Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe boeken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe boeken

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

We beginnen dit keer met een nieuwe pennevrucht van professor W. H. Velema.

Geloof en gevoel. Uitgeverij J. J. Groen & Zn., Leiden. Paperback. 94 pag. Prijs ƒ 17,95. Met de combinatie van deze twee woor

Met de combinatie van deze twee woorden - geloof en gevoel - kan heel wat ter sprake worden gebracht. De schrijver doet dat ook. Heel veel zelfs in dit boekje van nog geen honderd pagina's. Terecht stelt hij dat veel geestelijke vragen zijn terug te leiden tot de verhouding van die twee. De intentie van de auteur is enige pastorale leiding in dezen te geven. Ten behoeve van persoonlijke overdenking en onderling gesprek. Na enkele inleidende hoofdstukken

Na enkele inleidende hoofdstukken waarin wordt ingegaan op de inhoud van het besproken begrippenpaar komen onder meer aan de orde: het gevoel als invalspoort van de zonde; de zondige gevoelens; de verandering van gevoelens in het nieuwe leven; geloof gevoel en depressie; het gevoel onder de tucht van het geloof Professor Velema schreef een boekje dat tot nadenken stemt.

Vervolgens aandacht voor de herdruk van een fijnzinnig werkje van de al weer vijf jaar geleden overleden professor J. P. Versteeg. Ook hij doceerde in Apeldoorn.

Het gebed volgens het Nieuwe Testament.

Uitgeverij Buijten en Schipperheijn te Amsterdam. Paperback. 168 pag. Prijs ƒ 21,90.

Dr. Versteeg was hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken. Hij promoveerde op het belangwekkende onderwerp 'Christus en de Geest'. Terecht schrijft in het Woord vooraf de echtgenote van deze overleden hoogleraar dat typerend voor het werk van haar man een zorgvuldige omgang met de teksten van het Nieuwe Testament was. Het blijkt ook in dit boekje. De inhoud komt geheel op uit gegevens van de Schrift; die kende hij door-en-door. Prof Versteeg schreef dit boekje destijds met name ten behoeve van het gebedsleven van de gelovige. Voor de praktijk dus. Ik noem nog de titels van de hoofdstukken: Het gebed in het leven van Jezus (1), Het gebed van de gelovigen (2), De praktijk van het gebed (3), De verhoring van het gebed (4), Is bidden vandaag nog mogelijk? (5).

Janny Agterkamp, Ongehuwd, kan ik er wat aan doen? Uitgeverij Boekencentrum te Zoetermeer. Paperback. 132 pag. Prijs ƒ 21,50. De woorden van deze boektitel kunnen

De woorden van deze boektitel kunnen op twee manieren gelezen worden. Het ligt er maar aan waar u de klemtoon legt. Beide vragen typeren een manier waarop ongehuwden hun levensgang erva ren - moedeloos of aktief Dit boek werd geschreven door vier personen die allen ongehuwd zijn. Zij trachten ongehuwden te stimuleren eventuele berusting om te zetten in creativiteit, zonder overigens Gods leiding in het leven onbesproken te laten. Dat doen ze door licht te laten schijnen op het ongehuwd-zijn vanuit de psychologie, vanuit de theologie en vanuit de praktijk van het ongehuwde leven.

De schrijvers zijn: Janny Agterkamp (Ede, Chr. geref, geb. 1955), Jannie Smit (Gouda, Ned. herv., geb. 1945), Jan Verhaar (Nieuwerkerk a/d IJssel, Ned. herv., geb. 1950) en Nico van der Voet (Veenendaal, Ned. herv., geb. 1958). Een hartelijke aanbeveling voor dit boek.

Mr. H. P. Medema, Het proces tegen Jezus. Uitgeverij H. Medema te Vaassen. Paperback. 168 pag. Prijs ƒ 27,50.

„De vragen rond het proces tegen Jezus van Nazareth zijn niet allereerst van juridische, historische of theologische aard. Het zijn geloofsvragen die ons raken op een uiterst fundamenteel punt: wat zal onze positie zijn ten opzichte van de Beklaagde in dit proces?" Deze openingszin is typerend voor dit gedegen boek. Het is bedoeld als een wetenschappelijke benadering van de procesvoering van Jezus op grond van de beschikbare bronnen. Maar het is ook een bijbelgetrouw getuigenis van het borgtochtelij k lijden en sterven van de Zoon des mensen. „De twee beste rechtssystemen die de

„De twee beste rechtssystemen die de wereld had voortgebracht - het Ro- meinse strafrechtssysteem en het Joodse religieuze rechtssysteem - veroordeelden de enige Mens die ooit in volstrekte zin als de Rechtvaardige kon worden beschouwd. Hoe is dat verklaarbaar?" De juridisch geschoolde auteur zoekt op deze vraag een antwoord te vinden. Hij komt tot de konklusie dat de Joodse Raad de Heere Jezus veroordeelde, niet zozeer vanwege Zijn pretentie als Messias, maar wegens godslastering en tempelschennis. In de procedure voor Pilatus werd Hem de koningspretentie, en dus majesteitsschennis, ten laste gelegd. Deze studie van mr. Medema is een leerzaam werk dat (nieuw) licht werpt op bekende feiten. Het dringt ook om antwoord op de belangrijke vraag: Wat dunkt u van de Christus?

Johannes Wichelhaus, Zes preken. Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen. Paperback. 122 pag. Prijs ƒ 21,90.

Dit boek ontstond in samenwerking met de (al vele tientallen jaren aktieve) Vereniging tot uitgave van gereformeerde geschriften. Het is een uitstekend initiatief dit zestal preken in vertaling het licht te doen zien. Al te weinig is de begaafde en jongoverleden Johannes Wichelhaus (1819-1858) onder ons bekend. Hij was zeer bevriend met dr. H. F. Kohlbrugge. „Mijn Timotheüs" - zo noemde deze hem. En ter gelegenheid van zijn begrafenis: „Een in de ware zin professor in de theologie, die geen mensenleer maar Gods Woord had verkondigd".

Wichelhaus is enkele jaren hoogleraar in Halle geweest. Hij schreef een aantal commentaren op Bijbelboeken, en ook preken. Enkele daarvan worden in deze bundel voor het eerst in onze taal uitgegeven. Wie het eigene van Kohlbrugge's theologie en prediking enigszins kent, zal daarvan iets herkennen in deze overdenkingen.

Bijna de helft van dit waardevolle boek wordt ingenomen door een uitvoerige levensschets van Wichelhaus van de hand van dr. D. Kalmijn. Van harte aanbevolen! JK

De plaatselijke commissie welzijnswerk voor Ouderen te Oude Tonge organiseert op woensdag 6 mei 1992 een

BINGOMIDDAG. Aanvang 14.00 uur in het infocentrum, zaal open om 13.30 uur. Kosten ƒ3,00 per persoon.

Aan de Bingo zijn leuke prijzen verbonden.

De middag kan bezocht worden door personen van 55 jaar en ouder.

Voor personen vanuit Oude Tonge waarvoor de afstand te ver is kan voor vervoer gezorgd worden, dit dient dan wel even gemeld te worden op nummer (01874) 13 44 in de ochtenduren. Komt u gerust kijken en meedoen.

Komt u gerust kijken en meedoen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Nieuwe boeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's