Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe boeken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe boeken

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

A. J. Boele, Een getrouwe wachter op Sions meer. Uitgeverij De Roos, Vlaardingen. Gebonden. Geïllustreerd. 155 pag. Prijs ƒ 24,90. 'De kerk gaat tussen twee spijkers door',

'De kerk gaat tussen twee spijkers door', zo was de typering door de bekende dr. Nicolaas Beets van de Hervormde kerk van zijn dagen. Enerzijds was daar de moderne Amsterdamse ds. H. J. Spijker; aan de andere kant ds. Alphonse Pierre Antoi ne du Cloux (1808-1890), vurig verdediger van de orthodoxe leer. Het Franse woord 'clou' laat zich immers vertalen als 'spijker'. Welnu - over deze Du Cloux gaat dit goed gedocumenteerde boek. In de bundel 'Zij die bleven' die tien jaar geleden uitkwam, schreef ds. W. van Gorsel een schets van zijn weg en werk. Dit boek kompleteert het beeld van deze getrouwe prediker.

Ds. Du Cloux is niet vanaf het begin van zijn bediening een aanhanger van de gereformeerde leer geweest. Integendeel - met de dienaar van zijn buurgemeente Ulrum, ds. H. de Cock, kwam hij rond 1834 in een scherp konflikt. Enkele jaren later werd de HEERE hem te sterk. Door Gods genade is hij van zijn dwaalwegen bekeerd. Zijn eerder optreden tegen de Afscheiding is hij toen gaan zien als een blind en zondig drijven, gericht tegen kinderen Gods. Toch is hijzelf de weg van afscheiding nimmer gegaan. Met alle ijver die in hem was, heeft hij getracht de kerk der vaderen terug te brengen tot de gronden der vaderen. Hij heeft hiervoor veel smaadheid moeten ervaren. Vele jaren lang heeft hij met zegen gear

Vele jaren lang heeft hij met zegen gearbeid. Hij diende onder meer de gemeenten van Oldebroek en Spijk. En nog spreekt hij nadat hij gestorven is door de vele preken die van zijn hand verschenen. Hij liet een helder geluid horen. Het volgende citaat typeert zijn prediking. Juist omdat ik niet de macht van het schepsel, maar het recht Gods verkondig, ik niet weet wien het God behage door d dwaasheid mijner prediking zalig te maken, daarom kan ik ook prediken en aan mijn last voldoen: gelooft in de Heere Jez en gij zult zalig worden. Daarom kan ik ruim zijn in het aanbod van Gods genade, ruim zijn om de liefdeschoot van de Heer Jezus voorarme, in zichzelf dood- en doemschuldige zondaren aan te wijzen, ruim zi in mijn aandrang om tot Jezus te vluchten en te vlieden; maar daarentegen zeer beperkt om zonder grond te zeggen: Jezus voor u allen gestorven, dit hebt gij te belven, en gij zult door Hem behouden worden. In een uitvoerige bijlage zijn 25 tot dus

In een uitvoerige bijlage zijn 25 tot dusver onbekende korte meditaties opgenomen, en tevens een tweetal brieven. Het boek besluit met de bibliografie van ds. Du Cloux, opgave van enige literatuur alsmede een register van persoonsnamen. Van harte aanbevolen!

— O —

Tot slot twee paperbacks die vorig jaar uitkwamen bij de Stichting In de Rechte Straat, Parkstraat 52, 6881 JH Velp.

Ds. H. J. Hegger, Wat is geloven? 226 pag. Prijs ƒ 9,80.

