Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plan van Aanpak Dorpsvernieuwing Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plan van Aanpak Dorpsvernieuwing Dirksland

* Goed gereedschap voor aktief beleid *

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aktief beleid

„Bij de voorbereidingen van een nieuw bestemmingsplan voor het dorpsgebied Dirksland liepen we tegen een aantal zaken aan" vertelt de heer Zuidweg. „Het teruglopende winkelvoorzieningenniveau, milieuhinderlijke bedrijven in de dorpskern, te weinig parkeergelegenheid, wonen in winkelpanden, gaten in de bebouwing, verval van beeldbepalende panden.

Het stedebouwkundig bureau dat de bestemmingsplannen voor ons maakt kent de gemeente van haver tot gort. We hebben een goede verstandhouding met dat bureau. Wekelijks, soms dagelijks hebben we kontakt en er is dus een wisselwerking. Dat merk je als je met zo'n nieuw bestemmingsplan bezig bent; in de gesprekken komt er van alles los. Hoe gaan we een nieuw bestemmingsplan maken, wat willen we met de dorpskern?

Met een bestemmingsplan leg je vast wat wenselijk is maar daar kun je voor de rest niet direkt veel mee. Je schept voorwaarden voor gewenste ontwikkelingen maar je kunt niet aktief sturen. De stads- en dorpsvernieuwing is een instrument waar je aktief iets mee kunt doen. Je kunt zaken aankopen, subsidies geven, je eigen plannen ontwikkelen.

Daarbij komt nog dat het rijk de subsidies voor stads- en dorpsvernieuwing af wil gaan bouwen.

Gemeenten die geen goed samenhangend plan hebben vallen het eerst buiten de boot. Alleen al om de ƒ 245.000,- uit het Fonds Stads- en dorpsvernieuwing die we nu jaarlijks via de provincie ontvangen te behouden, is een goed gefundeerd plan van aanpak vereist".

Projektmatige aanpak

„Uit de analyses die de RBOI heeft gemaakt is gebleken dat de dorpsvernieuwing in de kern van Dirksland het meest urgent is. De problematiek is onmiskenbaar, vooral de verschraling van de winkelvoorzieningen is zorgelijk. De omvang van het probleem en het feit dat de knelpunten geconcentreerd zijn in een beperkt gebied maken een plan van aanpak hier zinvol" maakt de heer Zuidweg duidelijk.

„In de kernen Melissant en Herkingen is de dorpsvemieuwingsproblematiek beperkter van omvang. De afgelopen jaren zijn daar door de gemeente grote investeringen gedaan. Het is ook niet zo dat er de komende ja

Het is ook niet zo dat er de komende jaren in Herkingen en Melissant niets aan dorpsvernieuwing wordt gedaan. De verbetering van particuliere woningen bijvoorbeeld loopt gewoon door".

Het Plan van Aanpak geeft een projektmatige aanpak van een aantal zaken die van vitaal belang zijn voor versterking van de centrumfunktie van het oude kerngedeelte voor het dorp Dirksland en voor de hele gemeente. Dat zijn vooral:

* winkelconeentratie in het gebied Winterstraat, Achterdorp, Zomerstraat.

* parkeervoorzieningen in dit winkelgebied.

* herinrichting van straten om het winkelklimaat te verbeteren. * verbetering van de bebouvring door: op-

* verbetering van de bebouvring door: op- De Winterstraat, een goede hoek om iets te ondernemen Jeugdig Dirksland liet zich hier zien in een presentatie van Modehuis Braber. (archieffoto EN)

vullen van gaten, renovatie/onderhoud van beeldbepalende panden en gevelaanpassingen.

Het gebied waar het om gaat betreft globaal: Schelpenpad, Kaai, Straatdijk, Westhavendijk, Secretarieweg, Heul, Voorstraat, Tuinstraat. Kapoenstraat, Ring, Kattewacht, Achterdorp, Zomerstraat, Nieuwstraat, Winterstraat, Stationsweg, Boezemweg.

Aandacht wordt in het plan ook besteed aan het tegen het kerngedeelte aanliggende bedrijfsterrein Spuikolk, waaraan veel verbeterd kan worden. Om te beginnen zou het bedrijfsterrein vanaf het Korteweegje en het Schelpenpad niet zichtbaar moeten zijn.

„Er moet nog veel gebeuren" konstateert de heer Zuidweg. „Eerst wordt aangepakt wat een hoge prioriteit heeft en wat financieel en organisatorisch haalbaar is".

Parkeerplaats Nieuwstraat Yoor publiek

Allereerst wordt begonnen aan de parkeerplaats aan de Nieuwstraat achter het gemeentehuis. De panden van Biesheuvel, door de gemeente voor zo'n ƒ400.000,- stads- en dorpsvemieuwingsgeld aangekocht, worden momenteel gesloopt. Er komen daar een kleine twintig parkeerplaatsen, bestemd voor mensen die op het gemeentehuis moeten zijn en voor winkelend publiek.

Is dat genoeg? „Door de afdeling weg- en waterbouw is berekend dat daarmee voldoende parkeergelegenheid in de kern van Dirksland aanwezig is" zegt de heer Zuidweg.

Een voetgangersdoorsteek naar het Achterdorp is volgens het Plan van Aanpak essentieel wil de parkeerplaats aan de Nieuwstraat effekt hebben voor de winkels.

„We dachten een stukje grond daarvoor aan te kopen naast de slijterij in het Achterdorp. De eigenaar van de grond heeft nu veel meer te koop aangeboden en dan moet je toch overwegen wat er gebeurt als de gemeente niet tot koop overgaat.

Winkelstraat winkelstraat

Een tweede punt van aanpak is de Winterstraat/Stationsweg. De Winterstraat in zijn huidige staat is volgens het Plan van Aanpak onaantrekkelijk voor winkelend publiek en moet snel gerekonstrueerd worden.

Gaat dat nu écht gebeuren? „Er is een plan door weg- en waterbouw gemaakt dat op 4 februari in de commissie gemeentewerken en verkeer wordt behandeld. Als de commissie er ja tegen zegt wordt het rekonstruktieplan Winterstraat/Stationsweg besproken met de bewoners en het ziekenhuis.

Als het plan eenmaal definitief is komt het in de raad voor het benodigde krediet. Op de begroting voor 1992 staat ƒ200.000,- voor verbetering van de infrastruktuur voor het ziekenhuis.

(vervolg op binnenzijde van dit blad)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Plan van Aanpak Dorpsvernieuwing Dirksland

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's