Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Goedereede

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

OPENBARE

COMMISSIEVERGADERINGEN

Ruimtelijke Ordening, Recreatie en Gemeente-eigendommen

tijdstip : 2 maart 1992, 19.00 uur

Financiën, Onderwijszal<en en Ruimtelijl<e Ordening

tijdstip : 5 maart 1992, 19.30 uur

De agenda's voor deze vergaderingen liggen, tijdens kantooruren, ter Inzage op het gemeentehuis, waar eveneens een exemplaar kan worden afgehaald.

VOORGENOMEN

HINDERWETVERGUNNINGEN

(art. 24 WABM)

Met ingang van 2 maart 1992 liggen op werkdagen van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur, alsmede na telefonische afspraak op dinsdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart 1992 van 17.00-20.00 uur ter inzage de ontwerpbeschikkingen in het kader van de aanvraag om vergunningen ingevolge de Hinderwet van:

1 Tanis Banket B.V., Stoofweg IO te Ouddorp, voor een nieuwe, de gehele Inrichting omvattende vergunning voor een banketfabriek, Stoofweg 10 te Ouddorp

2 A.A. Blokland, Damweg 5 te Stellendam, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning/artikel 6a van een aardappelhandel c.q. pluimveehouderij, Damweg 5 te Stellendam

3 Gebr. Moijses, Mr. Imam Caustraat 75 te Stellendam, voor het uitbreiden of wijzigen van een landbouw- en loonbedrijf. Mr. Imam Caustraat 75 te Stellendam.

Ons college is voornemens de gevraagde vergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen schriftelijkworden ingebracht doorde aanvrager en degenen die reeds schrifcelijkof mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijs niet (tijdig) in staat zijn geweest De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur worden ingediend vóór 2 april 1992.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient, niet bekend gemaakt Het verzoek daartoe moet tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.

VERLEENDE

HDVDERWETVERGUNNINGEN

(art. 31 WABM)

Tevens liggen met ingang van 2 maart 1992 op de onder de Voorgenomen hinderwetvergunningen genoemde tijdstippen ter inzage de beschikkingen in het kader van de aanvraag om vergunningen ingevolge de Hinderwet van:

1 Boon Chemie B.V., Arnesteinweg 17 te Middelburg, voor het oprichten en in werking hebben van een opslag chemische afvalstoffen. Binnenhaven Stellendam te Stellendam

2 Fa. D. Luime en Zn., Molenweg I a te Ouddorp, voor het uitbreiden en/of wijzigen van een loonwerkbedrijf. Molenweg la te Ouddorp.

Besloten is de gevraagde vergunningen onder het stellen van voorschriften te verlenen.

Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door

a de aanvrager

b de betrokken adviseurs

c degenen die tegen de aanvraag om vergunningtijdig bezwaren hebben ingediend

d enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk 2 april 1992 bij de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State, postbus 20019,2500 EA Den Haag.

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet eveneens uiterlijk 2 april 1992 worden gericht aan de voorzitter van genoemde Afdeling aan hetzelfde adres. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat

De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist

27 februari 1992 28 februari 1992

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 1992

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's