Een dikke paperback voor nog geen tientje. En over een onderwerp dat hoogst belangrijk is. Deze uitgaaf betreft de vierde, geheel herziene druk van een eerder in 1980 verschenen boek onder dezelfde titel. Het is met name bedoeld als een handreiking voor hen die worstelen met Luthers vraag: 'Hoe vind ik een genadig God'. Om u een indruk van de inhoud te geven citeer ik een gedeelte uit het Voorwoord. Het betreft de toelichting op de tekening van de voorplaat. In de Bijbel spelen ontmoetingen bij de waterput een belangrijke rol. Via zo'n waterput vond Izaäk Rebekka en Jakob Rachel. En bij de bron van Jakob ontmoett Jezus de Samaritaanse vrouw en die ontmoeting werd voor haar de bron van een nieuw leven. Jezus antwoordde en zeide to haar: 'Indien gij de gave Gods kendet en Wie Hij is Die tot u zegt: Geef mij te drinken, zo zoudt gij van Hem hebben begeerd en Hij zou u levend water gegeven hebben Dat levende water is Jezus Christus Zelf zoals Hij Zich aan ons openbaart in het Woord van God. Maar hoe kunnen wij uit dat heerlijke

Maar hoe kunnen wij uit dat heerlijke levende water, uit Jezus Christus, schepp zodat we eruit kunnen drinken en daardoor onze eeuwige dorst lessen'-' De Samaritaanse vrouw stelde aan Jezus de vraag: Heere, Gij hebt niets om mee te putten en d put IS diep; vanwaar hebt Gij dan het levende water?' Zo komt tot ons de vraag Is er een geestelijke emmer waarmee wij putten kunnen uit dat levende water^ In dit boekje probeer ik duidelijk te maken

In dit boekje probeer ik duidelijk te maken dat volgens de Bijbel er inderdaad een 'emmer' is waarmee wij het levende wate van Christus dat onbereikbaar ver van ons vandaan ligt, uit de diepte naar boven kunnen halen. Die 'emmer' is het geloof. W hoeven voor dat levende water niets te betlen. Dat zegt Jezus duidelijk: 'En wie dors heeft, kome; en wie wil. neme het water des levens om met'.

Maar evenmin moeten we geld neertellen allerlei prestaties de Heere aanbieden o die 'emmer', het geloof, te bemachtigen waarmee we het water des levens naar on kunnen toehalen. Ook die 'emmer' van het geloof wordt ons uit loutere genade geschonken. Christus heeft zowel het levend water als de 'emmer'van het geloof voor on verdiend. Zijn Naam zij geprezen voor altijd. Ja, amen'

T. Vanhuysse, Gij herders, hoort... Schrift en traditie bij Rome. 103 pag. Prijs ƒ 9,80. De auteur van dit boekje was jarenlang

. en De auteur van dit boekje was jarenlang priester; als pastoor heeft hij gewerkt in Antwerpen en Houthalen. Er kwam echter een grote onrust in zijn leven. Na een moeizame tijd van geestelijk zwerven en zoeken vond hij rust in het Evangelie van Gods soevereine genade. In 1978 verliet hij de rooms-katholieke kerk. Sedert enkele jaren getuigt hij als evangelist in dienst van de Stichting IRS van het wonder dat vijanden met God worden verzoend en goddelozen door het geloof gerechtvaardigd - als een wonder van Gods eenzijdige ontferming. Nog onlangs sprak hij in Nieuwe Tonge. Velen waren onder de indruk van zijn bewogen getuigenis.

r e a t f m , e In dit boekje roept Vanhuysse op tot gehoorzaamheid aan de Schrift als de ene en vaste norm voor geloof en leven. Gericht zowel tegen de allesondermijnende moderne Schriftkritiek als tegen de Schriftoverheersende rooms-katholieke traditie. Zowel we van hem gewend zijn, spreekt hij zijn hoorders/lezers ook hier op een heel direkte wijze aan. Ik noem nog de titels van de hoofdstukken III (Het gezag van de Schrift), IV (De noodzakelijkheid van de Schrift), V (De duidelijkheid van de Schrift) en VI (De genoegzaamheid van de Schrift). Hier is iemand aan het woord die de overmacht van Gods Woord aan lijf en ziel heeft ervaren...

Middelharnis J.M.J. Kieviet

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 1992

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Nieuwe boeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 1992

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's