Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe boeken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe boeken

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

S. Baarssen, Ook dat was Urk. Geschiedenissen, verhalen en episoden uit het leven van onze voorouders en van enkele meer op de voorgrond tredende personen. Uitgegeven in eigen beheer. Gebonden. Geïllustreerd. 543 pag.

Uit de ondertitel ('...onze voorouders...') zou op te maken zijn dat dit boek over Urk en de Urkers, geschreven door een Urker, met name voor de Urkers zou zijn. Dat laatste is kennelijk toch niet helemaal het geval, getuige het feit dat ook Eilanden-nieuws een exemplaar ter bespreking ontving.

De heer Baarssen verzamelde een groot aantal verhalen en beschrijvingen die hij in deze bundel heeft samengevoegd. Uit het geheel blijkt wel zeer duidelijk dat de schrijver een grote betrokkenheid bij de Urker samenleving heeft.

Ik kon in dit boek niet echt een doorlopende struktuur ontdekken. De opgenomen verhalen staan min of meer in een los verband.

Merkwaardigerwijs - toch is het wel een samenhangend geheel geworden, zoals de schrijver zich tot taak had gesteld. Ik zou met name het anecdotische element - en dan vooral rond een aantal personen (waaronder zeer karakteristieke!) - als het verband tussen al die verhalen willen beschouwen. Met ouderling Jan Bakker begint het. Om nog enkelen te noemen: Hessel Snoek, de robbenvanger die een ijskelder bouwde, de godvruchtige Jannetje Bakker-van Urk, burgemeester Van Suchtelen van de Haere en de eenvoudige ziel Aagje in 't Veld.

Baarssen houdt kennelijk van spannende verhalen. We komen er in zijn boek heel wat tegen. Let eens op deze titels: een raadselachtige verdwijning, een wonderlijke redding, een reisje om nooit te vergeten, een bloedreis, een barre tocht te voet, een ijselijk avontuur... En - alle historisch!

De schrijver vroeg mij mede aandacht te willen geven aan de vele afdrukken van de soms heel oude foto's en ansichtkaarten. Ze geven een duidelijk beeld van de vroegere toestanden van de (toen nog!) zeer sobere Urker samenleving. Inderdaad - het boek ontieent zijn aantrekkelijkheid mede aan deze vele afbeeldingen. Heel fraaie zijn er bij. Bijvoorbeeld die op pagina 245!

— O — Ds. J. van Amstel, Als je alleen staat. Uitgeverij J. J. Groen & Zn., Leiden. Paperback. 83 pag. Prijs ƒ 18,50.

In de serie 'Praktisch & pastoraal' verscheen sedert de start al menig geschrift dat op eenvoudige wijze voorlichting geeft aangaande levensvragen en -problemen. Binnen die formule past ook dit boek van dominee Van Amstel. Hij schreef het voor mannen en vrouwen die ongehuwd door het leven gaan. Vanuit de boodschap van de Bijbel belicht hij hun plaats en taak - binnen maatschappij en gemeente. Een groot aantal praktische zaken komt hierbij aan de orde. Met name voor de doelgroep van dit boek: aanbevolen!

Ook bij uitgeverij Groen verscheen: Ervaring rijker. In gesprek met jongeren over geestelijke vragen, door ir. J. van der Graaf, drs. I. A. Kole en ds. L. W. van der Meij. Paperback. 125 pag. Prijs ƒ 19,50. Het interkerkelijk drietal dat de redaktie

Het interkerkelijk drietal dat de redaktie vormde van de enige tijd geleden verschenen serie Bijbelse dagboeken voor kinderen en jongeren, nam ook het initiatief tot dit boek. Vragen van jonge mensen, betrekking hebbend op een groot tal terreinen van het leven, worden uitvoerig beantwoord. Enkele thema's: eenzaamheid, gebed, zelfdoding, eindtijd. Geestesgaven, homofilie. Een praktisch boek voor jeugdigen - om eens weg te geven.

— O — Het volgende drietal boeken verscheen onlangs bij uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer.

Dr. T. Brienen, Oriëntatie in de liturgie. Paperback. 119 pag. Prijs ƒ 24,50.

Dit boek verscheen als derde in de serie Theologie in reformatorisch perspektief. De betrokkenheid van de schrijver op liturgie en eredienst is bekend. De indeling van het boek is funktioneel:

Bijbelse gegevens; geschiedenis van de liturgie; theologische uitgangspunten; praktische vormgevingen. Al met al - hoewel men niet alle uitspraken van dr. Brienen voor zijn rekening behoeft te nemen - een instruktief boek, dat veel leerzaams bevat.

Aart Peters, Geloven kost wat! Als het om de diaconale roeping gaat. Paperback. 122 pag. Prijs ƒ 19,90.

De auteur zal bij menigeen bekend zijn als medewerker van De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond. In dit boek vraagt hij aandacht voor de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de naaste in nood. Een boek over en ten behoeve van het diaconaat dus.

Drs. Nico van der Voet, Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelft-erioochening. Paperback. 139 pag. Prijs ƒ 21,-.

In dit boek ligt de nadruk op de Bijbelse oproep tot zelfverloochening. Ten behoeve van de praktijk zijn opdrachten en oefeningen opgenomen.

— O — Tot slot nog een korte opsomming van enkele recente uitgaven van Kok te Kampen, of één van haar 'dochters'.

Ds. J. H. Velema, Veelvuldig vragen naar de weg, deel 6. Paperback. Prijs ƒ 20,90.

Een nadere introduktie dan schrijversen titelnaam zal dit boek niet behoeven. De delen 1 tot en met 5, weergave van besproken onderwerpen voor de E.O.- microfoon, voorzagen telkens weer in een behoefte. Het zal met dit boekje niet anders gaan.

Dr. A. Noordegraaf, Leesbril of toverstaf. Over het verstaan en vertolken van de Bijbel. Verschenen in de Reformatie-reeks. Paperback. 61 pag. Prijs/17,50.

Een aktuele problematiek op Schriftgetrouwe wijze behandeld door een deskundig en integer theoloog. J. K

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Nieuwe boeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's