Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

P+R terrein bij Schaapsweg wordt van verlicliting en telefoon voorzien

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

P+R terrein bij Schaapsweg wordt van verlicliting en telefoon voorzien

Raad Oostflakkee:

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In Oostflakkees' raadsvergadering van j.1. donderdagavond moest blijken dat er nog wel'es de hand wordt gelicht met de parkeerexcessenverordening, die chauffeurs verbiedt hun vrachtwagens langer dan 8 uur in de bebouwde kommen te parkeren, een maatregel die bedoelt met name in de week-ends het soms hinderlijk parkeren van groot gerij tegen te gaan. In de dorpen Ooitgensplaat, Den Bommel en Achthuizen kon naleving nauwelijks nog worden bedongen, maar ook voor die kernen is er nu een alternatief voorhanden, het P+R terrein (parkeergelegenheid voor Openbaar-vervoerreizigers bij een Parkeer Reishalte) nabij het kruispunt met de Schaapsweg dat ook aan het parkeren van vrachtwagens ruimte biedt en dat mocht als een heel prettige bijkomstigheid worden gezien, op welke mogelijkheid de transportondernemers zal worden gewezen.

Terwille van de veiligheid van de reizigers die er hun auto stallen zal het terrein van openbare verlichting worden voorzien. De raad stelde een krediet van ƒ 21.000-beschikbaar voor aanschaf en plaatsing van 6 stalen lichtmasten van elk 9 meter hoog. Met een goede verlichting hoopt men ook vernielingen en diefstallen aan en uit onbeheerd staande wagens te voorkomen.

Ook telefoon

Dhr. R. Maliepaard (PvdA) vond het ook dringend gewenst dat het terrein van een openbare telefoon zal worden voorzien, mede met het oog op het nog steeds 'belabberde' openbaar vervoer. Raadsvoorz. burg. de Vos kon meedelen dat daarover al met de PTT gesproken is. Die heeft een openbare telefoon toegezegd, zij het ook dat het er een wordt waarbij een telefoonkaart zal moeten worden gebruikt.

Schade door Rijksweg

Al in juli 1988 heeft dhr. A. M. HoUeman, Bommelsedijk 15 een verzoek tot schadevergoeding ingediend i.v.m. de toen nog aanstaande, nu inmiddels voltrokken aanleg van de nieuwe Rijksweg, waarvan het tracé vrij dicht langs de woning van dhr. Holleman ligt. Hij baseerde zijn schadeclaim op art. 49, het planschade-artikel uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vanwege de - getaxeerde - waardevermindering van zijn panden, vastgesteld op ƒ40.000,-.

Rijkswaterstaat deed weliswaar zijn toe-zegging gestand ingediende schadeclaims voor zijn rekening te nemen, maar biedt dhr. Holleman slechts ƒ 10.000,-. Ook daaraan ligt een taxatierapport ten grondslag. Het College meent dat daar geen genoegen mee moet worden genomen en stelde de raad dan ook voor het door Rijkswaterstaat genoemde bedrag af te wijzen om dhr Holleman daardoor gelegenheid te geven bij de Kroon in beroep te gaan. Tot een besluit zou het deze avond niet komen omdat het College het voorstel terug nam, om geen andere reden dan dat het de voorz. niet juist leek de belangen van dhr. Holleman zo publiekelijk te bespreken. De raad bleek overigens duidelijk aan zijn kant te staan, zoals dhr. M. D. de Wit en dhr. Maliepaard in een kort commentaar lieten weten.

Ondiepe vaargeulen

Het College zal in overleg treden met de direktie Zeeland van Rijkswaterstaat over het probleem van de ondiepe vaargeulen voor de haven van Oude Tonge, waarop het bestuur van de Watersportver, heeft gewezen. Die klacht was al vorig jaar augustus per brief aan de direktie gestuurd maar juist tot vandaag was geen antwoord ontvangen totdat telefonisch kontakt werd opgenomen. Er zal zeer binnenkort kontakt zijn over de vraag wie voor het op diepte houden van de geulen verantwoordelijk te stellen is.

Dhr. V. d. Mast vroeg het bestuur van de WSV daarvan in kennis te stellen zodat zij weet dat er aan gewerkt wordt. Er kan misschien een deel van de onrust die is ontstaan worden weggenomen. Het was dhr. V. d. Mast ter ore gekomen dat er zelfs al leden hebben bedankt en anderen Oude Tonge maar voorbij varen, bang als ze zijn om schade te varen.

Geen loogbedrijf

Het zal dhr. W. F. M. Schraven niet worden toegestaan bedrijfsmatig meubelen te logen in zijn pand Lesje 3 te Achthuizen. Het zou in strijd zijn met he bestemmingsplan en dat is betrokkene duidelijk te verstaan gegeven.

Grondverkoop MBO College

Een krediet van ƒ 192.500,- werd beschikbaar gesteld voor het bouwrijpmaken van de grond die zal worden gebruikt voor de uitbreiding van het MBO College te Oude Tonge, met een MTS met afdelingen werktuigbouw en elektrotechniek. Weliswaar heeft het Ministerie nog niet het 'groene licht' gegeven, maar de uitbreiding is al wel toegezegd, waarom met de voorbereidingen tot de bouw wordt begonnen om die later op geen enkele manier te stagneren. De werkzaamheden zullen overigens pas worden uitgevoerd wanneer het zeker is dat het schoolbestuur de grond afneemt, uit de opbrengst waarvan de kosten van het bouwrijpmaken ruimschoots kunnen worden gedekt. Het gaat om een oppervlakte van 6335 m^ tot verkoop waarvan werd besloten.

Boedel Dabbe

De jaarrekening 1990 van de Boedel Dabbe werd door de raad goedgekeurd, maar dhr. C. L. M. de Wit had een opmerking. Vaststellend dat het saldo van de rekening jaarlijks stijgt leek het hem nuttig de Verenigingen daarvan meer te laten profiteren, al begreep dhr. de Wit dat je de Verenigingen niet langs kunt gaan om ze op die mogelijkheid te wijzen.

Weth. V. d. Ree wist een klinkklaar antwoord: „...de voorzitter heeft iets bedacht waardoor de fondsen ruïneus zullen verminderen". De raad zal erbinnen niet al te lange tijd meer over horen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

P+R terrein bij Schaapsweg wordt van verlicliting en telefoon voorzien

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's