Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Oostflakkee vergroot gebied met 70 ha

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Oostflakkee vergroot gebied met 70 ha

* * De nieuwe secretaris was 'n poosje zoe

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Waar zat'ie nou, dinsdagavond, de nieuwe Gemeentesecretaris van Oostflakkee? Niet ten gemeentehuize te Ooltgensplaat alwaar de raad zich tegen zevenen opmaakte de Gemeentebelangen aanschouwelijk te dienen, op welk tijdstip ook de secretaris, voor 't eerst, aanwezig werd verondersteld, maar mis... Een verkenner werd uitgezonden en twintig over zevenen kwamen ze saam' terug. „Excuus"... mompelde dhr. Derickx en dat werd hem graag verleend. Hij had op half acht gerekend, de stedeling, nog onbekend met de gewoonte van plattelanders vroeg naar bed te gaan...

Voor het zover was hadden twee leden van de PvdA-, een lid van de CDA fraktie nog wat vraagjes, een mogelijkheid die in het reglement van orde is opgenomen om, denken we, brandende zaken aan de orde te kunnen stellen, maar nou ging de raad daarin wat te ver, veronderstelde raadsvoorz. burg. de Vos. De nu aangekaarte onderwerpen zou

De nu aangekaarte onderwerpen zouden ook in ander verband kunnen zijn besproken, maar de burgemeester kijkt nog na of ie 't gelijk aan z'n kant heeft. Nagekeken wordt hoe het instellen van de vraagstellingsmogelijkheid toentijds werd beargumenteerd, 't Leek dhr. de Vos nou een interpellatie (een vraag om opheldering) van het College te zijn en dat zal niet de vooropgezette bedoeling van de vraagstellingsmogelijkheid zijn geweest.

Raadslid v. d. Mast (PvdA) heeft nog geen vrede met de pennevrucht van de pastoor, zoals geschreven in het kerkblad van de parochie. Al de vorige keer zou menheer Pastoor de goede bedoelingen van de gemeenteraad met Achthuizen ten sterkste in twijfel hebben getrokken en kennelijk volhardt zijne eerwaarde in die opstelling, terwijl dhr. V. d. Mast erop had gerekend dat wethouder de Vries, op de kabelkrant, de gemeenteraad aangedane smaad weg zou wissen. „Er was door de wethouder een rectificatie toegezegd", grauwde dhr. V. d. Mast die 't helemaal niet aardig vond van menheer pastoor de parochianen ten opzichte van de overwegingen van de gemeenteraad weer op 't verkeerde been heeft gezet. Dhr. v. d. Mast verzekerde heel gelukkig te zijn met de verworvenheden van de democratie, maar 't gaat hem te ver als 't zomaar wordt toegelaten dat onjuiste informatie over het gemeentebestuur wordt verspreid.

Weth. de Vries gaf het in z'n beantwoording toe, de vorige keer was 't onzin wat de pastoor had geschreven maar nu, in z'n tweede schrijven heeft hij, aldus de wethouder, 'niet ver naast de waarheid'

geschreven. C, vr oen manier van rectificatie denkt dhr. de Vries nog na, maar anderzijds erkent hij de persvrijheid. Wanneer iemand op persoonlijke titel iets schrijft is daar moeilijk iets tegenin te brengen.

Het zwembad

Dhr. Andries (CDA) en dhr. Maliepaard (PvdA) hadden een reeks vragen m.b.t. het zwembad 'de Singel' te Ooltgensplaat. Ze wilden weten wat het gepleegde onderzoek naar de haalbaarheid van voortzetting van het gebruik van het bad heeft opgeleverd en of het a.s. seizoen toch nog open zal zijn.

Niet zo vreselijk hoopgevend was het antwoord van weth. v. d. Ree. De rapportage is al wel bekend, maar het College heeft zich daarover nog geen standpunt gevormd. Daar zal ook het Stichtingsbestuur in moeten worden gekend. We hebben 't vast wel góéd gehoord toen dhr. V. d. Ree duidelijk maakte dat er wat hem betreft ook geen eindrapportage komt, „zo simpel ligt 't", voegde de weth. daaraan toe, waaruit haast vast te stellen is dat 't financieel niet haalbaar is het bad nog verder te exploiteren. Dat mag alleen binnen de gestelde limiet, terwijl het veilig maken van de bodem en het aanpassen van de kleedgelegenheden, noodzakelijk voor een gebruik van nóg twee jaar, een nog niet berekende-, maar kapitale investering zou kosten.

Een derde vraag, gesteld door dhr. Maliepaard, handelde over de verontreinigingssituatie van de havens en de geulen in de Krammer-Volkerak. Ja, er bleek - al vorig jaar september - opdracht te zijn gegeven voor een onderzoek, dat heeft uitgewezen dat er metterdaad van verontreiniging sprake is. De Gemeente pleegt thans overleg met technische en juridische adviseurs en binnenkort zal de raad daarin betrokken De Plaatse Kerkdreef

De Plaatse Kerkdreef

I.v.m. de bouw van 8 nieuwe woningen aan de Kerksingel te Ooltgensplaat diende een huisnummerwijziging te worden doorgevoerd en voor het al wél genummerde deel diende een straatnaam te worden vastgesteld, 'Kerkdreef, werd de keuze.

Het Oostfiakkeese grondgebied werd met 70 ha vergroot, overigens vnl. bestaand uit binnenwater. Er zal aan de gemeente Cromstrijen, van welke het gebied werd overgenomen, gedurende 10 jaar een vergoeding worden betaald omdat de gemeente Oostflakkee voortaan méér-, en de gemeente Cromstrijen door de verkleing van z'n gebied minder uitkering uit het Gemeentefonds zal ontvangen.

De overname van o.a. het stukje grond bij de Haringvlietbrug werd gedaan terwille van het doen gelden van gelijke regels in het kader van de openbare orde.

De raad stemde in met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten in het Rijnmondgebied en het RBA (Reg. Bestuur Arbeidsvoorziening), een en ander ter bestrijding en voorkoming van (langdurige) werkloosheid.

Daaraan gerelateerd is een protocol opgesteld, een overeenkomst, tussen de gemeenten op Goeree­Overflakkee en het Arbeidsbureau Spijkenisse. Oostflakkee heeft zich voor 1992 tot taak gesteld 5 jeugdige werklozen te plaatsen, 2 langdurig werklozen in een banenpool te plaatsen en met 10 cliënten uit het uitkeringsbestand een motiveringsgesprek te hebben.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1992

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Raad Oostflakkee vergroot gebied met 70 ha

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 april 1992

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's