Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Woeste PvdA-fraktie in Goerees' raad stemt toch in met Icosten inrichting VVV-kantoor

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Woeste PvdA-fraktie in Goerees' raad stemt toch in met Icosten inrichting VVV-kantoor

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Staat dat nou wel, de mannenbroeders van Goerees' gemeenteraad te vergelijken met de beste breisters van wie gezegd wordt dat zelfs zij wel eens een steekje laten vallen? Van broederschap was trouwens weinig sprake in de vergadering van j.1. donderdagavond toen PvdA raadslid R. van Dongen iedereen behalve zichzelf en z'n fraktiegenoten een fikse draai om de oren verkocht, want woedend was'ie om het voorstel aan de Ouddorpse VW nog'es een subsidie van een halve ton toe te kennen voor de inrichting van haar nieuwe onderkomen, het Blaauwe Huus. Geld voor dat doel had de VW bij haar leden, de campinghouders moeten halen, vond dhr. van Dongen, die 'inrichtingskosten' niet onder de noemer 'bouwkosten' wenste te scharen, maar kennelijk zat 'm juist daar de kneep.

Er is al in 1990 ten aanzien van de restauratie van het Blaauwe Huus en de juiste omschrijving van de gemeentelijke bijdrage daaraan, een 'versluierd taalgebruik' ontstaan, zo zag dhr. van Dongen terug. Begrippen als bouwkosten en stichtingskosten werden door elkaar gebruikt waaruit de VW tenslotte meende op te kunnen maken dat de Gemeente ook voor de inrichtingskosten zorg zou dragen. Dhr. van Dongen nam het de drie leden van de raad die in de Bouwcommissie zitting hebben heel kwalijk dat ze die veronderstelling niet in de kiem hebben gesmoord, kennelijk ook niet hebben onderkend, zodat gaandeweg bij de VW verwachtingen zijn gewekt. Alleen daarom, om reden van fatsoenlijk bestuur, gaf ook de PvdA fraktie z'n instemming aan het voorstel, maar woedend dat'ie was, dhr. van Dongen...

Voordaf ie de zetels langs ging heeft dhr. van Dongen z'n gram laten horen over de manier van subsidiering van de VW, meer overnachtingen betekent meer subsidie, zo ook zijn de overnachtingen op Port Zélande de VW ten goede gekomen en dat, zo zei van Dongen, terwijl de contributie van de VW-leden uitermate beperkt gebleven is, hij had dan ook het gevoel dat de campinghouders indirect met Overheidsgeld worden gesubsidieerd, „onzinnig", dät vond dhr. van Dongen ervan, al heeft de raadsvoorz. burg. van Velzen later geprobeerd dat wat af te zwakken en heeft VW voorz., WD vertegenwoordiger L. X. den Hollander verklaard dat de contributie om d'n drommel wel verhoogd is. aanzienlijk zelfs. Dat maakte dhr. van Dongen duidelijk

Dat maakte dhr. van Dongen duidelijk zeker niet wars te zijn van een subsidiëring van de VW, echter alleen om de kapitaalslasten van de Blaauwe Huus investering dragelijk te houden, vierkant tegen verklaarde hij z'n fraktie tegen een krediet voor de inrichting, en daar deelde hij z'n petsen uit..., aan hen die hadden bewerkt dat ƒ 50.000,- zomaar tussen wal en schip terecht waren gekomen. Tikken aan de heren den Hollander (WD) en Grinwis (VDB), maar hoe kon het anders, ze zijn resp. voorzitter en secretaris van de VW. Een tik aan dhr. van Gurp (RPF) die eerder al had verzekerd dat wat hem betreft de subsidie limiet aan de VW was bereikt maar nu ongetwijfeld stilzwijgend akkoord zou gaan en daarmee hem (dhr. van Dongen) in de gordijnen jaagt. Vervolgens raakte dhr. van Dongen aan de fraktie van de SGP, „ach", zei'ie, „de SGP zit stellig weer met de borst vooruit en ze zullen wel weer akkoord gaan vanuit een loyale band met hun wethouder die voorzitter is van de bouwcommissie. Die SGP wethouder Klepper zit volgens waarneming van Van Dongen trouwens met 'n ijzeren band geketend aan CDA wethouder Visser. Spr. putte in al z'n somberheid hoop uit slechts één lichtpuntje, CDA raadslid Koese die ook z'n bedenkingen kenbaar had gemaakt. Eén hoopje slechts en dat zeker niet van al die raadsleden die zomaar een halve ton in 't water hebben gegooid en de VW jongens op alle fronten hebben laten winnen, maar toch: „Na een langdurige worsteling hebben wij besloten de beginselen van goed bestuur te laten gelden boven onze gruwel en onze woede", verklaarde dhr. van Dongen.

Maar weth. Visser is gauw in de verdediging gegaan. Hij benadrukte dat het met geen mogelijkheid te voorzien is geweest. Alles wat de last van ƒ 480.000,- voor de WV te boven zou gaan zou door de gemeente worden gegarandeerd, zo was overeengekomen. Het ging weliswaar over de bouwkosten, „maar", zei weth. Visser, „je moet een gebouw ook kunnen bewonen en daar is een inrichting voor nodig". Die konsekwentie zag dhr. Visser graag betracht: „als je ergens aan begint moet je het ook afwerken". Zo er al van schuld sprake is legde weth. Klepper die ook bij alle raadsleden, want de rapporten waaruit het allemaal gebleken had kunnen zijn zijn allemaal in de raad geweest, „maar", zei de wethouder: „we hebben 't met z'n allen over 't hoofd gezien".

