Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plan van Aanpalc Dorpsvernieuwing Diricsland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plan van Aanpalc Dorpsvernieuwing Diricsland

(vervolg van voorpagina)

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vierkantje

Het concentratiegebied voor winkels moet er vriendelijk uit gaan zien, kleinschalig, met een gezellige dorpse sfeer. Winterstraat, Achterdorp en Zomerstraat moeten bij elkaar passen, qua karakter moet aansluiting bij de Ring en de kerk worden gezocht. Het centrum moet de uitstraling krijgen

Het centrum moet de uitstraling krijgen van 'loop hier eens op je gemak rond' in plaats van 'rij er maar hard doorheen'. Verbreding van trottoirs, versmalling van de weg, mogelijkheden voor fietsenstalling, aanplant van boompjes, gebruik van karakteristiek materiaal en hier en daar een bankje is daarvoor gewenst.

Het Achterdorp staat op de nominatie voor herinrichting in 1993 tegen een bedrag van ƒ 100.000,-. Dat is de aanbeveling in het Plan van Aanpak maar over de uitvoering besluit de gemeenteraad, benadrukt de heer Zuidweg. „In de praktijk zal blijken of de prioriteiten dezelfde blijven. Het plan zal stap voor stap worden gevolgd en afgewogen".

Herinrichting Voorstraat staat op het plan voor 1994, herinrichting B. C. Zaayeriaan voor 1996, elk voor ƒ 250.000,-. Belangrijk gegeven in de kern is de supermarkt. „Er is overleg over een ingang aan het Achterdorp maar gelet op de investeringen die de supermarkt pas heeft gedaan lijkt dat op korte termijn niet te realiseren".

Beeldbepalend

Voor het aanzicht van Dirksland is het gewenst beeldbepalende panden in stand te houden; de historische kern is op zichzelf een aantrekkelijk decor om te winkelen. De heer Zuidweg: „Dit jaar zal de

De heer Zuidweg: „Dit jaar zal de gemeente de beeldbepalende panden in het centrumgebied investariseren en een gemeentelijke monumentenlijst vaststellen".

In het centrum zijn volgens het RBOI20 ä 25 beeldbepalende panden. Het ligt voor de hand dat de betrokken burgers van de lijst van beeldbepalende panden op de hoogte worden gesteld en inspraak op zijn plaats is.

Verder horen we van de heer Zuidweg: „Er komt een aparte subsidieverordening beeldbepalende panden in de oude kern".

Om het beeld van verval in de oude kern tegen te gaan wordt ook rekening gehouden met subsidie voor het verbeteren van bestaande winkelpuien en voor aanpassingen van voormalige vtinkels waarin wordt gewoond. Volgens de planning kan met ingang van 1993 een beroep op deze regeling worden gedaan.

Leegstaande winkelpanden geschikt maken voor bewoning kan ook worden bevorderd door verruiming van de voorwaarden voor premie woningbouwverbetering. „Het betreft meestal panden die te groot zijn om in aanmerking te komen voor premie woningverbetering omdat in de bestaande verordening grenzen aan de grootte van de panden zijn gesteld", aldus de heer Zuidweg. Het ziet er naar uit dat die grenzen nog eens worden bekeken om ook de wat grotere oude woningen in aanmerking te laten komen voor verbeteringssubsidie.

Ondernemers

Voor verplaatsing van winkels naar het vierkantje werd door de gemeente aanvankelijk een aanmoedigingssubsidie in het vooruitzicht gesteld. Een enquête onderde plaatselijke ondernemers heeft echter uitgewezen dat van verplaatsing van bedrijven niet te veel verwacht mag worden.

„Jammer" vindt de heer Zuidweg, „maar aan de andere kant ook weer begrijpelijk. Leeftijd speelt vaak een rol en de concurrentie laat geen ruimte voor grote investeringen". In de ondememersenquête wordt de ge

In de ondememersenquête wordt de gemeente een passief beleid verweten. „Dat wordt wel gezegd en de gemeente kan zich dat aantrekken. Het heeft geen zin die bal terug te spelen en naar elkaar te gaan wijzen.

De gemeente en de ondernemers hebben in elk geval duidelijk kontakt, de enquête is zeker niet voor niets gehouden. Gebrek aan parkeervoorzieningen was ook een belangrijk punt dat uit de enquête naar voren kwam. Met de uitkomsten van de enquête

Met de uitkomsten van de enquête wordt rekening gehouden wanneer de komende vijfjaar door de gemeente systematisch aan verbetering van het winkelklimaat wordt gewerkt.

Meerjarenprogramma

Het hele plan in één keer uitvoeren zou ruim 2 miljoen vergen - inklusief sanering van het terrein van de voormalige gasfabriek voor ƒ 300.000,- - en, zo zegt de heer Zuidweg: „Dat is natuurlijk niet haalbaar. Er moet gefaseerd worden gewerkt en er moeten prioriteiten worden gesteld. Het Plan van Aanpak geeft een meerjarenprogramma, een vijfjarenplan, voor uitvoering van de maatregelen die worden aanbevolen.

De eerste drie jaar gaat de gemeente gemiddeld ƒ 500.000,- investeren in de dorpsvernieuwing waarbij we er van uit gaan dat we die ƒ 245.000,- uit het Fonds Stads- en Dorpsvernieuwing behouden. Dit plan biedt daar hopelijk enige garantie voor. De provincie heeft zelfs subsidie gegeven voor het maken van dit plan".

Of het Plan van Aanpak Dorpsvernieuwing Dirksland de uitwerking zal hebben die de gemeente voor ogen staat, of het allemaal het geld waard is, hangt vooral ook van de gemeenschap af.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Plan van Aanpalc Dorpsvernieuwing Diricsland

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's