Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Goedereede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

OPENBARE COlVEVnSSIE­ VERGADERING

Bezwaar­ en beroepschriften

tijdstip: 26 februari 1992, 15.30 uur

De agenda voor deze vergadering ligt, tijdens de kantooruren, ter inzage op het gemeentehuls, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald.

VERKEERSMAATREGEL

Aanwijzing invaliden­parkeerplaats in deTuinstraatte Stellendam.

Op 28 januari 1992 is de hierboven genoemde verkeersmaatregel genomen.

Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om beroep in te stellen, danwei een verzoek tot schorsing of voorlopige voorziening in te dienen, binnen 30 dagen na de bekendmaking van deze kennisgeving.

Het beroepschrift danwei een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening dient te worden gericht aan H.M. de Koningin, doch moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Na het verstrijken van eerdervermelde termijn treedt voornoemd verkeersbesluit in werking.

BOUWPLANTVEN

(art. l9a,lid3e.y.WRO) Een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen van: ­ de heer LJ. Mierop, Molentienden 72 te Ouddorp ­ realiseren toiletgroep, Achterweg23 te Ouddorp ­ de heer G.B. Euser, Ringdijk 406 te Zwijndrecht ­ plaatsen blokhut. Oosterweg 63 te Ouddorp ­ V.O.F. Beek­Smit, Spoorhaag 14 te Houten ­ plaatsen blokhut, Doggersbank 19 en 21 ­ Noordzeepark te Ouddorp ­ de heer A. de Mik, Waddepad 43 te V\^addinxveen ­ uitbreiden zomerwoning Haringvliet 113­Noordzeepark te Ouddorp. De bouwplannen liggen ingaande 24 februari 1992 gedurende veertien dagen ter inzage op de afdeling Algemene Zaken, ter gemeentesecretarie. Gedurende deze termijn kan eenieder tegen het voornemen bouwvergunning c.q. vrijstelling te verlenen, schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 38, 3253 ZG Ouddorp.

HERZBENEVG BESTEMIVIEVGSPLANIVEN

(art. 21 WRO)

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 februari 1992 besloten om een herziening voor te bereiden van de navolgende bestemmingsplannen:

­ 'De Klepperstee't.b.v. het realiseren van een aantal voorzieningen op het recreatiepark 'De Klepperstee', Vrljheidsweg I te Ouddorp

­ 'Kom Stellendam' teneinde het bouwen van een ruimte voor een stoffilter op het perceel Spuipad 23 te Stellendam mogelijk te maken

­ 'De Val' t.b.v. het gebied 'De Val' Bij dit voorbereidingsbesluit is tevens bepaald dat het zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) verboden is om binnen het gebied een aantal met name omschreven werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren

­ 'Kabbelaarsbank' teneinde een uitbreiding van het aantal ligplaauen van 650 naar 800 in de jachthaven op de Kabbelaarsbank mogelijk te maken

­ 'Oudeland en Oude Nieuwland' teneinde de bouw van een bedrijfsruimte met een oppervlakte van 500 m^ op het perceel Havenweg 2­4 te Ouddorp mogelijk te maken

­ 'Landelijk Gebied' teneinde de bouw van een vrijesectorwoning op een perceel nabij de hoek Doelweg­Hoofddijkte Goedereede mogelijk te maken.

Voornoemde raadsbesluiten met de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen liggen vanaf heden ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, op werkdagen van 8.00­12.00 uur voor eenieder ter inzage. Deze raadsbesluiten treden op 29 februari 1992 in werking.

21 februari 1992

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's