Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Niet veel vrolijkheid op CDA-avond met minister Bukman in Goeree

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Niet veel vrolijkheid op CDA-avond met minister Bukman in Goeree

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

't Was maar goed dat Laurens Visser nog wat schwung aan de dinsdagavond in Goedereede gehouden CDA-bijeenkomst met Minister Bukman heeft gegeven, anders zou 't van begin tot eind een wat trieste bedoening zijn geweeste. In 't verloop van de avond konstateerde de bevnndsman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 't ook zelf 'overwegend alleen maar lastige dingen' bij de kop te hebben gehad. Hoe kon 't ook anders, met in de zaal die fruitteler die getergd wordt door spreeuwen in z'n fruit, die Grevelingenvisser die de gretige aalscholvers z'n palingen ziet verorberen, de melkveehouders geplaagd door de superheffing, de Noordzeevissers door de vangstbeperking en de agrariërs met zo weinig perspektief. Gelukkig waren er wat luchtiger openingswoorden, al kocht je d'r ook niks voor...

Maar 't was toch wel aardig dhr. Visser in z'n openingswoord te horen herinneren aan de tijd van dertig jaar geleden, toen de huidige Minister nog voorlichting gaf hoe agrarisch Nederland z'n produktie kon verhogen, terwijl die nu omlaag zou moeten. Hem te horen verhalen over de ijver van de politiemensen boeren te bekeuren terwijl die alleen maar stro verstoken en de vergeefse pogingen van AID ambtenaren van fokstieren een urine-monster te nemen, komisch, dat zeker, maar belastend voor de moreel van de betrokkenen, zeker ook voor de Noordzeevissers die 'drastisch' in hun bedrijfsvoering en hu inkomsten dreigen te worden beperkt wanneer de quotering via het aantal zeedagen zal worden toegepast. Ook over de schijnbaar overtrokken zorg om het milieu deed dhr. Visser z'n beklag. „De god van deze tijd", noemde hij he milieu waarvan in Goerees' gebied een deel voor de mens gesloten lijkt te zullen worden, terwijl 't juist dat is wat Goedereede de recreërende mens te bieden heeft. Dhr. Visser had gedroomd dat 't allemaal goed zou komen, met de visserij en met de landbouwprijzen, maar gemurmureer uit de zaal leerde hem wel anders...

Strategisch welbedacht van de Minister te spreken over een verwende samenleving die gewend was de rekening van alles wat maar mis ging de Overheid te presenteren, waarom het het streven van de Overheid is de mens zelf meer verantwoordelijkheid te laten dragen. In de zorg voor het gezond maken en houden van 's lands economie en de noodzaak de Europese samenwerking over een veel groter gebied dan dat van de lidstaten uit te strekken, samen te werken aan een stabiliteit in Europa, 't Was geen nieuws van de Minister te horen dat het Landbouwbeleid niet nog duurder mag worden gemaakt dan de 75 miljard die het in de EEG jaarlijks kost en dat de nationale landbouw een economische sektor moet blijven die moet kunnen blijven concurreren en niet afhankelijk moet zijn van toeslagen, men wist het al.

De Minister heeft zich beijverd de aanwezigen het Overheidsbeleid te doen billijken. De visserij zal moeten begrijpen dat maatregelen nodig zijn om ook de generaties na ons nog visserij te bieden. Noch agrariërs, noch vissers hoeven, aldus de Minister, te vrezen in een politiestaat terecht te zij n gekomen. AID ambtenaren zijn er niet om van de bedrijfstakken 95-, maar slechts 5% te controleren, het aantal dat niet het gemeenschappelijk belang in ziet.

Om die verhouding te bereiken is het, aldus de Minister nodig, dat genomen maatregelen een voldoende draagvlak hebben, zodat gezegd kan worden dat de AID (Alg. Inspektie Dienst) niet een instrument van een politiestaat-, maar juist van een rechtstaat is. Ook de visserij zal dat dienen te begrijpen, wars a ze zijn van wetten en van regels. Persoonlijk had de Minister onoirbare praktijken vastgesteld toen hij op een mistige morgen in een Zeeuwse haven poolshoogte had genomen.

