Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe boeken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe boeken

Een bijzondere aanbieding van uitgeverij Den Hertog te Houte

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wie is het Begin, wie is de Eerste? Er is een tijd geweest dat mijn dierbare grootmoeder mij het Woord Gods voorhield, maar toch kende ik Jezus niet. Mijn grootmoeder kon mij wel onderricht geven, maar zij kon het Woord niet tot in mijn hart brengen, totdat de Heere Jezus Zelf kwam. Wat heeft Hij gedaan? Zo jong als ik was, maakte Hij mij in Zijn grote genade tot een arme zondaar, die 's nachts op zijn knieën lag en om genade smeekte. Zó is Hij de eerste geweest. En was Hij niet zó de eerste bij allen die de loop voleindigd hebben?Wanneer de Heere werkelijk met zulk een genade gekomen is - niet in het hoofd maar in het hart - zó dat Hij de mens ootmoedig en tot arme zondaar gemaakt heeft door hem te doen zien hoezeer hij God en de naaste haat, laat dan de moed niet zinken. Hij geeft Zichzelf aan u. Hij geeft u Zijn zegelring, geeft u Zijn kruis dat ge Hem moet nadragen. Hoort u dat? Totdat Hij op Zijn tijd u het kruis afneemt. Zo is Hij de Eerste, en zo - zou ik daaraan twijfelen? - is Hi jook de laatste!

Deze woorden dateren van 12 juli 1874. Ze zijn van dr. H. F. Kohlbrugge, de prediker uit het Duitse Elberfeld. Hij sprak ze uit in een preek, zo'n acht maanden voor zijn sterven. Kohlbrugge wist het niet alleen uit de Heilige Schrift, maar ook bij eigen ervaring, dat God de Eerste en de Laatste is, de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde. Het welbehagen des HEEREN is soeverein en Zijn genade onwederstandelijk. Kohlbrugge schreef het ook eens zo: „Verheven is de eenvoud van het eeuwig blijvend Goddelijk Woord en onweerstaanbaar zijn macht. Het weet zich een doortocht te banen in het hart des mensen, evenals een man de boog spant in zijn eenvoudigheid en het treft die Hem zou willen ontkomen".

Er is een bijzondere aanleiding nog eens aandacht te vragen voor de geschriften van Kohlbrugge (1803-1875), deze 'kwekeling der beproeving', martelaar van het liberalisme als hij was, maar ook: deze 'onheilige heilige' die de behoudenis van zijn ziel en zaligheid bij een Ander, bij zijn Christus wist. Hij had een diep inzicht ontvangen in het verstaan van de Heilige Schrift. En Hij spreekt door middel van zijn nagelaten geschriften nóg nadat hij gestorven is.

Welnu - één van de belangrijkste bronnen om het geheim van zijn prediking te leren kennen, is onlangs opnieuw verschenen. Ik doel op de zesdelige bundel preken die we kennen onder de titel 'Twaalf twaalftallen leerredenen'. Inderdaad: honderdvierenveertig preken in zes banden; 3100 pagina's in totaal. De preken dateren grotendeels uit de jaren 1846 tot 1851; ze zijn in nagenoeg chronologische volgorde opgenomen en voorzien van enige aantekeningen. Het betreft een ongewijzigde herdruk van de uitgave van 1910-1917.

Uitgeverij Den Hertog te Houten nam dit kloeke initiatief Al weer een groot aantal jaren was deze bekende serie pre

ken slechts antiquarisch en dus moeizaam verkrijgbaar. De uitgever mag ervan overtuigd zijn dat velen hem voor deze herdruk dankbaar zullen zijn. Temeer daar de prijs waarvoor de boeken worden aangeboden ongelooflijk laag is: ƒ 189,90, dat is maar zo'n zes cent per pagina. En u krijgt er een paperbackje met 45 korte meditaties van Kohlbrugge gratis bij. Per 1 januari 1993 wordt de verkoopprijs overigens ƒ 225,-.

— O —

n De genoemde paperback is ook los verkrijgbaar. 'Woorden van Kohlbrugge' telt 48 pagina's en kost ƒ 5,90. De bloemlezing - een bescheiden greep uit Kohlbrugge's rijke gedachtenwereld, met lessen voor het persoonlijke leven - is vooral genomen uit het Amsterdamsch Zondagsblad dat in de negentiger jaren van de vorige eeuw verscheen. Een mooie boekje om eens cadeau te doen.

— O —

Bij Den Hertog verscheen onlangs nóg een prachtig Kohlbrugge-boek. De titel: 'Uit het levensboek van dr. H. F. Kohlbrugge'. De heer W. Otten te Hilversum, die eerder publiceerde over historische onderwerpen, is de schrijver. Van Kohlbrugge verschenen weliswaar al eerder biografieën, maar nog geen als deze - zowel qua inhoud als uitvoering.

De heer Otten geeft een gedetailleerde beschrijving van Kohlbrugge's veelbewogen leven; aan al bekende gegevens voegt hij tal van nieuwe informaties toe. Verder zijn er pastorale herinneringen uit Elberfeld opgenomen, alsmede levensschetsen van zijn kinderen, vrienden en leerlingen. Belangwekkend is tevens de genealogie van het - zo blijkt hier - nog bestaande geslacht Kohlbrugge. Vele tientallen illustraties zijn opgenomen. Het gebonden boek is in groot formaat uitgegeven; het telt 213 pagina's en kost ƒ39,50. Volgend jaar zal dat ƒ45,- zijn.

Zowel voor de 'Twaalf twaalftallen' als voor het 'Levensboek' en het bundeltje 'Woorden...' geldt wat mij betreft een bijzondere aanbeveling. Op de inhoud van deze zesdelige prekenbundel hoop ik in deze kolommen binnenkort uitvoeriger terug te komen.

Middelharnis

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Nieuwe boeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's