Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Goedereede acht zich door de CAI lelijk bij de neus genomen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Goedereede acht zich door de CAI lelijk bij de neus genomen

* Vergroting zenderaanbod toch geaccepteerd *

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De verstrekking van een renteloos voorschot aan de CAI, ter dekking van het tekort op de aanleg van de kabel voor radio en t.v. ontvangst, dat was in de j.1. donderdagavond te Goedereede gehouden raadsvergadering een brok waarop de raad zich bijna de tanden stuk gebeten heeft. Voor de een was dat omdat de CAI de gemeenteraden niet tijdiger en zorgvuldiger heeft geïnformeerd over de tekorten die dreigden. Voor de ander was dat de forse tariefsverhoging die is aangekondigd terwijl meerderen uit de raad ook protest aantekenden tegen het kennelijk voornemen van het College enkele zenders, met name RTL4- uit de Goereese ether te weren, nogal komplex dus, punt 5 van de agenda.

Tegen het wegfilteren van een zender, dat zou de enige technische mogelijkheid zijn, rees bezwaar, o.m. van dhr. Grinwis (Gem.belang) die meende dat de Gemeente dat niet kan maken, zeker niet nu die meerkeuze staat tegenover de forse tariefsverhoging die de aangeslotenen zullen moeten betalen. Dhr. Grinwis vond niet dat de Gemeente mag beoordelen wat wel en wat niet goed voor de kijkers zou zijn.

Ook dhr. L. X. den Hollander verklaarde dat een aantasting van de vrijheid te vinden en van dees' WD vertegenwoordiger mocht daarmee geen instemming worden verwacht, uiteraard, fel tegen dus. Dhr. den Hollander geloofde best dat op de toe te voegen zenders wel'es 'een stevige film' te zien zal zijn, maar wie dat niet wenst te zien vindt aan z'n t.v. toestel altijd nog de knop. Trouwens, ook op andere zenders zijn vergelijkbare films te zien, wist hij en dus wenste hij de abonnees in hun keuze vrij te laten.

Dhr. Verbrugge van de PvdA begreep wel dat er door meer zenders te bieden door de CAI een truc wordt toegepast om de tariefsverhoging te masqueren. Daarom temeer vond hij het 'van de gekke' dat de gemeente in zou grijpen in het aanbod en de abonnees een worst voor zou willen houden die al half opgegeten zou blijken te zijn. En zo voer de discussie voort, ook met

En zo voer de discussie voort, ook met tegenstanders-inbreng, zoals van dhr. de Jong (SGP) die z'n principiële stellingname tegen de T.V. nog'es verklaarde en van z'n mening getuigde dat ieder die de 'lusten' wil dan ook maar de lasten moet dragen.

De CDA fraktie bleek ook weinig gecharmeerd van de nieuw te verwachten zenders, zeker niet van de 'pulpzender' RTL-I-, een zender, zo vond dhr. Koese, aan de ontvangst waarvan geen medewerking zou behoren te worden verleend.

Ook dhr. van Gurp (RPF) had best door dat de tariefsverhoging, een forse zelfs van ƒ 18,70 naar ƒ 24,25 met wat zenderuitbreiding wordt verpakt, maar hij stelde dat gelijk aan boerenbedrog. Hij veronderstelde dat er maar weinig abonnees op uitbreiding zitten te wachten, maar er zal niet aan te ontkomen zijn. De Grondwet geeft ieder vrijheid van meningsuiting waardoor ook erotica en pornografie op de buis komen, ook op de huidige zenders trouwens waarom 't voor de aangeslotenen niet voor 't eerst zal zijn dat ze 'knop-discipline' toe zullen moeten passen, 't Leek dhr. van Gurp niet dat de gemeente als zedenmeester op zou moeten treden. Spr. had begrepen dat een gemeente 'binnen de wettelijke mogelijkheden' programma's mag weren, maar het wegfilteren van een zender leek hem niet eens tot die 'wettelijke mogelijkheden' te behoren, al hield de raadsvoorz. burg. van Velzen staande dat dat wél zo is. Als de Gemeente zo'n zender persé niet zou wensen is het wegfilteren ervan mogelijk, verzekerde hij.

