Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking uit de Heilige Schrift

Jezus en de Samaritaanse vrouw

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

„Jezus zeide tot haar. „Ik ben het di met u spreek ". (Joh. 4:26)

Wie is Jezus?

Het moet een heel merkwaardige zaak genoemd worden, dat na bijna twintig eeuwen nóg altijd veel mensen met deze vraag niet goed raad weten. Ja, wanneer u luistert naar de uiteenlopende antwoorden, dan is er alle reden ons nog méér te verbazen. Hoe is het mogelijk! Veel mensen, ook kerkelijke mensen, die niet kunnen zeggen wie Jezus is!

Heeft dit misschien te maken met wat tegenwoordig ook wel de 'Godsverduistering' genoemd wordt? Ik moet u eerlijk zeggen, beste lezers, dat op deze wijze de zaak naar mijn gevoel nog ingewikkelder gemaakt wordt. Wannéér het waar zou zijn, dat er van een verduistering gesproken moet worden, dan veroorzaken de oplossingen die ons aangereikt worden vaak nog veel méér duisternis onder ons!

n Zou het niet beter zijn, als we eens beginnen met eenvoudig te luisteren naar wat ons in Johannes 4 verteld wordt over Jezus en de Samaritaanse vrouw? Wij kunnen hier uiteraard niet alles noemen wat ons in dit rijke Bijbelgedeelte gezegd wordt. Maar één ding valt ons tegelijk op. Deze vrouw komt niet via een lange weg tot Jezus. Het is evenmin juist om hier van een 'toeleidende' weg tot Jezus. Het is evenmin juist om hier van een 'toeleidende' weg tot Jezus te spreken, zoals sommigen dit zouden willen. Maar wij lezen hier veel meer van het omgekeerde: Jezus, die in Zijn goedheid tot häär gekomen is! Alleen zo is het te verklaren dat Hij door Samaria 'moest' gaan. En alleen zo is ook deze vrouw te weten gekomen wie Jezus was.

Ja, ook vandaag mogen u en ik dit op geen andere wijze verwachten!

De ontmoeting

Wij zien de Heere daar zitten bij de put te Sichar, klaar om deze vrouw te ontmoeten. Ja, om te weten wie Jezus is, zal het nodig zijn om Hem te ontmoeten. Zoiets is niet door ons te organiseren. Zoiets wordtd ons eenvoudig gegeven. Dat kan ons zo maar ergens overkomen, zoals dit die vrouw overkomen is. Maar u en ik zullen er rekening mee moeten houden, dat de Heere ons dit het allermeest wil geven waar Hij dit beloofd heeft, n.1. door Zijn Woord. Of gaan wij deze ontmoeting liever uit

Of gaan wij deze ontmoeting liever uit de weg? Ook die vrouw maakt de indruk, dat zij God en de mensen uit de weg wilde gaan. Zij is er in ieder geval op een abnormaal moment op uitgetrokken om water te putten. De meeste oosterlingen doen zoiets in de vroege morgen of tegen de avond. Maar de vrouw heeft een tijdstip gekozen van omstreeks twaalf uur in de middag. En daar zal zij haar eigen redenen voor gehad hebben. We zullen daar niet naar raden. En Jezus? Hoewel Hij alles van haar afweet, zo

Hoewel Hij alles van haar afweet, zo begint Hij haar te vragen om een slokje water. Hij is vermoeid en dorstig geweest, omdat Hij de mensen in alles gelijk wilde worden. Zó heeft Hij deze vrouw willen ontmoeten, als de Heere die mens werd om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Weet u, wat bij deze vrouw heel erg in de

Weet u, wat bij deze vrouw heel erg in de weg gezeten heeft om de Heere Jezus wérkelijk te ontmoeten? Ja, voordat er één woord gesproken was, heeft zij haar oordeel al klaar gehad. Toen zij de put naderde, heeft zij tegelijk

al gezien dat Hij een Jood was, van wie zij niets goeds te wachten had. En is dit ook niet, mijn beste lezers, wat óns dikwijls verhindert om te weten wie Jezus is? Ach, wij zeggen wel eens vergoelijkend dat de eerste indrukken meestal de beste zijn. Nee, zo onschuldig is dit niet. Er zijn vooroordelen, er zijn ook theologische vooroordelen waar wij ons in de kerk heel erg mee vergissen kunnen. Wee de wereld van de ergernissen! Dit is de wereld in de kerk! Een wereld, die mogelijk ook tegenwoordig meer macht heeft in de christelijke gemeente dan wij willen toegeven!

Het gesprek

Er komt blijkens het verhaal van Johannes 4 nog bij, dat de vooroordelen van de

Samaritaanse vrouw in feite slechts dienden als middel om haar eigenlijke zondenood te verzwijgen. Ja, op welk een tere wijze brengt de Heiland nu deze nood ter sprake. Hoeveel 'liefdes' heeft zij al achter de rug! En met de liefde, waar zij nu mee bezig is, zal zij het óók niet redden. Merkt u? Op deze wijze krijgt deze vrouw te verstaan, dat zij op een verkeerd spoor zit. Want er is een ändere liefde, waarmee wij God in geest en in waarheid aanbidden mogen! En wie kan in deze dingen voor haar bemiddelen?

Ziet u, lezers, dit is het moment geweest waarop Jezus tot haar kon zeggen: „Ik ben het, die met u spreekt!" Dit woord, dat beslissend geweest is voor deze vrouw. Ja, wanneer wij verder lezen in het Johannesevangelie, dan merken wij dat de Heiland zich vaker zo uitgelaten heeft, nl. wanneer alle menselijke mogelijkheden uitgeput zijn. Wanneer er niet voldoende te eten is, dat Jezus kan zeggen dat Hij het Brood des levens is. En wanneer Lazarus gestorven is en reeds begraven is, dat Jezus kan prediken dat Hij de opstanding en het leven is. Dit is de heilzame betekenis van de woorden, waarmee Hij telkens weer op een andere vrijze Zijn naam aan ons bekend wil maken, door te zeggen: „Ik ben het!" Voor de Samaritaanse vrouw is dit

Voor de Samaritaanse vrouw is dit genoeg geweest. Zij heeft naar de stad kunnen terugkeren. Maar voor haar is het niet langer een vraag geweest: „Wie is Jezus"? Want de Heiland zélf 'moest' daar als een dorstig man bij die put zijn om haar te ontmoeten en met haar te spreken. En het water, dat Hij aan häär dorstige ziel gegeven heeft, is in haar geworden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Is er iemand van onze lezers, die tóch nog meent dat Jezus zich zo aan hem of haar niet bekend wilde maken? Nee, wat Hij 'moest' doen, heeft Hij al zo dikwijls willen doen in uw leven. Denkt daar eens ernstig over na en gaat Hem niet langer uit de weg! Wij lezen dat de Heiland tot de vrouw zeide: „De ure komt en is nu". Laat het ook voor ons zijn: „Nu of nooit!"

Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord: Verhardt u niet, maar laat u leiden.

D. A. K.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's