Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking uit de Heilige Schrift

Voor vijanden...

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Lukas 23:34a Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Het nieuwsgierig publiek is rond Golgotha samengedromd. Snapt u dat nu? Mensen schijnen het door alle tijden heen leuk gevonden te hebben om bij een schavot te gaan kijken hoe iemand de doodstraf krijgt.

De op sensatie beluste menigte wist al wel zo ongeveer hoe het gaan zou. Als een misdadiger gehangen werd vloekte hij en schold hij. Hij slingerde zijn verwensingen naar de beul en de toeschouwers.

Heel soms echter biechte een boosdoener op het laatste moment zijn slechte daden op en beleed hij zijn schuld. Daarom was er meestal wel een priester of zelfs een overpriester die deze schuldbelijdenis kon afnemen.

Maar hoor! Terwijl daar het publiek en priesters luisteren of die Jezus uit het achtelijke noorden van het land nog wat te zeggen heeft... misschien alsnog zijn schuld belijden zal... klinkt daar Zijn stem over de omstanders:

Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen! Wat? Maar... dat betekent dat niet Hij, maar dat zij gezondigd hebben. Daar wordt hun leven als schuldig aangewezen. Hij bidt om vergeving. Voor hén!

Wij moeten ons maar indenken dat het al zo geweldig moeilijk is om aan een ander mens de schuld te vergeven. Iemand moet ons maar eens echt gekwetst hebben of zelfs het leven vergald hebben. Het moet bij het verdelen van de erfenis maar eens fout gegaan zijn! Maar misschien is het nog wel moeilijk om onze eigen schuld door een ander mens te laten vergeven. Vergeving vragen is het allermoeilijkst.

En nu hoop ik dat u en ik eens heel goed kijken naar Golgotha. Ziet u daar u zelf niet staan tussen de omstanders? Jezus heeft niet alleen gebeden voor de mensen. Hij heeft voor u gebeden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En 't zijn de Joden niet. Heer Jesu, die u kruisten... ik ben 't o Heer. Wij hebben Christus gekruisigd door ons kwaad. Wij, u en ik. Jezus bidt om vergeving voor óns terwijl de spijkers Hem door de handen worden gedreven.

Er zijn hier blijkbaar drie reakties mogelijk op deze uiting van zondaarsliefde van de Heiland.

Wij kunnen doen als het volk. Het volk stond... en zag het aan. Alleen maar toekijken. Ze deden geen goed en geen kwaad. Ze deden niets. Ik hoop niet dat wij zo onbewogen toezien als wij Christus zien lijden voor ons en zien sterven voor ons en horen bidden voor ons. Laten we alsjeblieft niet als toeschouwers, als pbliek in de kerk zitten en het allemaal maar aanzien en het Woord van de Gekruisigde onaangeroerd aanhoren.

Wie Christus' zondaarsliefde veronachtzaamt, wie Zijn genade negeert, zal eenmaal omkomen in het gericht.

Wij kunnen ook doen als de oversten en de soldaten en de ene moordenaar. Die waren wel degelijk aangesproken door Christus' gebed om vergeving. Maar zij namen het niet. Zij verzetten zich. Jezus had schuld moeten belijden. Niet zij!

Zij bespotten en beschimpten daarom de Man van Smarten.

Zo kunnen wij - juist als we enigszins aangesproken worden door het Woord van Christus - overgaan tot spot en hoon. Maar wie zichzelf verhardt zal eenmaal buiten staan, waar geween is en tandengekners.

Gelukkig is er nog een derde mogelijkheid. Als God het geeft, dan kan het zo gaan, zoals het ging met de andere moordenaar en de romeinse officier. De moordenaar riep; Heere, gedenk mijner. En de officier zei: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Alleen in de weg van verootmoediging op het gebed van Christus om vergeving voor óns, is er behoud. Zó, dat priesterlijke voorbede ons niet een aanstoot of een ergernis, maar zó, dat het ons op de knieën brengt. Dan wordt dit kruiswoord, het eerste kruiswoord, tot een zegen. Dan klinkt hierin jubelend het diepste geheim van Golgotha door: Hij stierf juist om het mogelijk te maken dat er voor vijanden van God vergeving zou zijn.

Hij die voor de overtreders gebeden heeft is dezelfde als die voor de overtreders geleden heeft.

Ja, Heere, vergeef ons onze schulden... gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren!

Dirksland J. het Lam

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 maart 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's