zien, een gebaar dat de verd. door de Off. mr. W. Hendriks en de Politierechter mr. J. Schoonaard werd opgelegd.

Verdachtes raadsman bestreed overigens de bewezen geachte veronderstelling dat zijn cliënt die zware verwonding op het hoofd van het slachtoffer had veroorzaakt. Dat moest al eerder gekomen zijn, dacht hij, bij het 'hameren', een spel dat in 't café was gespeeld. De klap werd overigens wel toegegeven, een met de vlakke hand en volgens raadsman kon die nooit die verwonding hebben veroorzaakt waarvan later sprake bleek. En een schop ja, inderdaad met schoenen met stalen neuzen... Vijf dagen heeft verd. in 't ziekenhuis gelegen. „Niet dat ik bewondering heb voor mensen die fietsen stelen maar als we eigen rechtertje gaan spelen glijden we af!" waarschuwde mr. Hendriks, die daarom een geldboete van duizend gulden eiste. Verdachtes raadsman bepleitte tevergeefs een schuldigverklaring zonder toepassing van straf temeer omdat opzet niet bewezen zou zijn en dat de genezing zo lang geduurd had tengevolge van een infektie kon de verd. evenmin worden aangerekend, vond zijn raadsman. Maar inplaats van strafvermindering zag de Off eerder aanleiding voor strafverzw^ring, omdat verd. zijns weegs was geg;*di en zich niet had bekomiilcid uiii liei sldciitoffei Udiop (ie groau lag. D.m.v. de uitspraak die viel nadat de Politierechter de tenlastelegging wel degelijk bewezen had bevonden, krijgt verd. gelegenheid het met z'n slachtoffer een beetje goed te maken. Een geldboete van ƒ 1.000,- geheel voorwaardelijk met de bijzondere bepaling dat hij binnen 4 maanden z'n slachtoffer ƒ 500,- toe doet komen.

Nogal wat heren - én dames! - hadden zich te verantwoorden omdat ze auto hadden gereden met een te hoog alcoholpromillage in het bloed, uitgedrukt in microgrammen per liter uitgeademde lucht; 220 microgram is de grens, maar wat te denken van de dames die aangetroffen werden met 925 microgram, of 750, genuttigd in de sporthal of de huisvader die het tot 850 microgram bracht, tot zich genomen in de voetbalkantine?

De dame met 925 microgram had willen doen geloven dat ze thuis 'een advocaatje' had gedronken, maar de Politierechter veronderstelde haast dat het emmers moeten zijn geweest. Ter zitting erkende ze echter zich aan Jonge met Cola tegoed te hebben gedaan Er volgde een geldboete van / 1.500,- en 9 mnd. ontzetting voorwaardelijk, met de bijzondere voorwaarde dat ze bij het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (CAD) een cursus zal volgen die op de gevaren van drankgebniik in 't verkeer wijst.

De vrl. verdachte met 750 microgram erkende dat je, al drinkend, na het tweede glaasje gauw de tel kwijt raakt en dat was ook haar overkomen. Dom, vond ze nu, maar ze durfde ook haar auto niet achterlaten bij de sporthal waar haar badmintonclub wat te vieren had gehad. Uitspraak ƒ 1.200,- met 6 mnd. ontzegging voorwaardelijk. De man uit Nieuwe Tonge die met 850 microgram was aangehouden, hij was dwars door 't prikkeldraad gegaan, na z'n bezoek aan de voetbalkantine hoorde ƒ 1.500,- tegen zich uitspreken, met als bijzondere voorwaarde dat hij de alcohol-verkeers cursus volgt om 9 maanden ontzegging te ontlopen. Dat zo'n cursus niet altijd helpt had een inwoner van Ouddorp bewezen. Vorig jaar, terwijl er sneeuw lag. was hij andermaal in de fout gegaan en was 750 microgram gekonstateerd. „Zwarte sneeuw is 't geworden", zo illustreerde de verd. zijn herhaalde dommigheid die werd bestraft met een geldboete van ƒ 1.000,- en een voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor 6 maanden.

„Daar zou ik m'n handen maar voor dichtknijpen", raadde hem de Politierechter.

Tot een geldboete van ƒ 4.000,- en een nog voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid voor 9 maanden werd de Mehssanter gevonnist die 's nachts om half 4 was aangehouden en geweigerd had nog meer te blazen. Daarop was hij gesommeerd mee te gaan naar het bureau te Middelhamis om te blazen aan het ademanalyse-apparaat en aan de hulpofficier van Justitie te worden voorgeleid.

Zijn raadsman voerde tevergeefs aan dat de verbalisanten een verkeerde volgorde hadden gehanteerd en als in alle overige zaken werd aangevoerd dat de verdachte z'n rijbewijs niet missen kan, op straffe van ontslag. Aangenomen werd dat verd. aanzienlijk meer had gedronken dan de twee flesjes bier die hij had voorgewend. „Als je alleen maar twee pilsjes hebt gedronken zou je wel gek zijn om met aan een blaasproef mee te werken", oordeelde de Politierechter.

