Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente vastbesloten dorpskern Dirksland nieuw leven in te blazen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente vastbesloten dorpskern Dirksland nieuw leven in te blazen

Plan van Aanpak Dorpsvernieuwing enthousiast gebracht en ontvangen in eensgezinde raa

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dirksland, vanouds kern van Goeree-Overflakkee, was de afgelopen jaren op z'n retour. Het winkelbestand liep onmiskenbaar terug en de moed ging er een beetje uit, al bewezen nieuwe winkelvestigingen dat Dirksland nog steeds kansen biedt, zeker wanneer gemeente, middenstand en burgers er moeite voor doen om de leefbaarheid te behouden en te bevorderen. Behoud van vitaliteit en leefbaarheid was een van de belangrijkste boodschappen in de nieuwjaarsrede van burgemeester Boonstra op 2 januari. In de raadsvergadering van afgelopen donderdag besloot de gemeenteraad de negatieve ontwikkelingen een halt toe te roepen om de voorzieningen die er zijn in stand te houden en nieuwe bloei van Dirksland te initiëren door een Plan van Aanpak Dorpsvernieuwing vast te stellen.

Unanieme waardering

In het Plan van Aanpak Dorpsvernieuwing zijn door een stedebouwkundig bureau de problemen van Dirkslands dorpskern op een rijtje gezet in een helder rapport, aanbevelingen en oplossingen aangedragen; mét het bijbehorende prijskaartje. De kosten liegen er niet om maar met een gedegen plan van aanpak kan de gemeente aankloppen bij het provinciaal bestuur voor een flinke subsidie uit het fonds Stads- en Dorpsvernieuwing.

Het College van Burgemeester en Wethouders viel unanieme waardering ten deel voor het weldoortimmerde dorpsvemieuwingsplan, al was een enkel onderdeel niet voor iedere raadsfraktie aanvaardbaar.

De meeste raadsfrakties en het College spraken uitdrukkelijk de wens uit aan de dorpsvernieuwing te werken in goed overleg met burgers, ondernemers en andere belanghebbenden.

Namens het CDA zei de heer Grootenboer: „Blijf in gesprek met onze ondernemers en burgers". Zijn fraktiegenoot Sandee had bij het

Zijn fraktiegenoot Sandee had bij het zien van de eerste cijfers gedacht: „Dirksland moet maar blijven zoals het is, want dat kunnen we toch nooit betalen", maar toen er gaandeweg een duidelijke meerjarenbegroting bij was gekomen, was de heer Sandee het financieel haalbaar gaan vinden.

Een aantal zaken, zoals de herinrichting van de Nieuwstraat, Winterstraat en Stationsweg, had toch al jaren de aandacht van de raad en hij vond het alleen maar goed dat zaken die toch hadden moeten gebeuren nu waren opgenomen in het raam van een totaalplan.

Winkelcentrum

Het Plan van Aanpak gaat in grote lijnen uit van concentratie van winkels in het gebied Zomerstraat, Achterdorp, Winterstraat, van subsidiemaatregelen om die concentratie te stimuleren, van herinrichting van betreffende straten om het winkelen aantrekkelijker te maken en van parkeervoorzieningen voor het winkelend publiek.

De heer Kalle verklaarde namens de SGP dat hij de aanpak van de dorpsvernieuwing op zichzelf juist vond, maar hij was vooralsnog geen voorstander van aankoop en aanleg van een doorsteek van de Nieuwstraat naar het Achterdorp: „Die doorsteek is absoluut overbodig en kan van de meerjarenbegroting af'.

Uitgesproken verheugd was de heer Robijn (PvdA): „Het plan van aanpak komt overeen met wat de PvdA zich heeft voorgesteld". Hij was blij met stimulerende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf teneinde de bevolking van Dirksland van de eerste levensbehoeften te kunnen blijven voorzien.

Uitvoering van alle aanbevelingen in het plan zou ei volgens de heer Robijn financieel d t>. /eel inhakken en hij vond bepaalde onderdelen niet urgent of helemaal niet nodig.

„Wij gaan er dan ook van uit dat, wanneer we onze goedkeuring aan dit plan geven, dit niet automatisch inhoudt dat we groen licht geven voor alle onderdelen daarvan".

Hij vond het jammer dat de enquête, die was gehouden onder de ondernemers om te weten te komen hoe groot de bereidheid is om hun bedrijf te verplaatsen naar het zogenaamde concentratiegebied, niet bemoedigender was uitgevallen. Niettemin was de heer Robijn optimistisch over de heropleving van het winkelbestand en hij zei: „Wij moeten naar onze mening dan ook zo snel mogelijk uitvoering gaan geven aan de aanbevelingen uit dit rapport waar het gaat om de infrastruktuur te verbeteren van de Winterstraat, Stationsweg, Achterdorp en andere zaken". Van de financiële risico's was de PvdA

Van de financiële risico's was de PvdA zich welbewust maar, zo zei de heer Robijn: „We mogen nu geen kansen meer missen. Dus College, ga voortvarend door op de ingeslagen weg".

Infrastruktuur

De heer Van Nieuwenhuijzen (WD) vond de concentratie van winkels in de oude dorpskern goed maar wees er op dat winkelbedrijfjes van oudsher vaak nevenbedrijven zijn, uitgeoefend door de vrouw des huizes. Het wil soms voorkomen dat de plaats van vestiging net buiten het concentratiegebied valt en wat dan? Hij zou die ondernemerszin niet graag belemmeren of in de kiem smoren.

De in het plan geprojekteerde parkeervoorziening aan de Nieuwstraat vond hij een goed middel om winkelbezoek te stimuleren, maar dan moest de ruimte ook echt voor dat doel gebruikt worden. „Het moet natuurlijk geen uitbreiding van het gemeentehuis worden" stelde hij vast.

Een doorsteekje naar het Achterdorp mocht van hem, zelfs een doorsteekje van het komende parkeerterrein aan de Nieuwstraat naar de Voorstraat.

Infrastrukturele aanpassingen als versmalling van de Boezemweg, Haven en Schelpenpad vond hij uit den boze voor de bussen, bestelauto's en breed langzaam verkeer. Hij wees er op dat het landbouwverkeer noodgedwongen door het dorp moet omdat een langzaamverkeer-weg langs de nieuwe omleidingsweg ontbreekt.

De heer Van Nieuwenhuijzen konstateerde wat sceptisch dat de herinrichting van de Winterstraat en de Stationsweg weer is opgevoerd en was benieuwd wanneer dat écht gaat gebeuren.

Ook van de WD een pluim op de hoed van het College en al is Van Nieuwenhuijzen niet zo'n voorstander van het laten maken van allerlei - meestal dure - plannen, in dit geval kon hij zich er geheel in vinden. „Niet laten sloffen maar behoedzaam te werk gaan" gaf hij het College mee, „het slopen in de oude kern moet je voorzichtig doen. Het karakteristieke moet je niet laten verdwijnen want dat onderscheidt Dirksland juist van grote moderne winkelcentra. Het pittoreske kan Dirksland aantrekkelijk maken".

(vervolg op binnenzijde van dit blad)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Gemeente vastbesloten dorpskern Dirksland nieuw leven in te blazen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's