Het werd tijd voor meerdere duidelijkheid, vonden de WD en PvdA vertegenwoordigers waarom aan CDA en SGP de konkrete vraag of ze wensten te snoeien in het zenderaanbod, een duidelijke vraag waarop de overige frakties een duidelijk antwoord wensten, en daar kwam schorsing van, gevraagd door het CDA.

En daar kwam het antwoord. „Node akkoord" verklaarde dhr. Koese, al heeft de fraktie z'n principiële bezwaren tegen het binnenlaten van RTL-I- en Filmnet omdat er al genoeg pulp op de t.v. geboden wordt. Maar 't leek de fraktie toch beter maar in te stemmen, en daarmee met de tariefsverhoging, omdat anders de gemeentenaren, ook hen zónder t.v. voor het verlies op zouden moeten draaien.

Het standpunt verbaasde de raadsvoorzitter in die zin dat weth. Visser dan tegen z'n eigen aanvankelijke voorstel zou gaan stemmen en zo deed dhr. Visser, „terwille van een eensluidend geluid", verklaarde hij. Alleen de 4 SGP vertegenwoordigers waren tegen; dhr. B. Noorthoek was wegens ziekte afwezig. Het betekent dat uitbreiding van het zenderpakket in z'n geheel wordt geaccepteerd.

Vervolgens wachtte de raad nog een beslissing op de tariefsverhoging en ook dat werd uitvoerig becommentarieerd. Het speet de raad dat de abonnees waarvan in 't Goereese sommigen nog maar een halfjaar zijn aangesloten nu al met een forse verhoging (30%, berekende dhr. Grinwis) worden gekonfronteerd. „Ze zijn lelijk bij de neus genomen", vond dhr. Verbrugge van de PvdA en anderen, dhr. Koese met name, en ook dhr. van Gurp vonden een nader onder-zoek gewenst, maar daar zag de raadsvoorzitter geen enkel heil in. Wat hem betreft is de oorzaak van het tekort en daarmee de noodzaak tot tariefsverhoging duidelijk, de CAI heeft tijdens de aanleg verzuimd nacalculatie te verrichten waardoor het kon gebeuren dat het beschikbare krediet van 15 miljoen tot 18 miljoen is opgelopen zonder tussentijdse signalering. Het leek de voorzitter dat de hand ook in aller eigen boezem past, want natuurlijk had er beter opgelet moeten worden, „maar we hebben nu eenmaal zaken gedaan", stelde dhr. van Velzen vast: „...handenwrijvend hebben we de Emgo verkocht en we zijn er nog trots op twee Nutsbedrijven tegen elkaar te hebben uitgespeeld, een die minder geld en meer inspraak gaf en een die meer geld en minder inspraak bood en op dat laatste zijn we ingegaan. Het negatieve saldo van de CAI had toen bekend moeten zijn omdat van de ontvangen 9 miljoen best een portie had kunnen worden verrekend.

Met nadruk wenste de voorz. de RED die de EMGO en CAI overnam te zuiveren van alle blaam omdat dit bedrijf er - zo verzekerde de voorz. - volstrekt niets mee te maken heeft. Een elders gemaakte veronderstelling dat het bedrijf „nog wat Emgo miljoenen terug wilde hebben", leek de voorz. dan ook volstrekt niet op z'n plaats. Vanuit zijn Commissarispost bij de RED kon hij de raad verzekeren dat wat nu gebeurd is nooit meer voor zal komen. Van een in te stellen onderzoek is dan ook volstrekt niets te verwachten, wist de voorz er zou alleen mee worden bereikt dat de tariefsverhoging wordt gestagneerd en dat zou per maand ƒ 60.000,- extra kosten.

„Heel erg naar", zo werd door de voorzitter vastgesteld, „in één woord een trieste zaak" sprak in 's voorzitters navolging weth. Visser. Het enig woord van troost werd door dhr. van Dongen (PvdA) gesproken al stelde hij eerst vast dat ieder het boetekleed past; „...maar we hebben het EMGO-geld tenminste nuttig besteed en er voor de burgers iets mee gedaan, laat ons dat tot troost zijn". Niemand zag er nadien nog getroost uit. En in die stemming werd het gevraagde renteloze voorschot van ƒ 129.948,67 dan ook maar verleend.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 maart 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Raad Goedereede acht zich door de CAI lelijk bij de neus genomen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 maart 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's