Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ds. W. Westland verbond zich in rijke prediking met Herv. Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ds. W. Westland verbond zich in rijke prediking met Herv. Middelharnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Na eerder de gemeenten van Veen, Lunteren, Putten en Woudenberg te hebben gediend, heeft ds. W. Westland zich zondagmiddag aan de Herv. Gemeente van Middelharnis verbonden, ook hier met geen ander begeren dan instrument in Gods hand te mogen zijn om de verhoogde Christus te prediken, zondaren tot eeuwig heil, zo deed hij ook in zijn intredeprediking n.a.v. Joh. 3 vers 14 en 15, wijzend op Gods heilsplan dat de Zoon des mensen verhoogd zal worden (gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde) opdat een iegelijk die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Dominee wist van velerlei prediking, gericht op jeugd of op aktualiteit maar, wetend naar Middelharnis gezonden te zijn, wil ds. Westland in gehoorzaamheid aan zijn Zender niet anders spreken dan het volle Woord van God, van zonde en genade, van dood en leven.

Niet een vage en ongrijpbare prediking maar een waarin het enige medicijn tegen de dodelijke kwaal van de zonde aangewezen wordt, de wedergeboorte, letterlijk in God geboren te worden, 't Was ook Jezus' boodschap geweest aan Nicodémus, overste der Jodne, toen die Hm opzocht in de nacht, dat niemand het Koninkrijk Gods zal zien tenzij hij wederom geboren worde. Jezus wijst hem op de Bron van alle leven, de Zoon des mensen Die uit de hemel neerkwam en verhoogd moest worden 'gelijk - zo zegt Joh. 3:14- Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft". Een slangenplaag had het murmure

Een slangenplaag had het murmurerende volk van Israël bezocht en velen waren dodelijk gebeten, zo wordt in Numeri 21 verhaald, maar God gedacht aan Zijn verbond en gebood Mozes een vurige slang op te richte, ter genezing van ieder die er naar op zou zien. „Wie vanuit de nood omhoog zag, vond genezing", zo hield ds. de gemeente voor, wijzend op de parallel met de Gekruisigde Die vernederd was, maar verhoogd werd tot heil van de wereld die gebeten is door de oude slang, de satan, een wereld die zonder Hem slechts eeuwig verderf te wachten staat.

Dominee liet Gods roep schallen in geloof en vertrouwen op te zien naar Hem, de verhoogde Christus, om niet te sterven, maar met Hem eeuwig te leven. Hij riep zijn nieuwe gemeente op de zonden en de zonde van het ongeloof en kleingeloof Hem te belijden en te bidden om de doorwerking van de Heilige Geest, „want", vroeg ds. de gemeente af, „hebt u al ontdekt zélf de schuld te zijn van uw zonden?"

De prediking bevatte een dringend appèl tot bekering opdat ieder die in Hem gelooft het eeuwige leven hebbe.

Het eeuwige leven begint al op aarde voor hen die Christus leren kennen in het geloof, gerechtvaardigd door het geloof vinden zij vrede bij God en de kracht om in Zijn geboden te leven, al zal er de strijd van de Geest tegen het vlees zijn. Te nadrukkelijker dominees' oproep Hem te verhogen in woord en handel, op te komen onder de prediking waarin het zaad van de wedergeboorte wordt gestrooid. Het volle Woord wenste ds. Westiand te prediken, daarom ook zijn waarschuwing dat ook het omgekeerde waar is, de eeuwige dood voor hen die buiten Christus sterven, „doch wie in Hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben", zo luidde dd juichtoon waarmee ds. z'n prediking besloot.

Persoonlijk

Aan het begin van de dienst had ds. Westland zich met een persoonlijk woord gericht tot de vele aanwezige genodigden en tot z'n nieuwe gemeente. Een hartelijke begroeting en de wens op een goede samenwerking o.a. tot de vertegenwoordiging van het college van HDG, de christelijke scholengemeenschap 'Prins Maurits' en afgevaardigden van de plaatselijke kerken. Alle bij het werk in kerk en gemeente betrokkenen werden genoemd in dominees' wens op een goede tijd en een vruchtbare samenwerking. „We willen graag ons hart en huis voor u openstellen", zo bood hij de gemeente aan, gepaard aan de wens samen op te trekken achter Hem aan.

De dienst werd - na de prediking - besloten met een door ds. Ruijgrok gesproken welkomstwoord, namens Classis, Ring, gemeente, kerkeraad en kerkvoogdij. Ds. Ruijgrok toonde zich dankbaar met de komst van zijn collega zo spoedig na het vertrek van ds. Ten Klooster. Hij achtte de gemeente daarmee bijzonder bevoorrecht en gezegend te zijn. De gemeente werd dan ook gevraagd haar nieuwe predikant en zijn gezin in het gebed op te dragen. Graag zegde hij zijn nieuwe collega toe schouder aan schouder te staan in de strijd die ook in de gemeente Middelharnis gevoerd moet worden, maar door de Koning der Kerk al gewonnen is. De gemeente zond op verzoek van ds. Ruijgrok ds. Westland de verzen 3 en 9 uit het Gebed des Heeren toe.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 april 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Ds. W. Westland verbond zich in rijke prediking met Herv. Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 7 april 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's