In de pauze, waarin de Minister zich onder de aanwezigen bewoog, werd hij door meerderen aangesproken en na heropening van de bijeenkomst wachtte hem een stapel schriftelijke vragen die in de nog resterende tijd niet alle beantwoord konden worden. De indieners ervan krijgen een schriftelijk antwoord, zoals dat ook werd toegezegd aan Lies Bezuijen die namens de beroepsvissers op de Grevelingen herinnerde aan de toezegging van Minister Braks met de beroepsvissers te zullen overleggen over de gevolgen van het zouthouden van de Grevelingen. 't Was de vraag van dhr. Bezuijen of de huidige Minister die toezegging wil overnemen. Ook vroeg dhr. Bezuijen aandacht en een oplossing voor de aanwezigheid van een kolonie aalscholvers in zijn visgebied, ca. 5.000 veelvraten die per jaar voor 5 è 600.000 gulden aal uit het Grevelingenmeer consumeren.

„De aalscholvers halen het beleg van onze boterham", zó klagen de beroeps Grevelingenvissers, waarom het da ook hun vraag is niet nóg meer aalscholverkolonies te creëeren. Er komt een schriftelijk antwoord, binnen 15 dagen zelfs.

Door een fruitkweker werd het riante salaris van de Minister vergeleken met het zorgvolle inkomen van de fruitkweker die met lede ogen aan moet zien hoe zwermen spreeuwen z'n fruit vernielen, maar vraagsteller betrok z'n klacht ook op de vele ganzen die zich tegoed doen en aan de eidereenden die zich vullen met mossels uit de Waddenzee. Nu de Overheid het kennelijke voornemen heeft nóg meer natuur- en stiltegebieden aan te leggen mag het, aldus spr. niemand verwonderen dat de gestelde regels door het bedrijfsleven niet met overtuiging en gevoelens van medeverantwoordelijkheid gedragen worden, hoezeer velen in onze regio ook hechten aan de boodschap van het conciliair proces over gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Trouwens nam vraagsteller het de Minister kwalijk bij de opening van de landbouw-RAI zo goed als mee te hebben gezongen in het koor dat de agrariërs als milieu-criminelen schildert. Tegen die insinuatie, door de dagbladpers in 't leven geroepen nam Minister Bukman heftig stelling. Graag gaf dhr. Bukman daarentegen toe dat de boer er zich van bewust is dat de milieuproblematiek beheerst zal moeten worden; er zal tijd nodig zijn samen die oplossing te bereiken.

M.b.t. de visserij is het de bedoeling van de Overheid, die dat in Europees verband bepleit, de quotering via het vaststellen van het aantal zeedagen per schip te regelen. Alle vangst van die dagen zal dan als legaal worden beschouwd.

De visserij lijkt weinig opgetogen omdat het aantal zeedagen met 700 lijkt te worden beperkt, terwijl vorig jaar het kwantum kabeljauw, wijting en schol voor resp. slechts 62,81 en 81% is opgevist. Bedenkingen ook tegen het vroege tijdstip van afsluiting van de onderlinge ruilmogelijkheid. Er zal dan ook in de commissie Biesheuvel nog menige noot over worden gekraakt, enkele Goereese vissers hebben zitting in die commissie.

Een veelheid van problemen en probleempjes is ter sprake gekomen, o.a. de problematiek van het verstuiven van de akkerbouwgrond in Ouddorp wat met het opbrengen van mest wordt tegengegaan, kortgeleden door de Rechtbank met ƒ 1.000,- bestraft. Het blijkt een probleem dat in de hele kuststrook speelt en het heeft de aandacht. Ook ten dezen zal het beleid nuttig en niet onredelijk moeten zijn. Met het Landbouwschap wordt daarover overlegd.

Onder de aanwezigen ook mevr. van Rossum-Gortzak uit Ooltgensplaat die onlangs lid geworden is van het bestuur van het Landbouwschap. „Uitzonderlijk dat een vrouw daar lid van is", zei dhr. Visser nog, maar Minister Bukman vond het juist heel gewoon en dat leverde van de dames in de zaal een applausje. Het enige dat deze avond geklonken heeft.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Niet veel vrolijkheid op CDA-avond met minister Bukman in Goeree

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's