Ook de raadsvoorz. burg. van Velzen probeerde te achterhalen waarom de kosten van inrichting wat buiten beeld waren geraakt. Nadat het krediet was verhoogd, het bouwkrediet met name, waren de inrichtingskosten daarin niet meer betrokken en de voorzitter was het er wel mee eens; het verdient geen schoonheidsprijs. Uit de raad kreeg dhr. van Dongen ook

Uit de raad kreeg dhr. van Dongen ook geen schoonheidsprijs over de uitvallen naar de raad: „Hier en daar wel interessant, maar er was veel geratel bij", foeterde weth. Visser terug. Hij vond het trouwens heel onverstandig van de PvdA fraktie met pijn in 't hart tóch voor te zijn. Dhr. van Gurp vond het een geschiet met losse flodders: „wees dan konsekwent, schiet met scherp en probeer dan in de politiek slachtoffers te maken", vond hij. „Iemand die hier tegen stemt is wel een

„Iemand die hier tegen stemt is wel een muggezifter", grauwde weth. Visser. Het gevraagde bedrag vond hij maar een kleinigheid in vergelijk met andere bedragen zoals die b.v. aan het Gemeentehuis zullen worden besteed. De VW is hard nodig voor de kop van het eiland en zit zelf aan de top van z'n mogelijkheid, pleitte weth. Visser. Er volgde nog een door de CDA fraktie gevraagde schorsing, want dhr. Koese was maar matig tevreden met de beantwoording van z'n opmerkingen. Hij vond het voorstel wat knullig omdat ook hij had begrepen dat de inrichtingskosten in het totaalbedrag waren opgenomen. Dhr. Koese vond het voorgestelde aan alle kanten rammelen en hij leek weinig zin te hebben het bedrag van ƒ480.000,- waar de gemeente al garant voor staat nog eens met ƒ 50.000,- te vermeerderen. Spr. vond dat de raad zeker beter geïnformeerd had moeten zijn: „nu voelen we ons wat genomen", zo maakte hij duidelijk.

't Was tenslotte, nadat de schorsing weer opgeheven was 's raads belijden dat eigenlijk niemand goed uit de doppen gekeken heeft: „...van alle kanten zijn fouten gemaakt", erkende dhr. Koese en dhr. V. d. 'Wende (SGP) vond ook dat ieder de hand maar in eigen boezem steken moest, 't Was een bouwvallig gebouw en ook de besluiten zijn wat bouwvallig geweest", geloofde dhr. A de Jong. De raad sprak zich unaniem voor het voorstel uit. de één weliswaar met pijn in 't hart, de ander na een worsteling en weer een ander omdat de regels van goed fatsoen geen weg terug meer bieden. Overige besluiten

Overige besluiten

Het voormalig postkantoortje te Goedereede, het pandje Groenmarkt 1 werd voor een bedrag van J 50.000.- verkocht aan dhr. W. L. de Jong te Goedereede. Dhr. de Jong behoorde tot de 5 die op het pandje ingeschreven hadden toen het vorig jaar november te koop werd aangeboden.

De raad is niet voornemens onder de huidige voorwaarden de binnen- en buitenhaven te Stellendam van Domeinen over te nemen. Al vanaf 1970 wordt er over gesproken, maar B en W adviseerden de raad nu een definitief nee te laten horen. Het Rijk biedt de gemeente niet meer een afkoopsom ineens, maar een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten. Daartegenover zou de Gemeente van het Rijk de gebruikersrechten af moeten kopen, wat betekent dat een bedrag van 7.7 miljoen zou moeten worden betaald wat voor de Gemeente een jaarlijkse rentelast van ƒ700.000.- op zou leveren. Ook over een blijvende bereikbaarheid

Ook over een blijvende bereikbaarheid van de haven bestaan vragen nu duidelijk is dat het Rijk de diepte van de vaargeul tot slechts een peil van 4 meter

-NAP hoeft te garanderen.

De raad was het geheel met de afwijzende beschikking, zoals door het College voorgesteld, eens. Op de vraag van dhr. C Noorthoekof de overname door het Rijk kan worden afgedwongen verklaarde de voorzitter dat dat niet het geval is. Dhr. J. 't Mannetje kreeg vervolgens weinig bijval in z'n veronderstelling dat het bezit van de haven wellicht van regionaal belang zou zijn, het College ziet ze in ieder geval niet.

Bagger-reserve

Wat het College wél ziet is de zich herhalende noodzaak het Slijkgat te baggeren, tot een diepte van 5 mtr. -NAP. Besloten werd daartoe een fonds te vormen als afzonderlijke reserve van de Visafslag en dit fonds jaariijks met ƒ 275.000,- te voeden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Woeste PvdA-fraktie in Goerees' raad stemt toch in met Icosten inrichting VVV-kantoor

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 28 januari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's