Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beleidsplan Voordelta voorlopig door Bestuurlijk Overleg vastgesteld

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beleidsplan Voordelta voorlopig door Bestuurlijk Overleg vastgesteld

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Om de natuurlijke ontwikkeling in de Voordelta veilig te stellen, kan in gebieden in de monding van het Haringvliet, de Grevelingen en de Oosterschelde de watersport, zanden schelpenwinning het hele jaar moeten worden geweerd. Het Bestuurlijk Overleg Voordelta adviseert eveneens in deze gebieden in beginsel geen olie- en gaswinning toe te staan.

Recreatieve ontwikkelingen zijn mogelijk langs de zeezijde van de Maasvlakte, bij Rockanje en aan de zuidzijde van de Brouwersdam. De ontwikkeling van een jachthaven aan de noordzijde van de Neeltje Jans is inpasbaar in de voorgestelde zonering. De definiteve besluitvorming hierover heeft plaats in het Bestuurlijk Overleg Neeltje Jans. De vrije doorvaart in de betonde vaarroutes blijft toegestaan.

Mosselzaad- en kokkelvisserij wordt geweerd in delen van de monding van het Haringvliet en de Grevelingen en wordt toegestaan op de banjaard (ondiepte) voor de kop van Schouwen. Dit laatste initiatief wordt over twee jaren geƫvalueerd. Garnalenvisserij blijft in het hele plangebied mogelijk. Over militaire oefenvluchten in relatie tot de doelstelling van het beleidsplan vindt nader overleg plaats.

De voorgestelde zonering is mede het resultaat van de inspraakreakties van particulieren en belangenorganisaties op het Ontwerp Beleidsplan Voordelta. Het beleidsplan is op donderdag 14 mei 1992 voorlopig vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Voordelta.

Dit Ontwerp Beleidsplan geeft het beleid weer dat rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en natuur- en recreatieschappen in de planperiode 1991-2000 willen voeren voor dit gebied, met als doel het veilig stellen van de natuurlijke ontwikkeling in relatie tot de veiligheid van de kust. Daarin wordt ook aangegeven hoe recreatie en visserij hierin inpasbaar zijn en mogelijk verder kunnen worden ontwikkeld. De Voordelta is het gebied voor de Deltakust, vanaf de Maasvlakte tot de kop van Walcheren. Door het gereedkomen van de Deltawerken veranderde de ligging van de geulen en banken. Hierdoor ontstonden nieuwe mogelijkheden voor natuur, recreatie en visserij. De opstelling van dit beleidsplan is een aktiepunt van de Nota Harmonisatie Noordzeebeleid en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en van respektievelijk het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

In het Bestuurlijk Overleg Voordelta zitten vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, en Economische Zaken, als ook de provincies Zuid-Holland en Zeeland, de betreffende gemeenten en waterschappen en de bestuurders van de recreatieschappen.

Voordat het plan definitief wordt vastgesteld, krijgen de deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Voordelta de gelegenheid advies in te winnen bij de betreffende adviesraden en/of de bestuurlijke achterban (gemeenteraad, provinciale staten). Na deze adviesronde zal het Bestuurlijk Overleg Voordelta naar verwachting in november 1992 het plan definitief vaststellen. In een bestuursovereenkomst zal worden vastgelegd hoe de betreffende overheden hun bevoegdheden en middelen inzetten om het plan te realiseren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Beleidsplan Voordelta voorlopig door Bestuurlijk Overleg vastgesteld

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 19 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's