Tot betaling van een geldboete van ƒ 2.000,- en een voorwaardelijke ontzegging voor 9 maanden werd een Dirkslandse jongeman gevonnist. Tot tweemaal toe was hij geverbaliseerd met een aanzienlijke slok op. Het hielp hem dat hij de cursus had gevolgd en hij verkla aide er ook wat van te hebben geleerd en nog maar matig te drinken. Een man vali gevorderde leeftijd die een

Een man vali gevorderde leeftijd die een meisje van 10. terwijl ze in gezelschap van een vriendinnetje bramen plukte, onzedelijk had betast was niet verschenen - om psychische redenen, verklaarde zijn raadsman - maar de verdachte wordt toch ter zitting verwacht waar zijn zaak, weliswaar met gesloten deuren zal worden behandeld. Nu al werd de tenlastelegging wettig en overtuigend bewezen, maar Officier en Rechtbankpresident willen de verdachte persoonlijk horen omdat ze hem duidelijk willen maken dat herhaling nooit meer voor mag komen. De Off wenst een reclasseringsrapport en gebood in de volgende zitting 's mans persoonlijke verschijning.

Een jongeman uit Nieuwe Tonge had op de weg bij Achthuizen iemand bedreigd. Het gebeurde al in november 1990 toen hij en de ander reden op de Prov.weg, waar de bedreigde automobilist verdachte zou hebben gehinderd bij het inhalen van een vrachtwagen. Er was gestopt en verd. had niet de meest parlementaire taal gebezigd, zo maakte het proces-verbaal duidelijk, al zei verd. nu dat 't alleen maar dreigwoorden waren geweest. Hij had z'n tegenpartij met z'n hele zootje van de weg willen duwen, had hij duidelijk gemaakt,

„'t Was bepaald niet watje van een heer in 't verkeer zou verwachten", vatte de Officier samen en nog minder stelde de Off het op prijs dat verd. had gezegd dat hij de ander nog wel'es krijgen zou; „een mentaliteit om op te schieten", vond de Officier; „als u dat als regel hanteert hoort u niet eens op de weg!" Eis /600,-; uitspraak ƒ500,- subs 10 dagen.

Een nog jonge zakenman geloofde er oprecht in dat z'n Bank, in Barendrecht, z'n vervalsing van fakturen had uitgelokt en in z'n hart voelde hij zich dan ook niet schuldig, maar de Politierechter heeft verd. toch een andere lezing laten horen, n 1. dat hij een fundamentele fout heeft gemaakt en dat z'n zakelijk gebouw op valse fundamenten rustte. Verd. verweet de Bank een nogal hypocriete houding, want zolang het zakendoen goed ging en hij aan z'n verplichtingen voldeed had de Bank het door de vingers gezien dat hij denkbeeldige debiteuren opvoerde. ..Twaalf jaar lang heeft de Bank dat geweten en er nooit iets over gezegd", verzekerde de verdachte over z'n Bank die hem krediet verleende op grond van 70% cessie van z'n debiteurenbedrag. Volgens verd. wordt het veelvuldig toegepast dan debiteuren te bedenken waarvan het werkelijk bestaan gemakkelijk door de Bank zou kunnen worden gecontroleerd, maar dat gebeurde niet totdat het verd. zakelijk minder goed ging. De Bank greep toen in terwijl verd. een veel beter voorstel had willen doen. De Bank had beslag laten leggen en dat was verd. duur te staan gekomen en dat had z.i. zeker niet nodig geweest. Heel onbeleefd vond verd. het van z'n Bank die hem kennelijk kapot heeft willen maken.

„Misschien hebt u uw hand een beetje overspeeld?", waagde de Politierechter te vragen, jonge ondernemers worden misschien wel eens wat overmoedig als 't hen zakelijk goed gaat" veronderstelde de Politierechter.

De Off mr Hendriks zag aanleiding een geheel voorwaardelijke straf te eisen. 6 weken hechtenis geheel voorwaardelijk en de Politierechter eiste conform. ZIJ het met de reprimande dat verd. een fundamentele fout heeft gemaakt, hoe creatief z'n oplossing ook heeft geleken. „Het geschipper was m strijd met de Wet.

De verdachte vond het ondanks het voorwaardelijk karakter toch een heel zware straf omdat hij zich toch een stempel voelt opgelegd.

Hoe slecht je het kunt treffen illustreerde een verdachte uit Renesse. Nadat hij ­ na 42 jaar ­ z'n toen stervende moeder had bezocht gooide z'n vader hem de deur uit. In cafébezoek zocht verd. wat troost om, thuis gekomen, te konstateren dat in zijn pand werd ingebroken. Helemaal tot bij Hellevoetsluis achtervolgde hij de inbrekers. Die glipten door een alcoholcontrole en verd. werd aangehouden... met een te hoog promillage...

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Weer zeer gevarieerde rol op zitting Politierecliter te Sommelsdijk

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's