Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Spannende tijden voor K.S.V. 'Schuttevaer'

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Spannende tijden voor K.S.V. 'Schuttevaer'

H: Congres hield zich bezig met de toekomst *

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

De leden van de Koninklijke Schippersvereniging 'Schuttevaer' waren donderdag 14 mei 1992, tijdens de 143e Jaarvergadering in Hotel Mercure te Nieuwegein, een groot deel van deze congresdag bezig met het vraagstuk van deze Themadag 'Varend Vervoeren in 2010'. Een drietal sprekers gaven hun visie over het hoe het er in de toekomst en over zo'n 20 jaar en later uit zal zien met het vaarwegennet. Geen eenvoudige zaak, waarbij optimistische maar ook pessimistische geluiden te horen waren. Op de tweede congresdag, vrijdag 15 mei kwamen in de morgenuren de huishoudelijke aangelegenheden aan de orde. In het prachtige Hotel, geopend door Prins Bernhard op 26 september 1984 waren bijna 400 leden van de KSV aanwezig.

Loï op Nieuwegein

De voorzitter van 'Schuttevaer', de heer K. J. van Dorsten uit Meppel, opende klokslag 10 uur donderdag de vergadering met een woord van welkom en speciaal tot enkele bijzondere gasten, o.a. de burgemeester van Nieuwegein, de heer drs. J. Laan; de ere­voorzitter van de KSV, mr. J. C. W. van Dam met echtgenote en het ere­ lid. Prof. Dr. Gyorgy Fekete met echtegenote uit Boedapest (Hongarije), de sprekers en nog een paar vertegenwoordigers van Waterstaat, etc. De burgemeester, de heer Laan, die met applaus werd begroet, sprak allereerst er zijn kompliment over uit betreffende de lokatie, een prima keuze, trots zijnde om de gasten van 'Schuttevaer' te mogen begroeten. Hij deed dat ook mede namens de afdeling Utrecht van KSV, en de voorzitter de heer G. J. ter Stege. Spreker dacht ook aan de Stichting '100 jaar Merwedekanaal' en het thema van het congres 'Varend Vervoeren in 2010'. Toen de heer Laan twee jaar terug zijn ambt als burgemeester van Nieuwegein aanvaardde waren de eerste stukken die zijn aandacht vroeg, stukken van 'Schuttevaer'. Nieuwegein heeft een historische band met het water. Dat was vroeger al toen Jutfaas en Vreeswijk nog zelfstandige plaatsen waren. Toen deze beide plaatsen 20 jaar geleden met elkaar werden verbonden en de nieuwe gemeente Nieuwegein tot stand werd gebracht bleef dit zo. Spreker wees er op dat Nieuwegein een moderne plaats is met oude elementen. „Heeft ook binding met de binnenvaart, een binnenvaart die nog veel ruimte en kapaciteit heeft voor het goederenvervoer", aldus de burgemeester die de voorzitter, de heer Van Dorsten nog hartelijk feliciteerde met zijn Koninklijke onderscheiding en hem en de andere bestuursleden het boek 'Nieuwegein van groeikern tot Stad' van Hans Baaij overhandigde. De heer Van Dorsten, die op 30 april

De heer Van Dorsten, die op 30 april benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje­Nassau wegens zijn vele funkties die hij bekleedt ook op scheepvaartgebied (o.a. voorzitter van 'Schuttevaer'), zei de burgemeester dank voor zijn hartverwarmende woorden. Ook bedankte hij voor de vele felicitaties in dit verband ontvangen. Met dp onderscheiding is hij zeer vereerd. Een korte film over de scheepvaart met een gesproken woord van de heer Van Dorsten maakte dit jaar plaats voor zijn 'Voorwoord'.

Amsterdam ­Rijnlianaal Een inleiding toegelicht met dia's over

Een inleiding toegelicht met dia's over de 'Positie van het Amsterdam­Rijnkanaal t.o.v. de langs het kanaal gelegen havens' werd gehouden door de heer Drs. G. C. G. van den Heuvel, direkteur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam. Spreker begon met een historisch overzicht van de economische betekenis van het AR­kanaal. In de zestiende eeuw was Amsterdam reeds een belangrijk centrum voor de binnenvaart en voor de Rijnvaart. Later ging het met de Rijnvaart bergafwaarts, maar tussen 1830 en 1840 namen de verschepingen op de Rijn sterk toe. In 1893 werd het Merwedekanaal geopend. Hetgeen dit jaar de aanleiding is voor het feestelijk gebeuren van de viering van het 100­ jarig jubileum van het Merwedekanaal. In 1930 werd het wetsontwerp voor de aanleg van een Amsterdam­Rijnverbinding ingediend. Met alle bijkomend ewerkzaamheden werd in 1952 het ARkanaal over de gehele lengte geopend. Daardoor blijft Amsterdam een belangrijke rol spelen in het internationaal vervoer over water. „Onze 100­jarige he^t niet alleen een groots verleden maar ook een grote toekomst", aldus de heer Van den Heuvel aan het slot van zijn rede.

Scheepvaart door een tunnel

De direkteur van de KSV 'Schuttevaer', de heer C. J. de Vries wierp een blik op de toekomst en sprak over spannende tijden die er te wachten staan. „Immers het wegvervoer kan omwille van congestie en milieubezwaren een voorspelde verdubbeling van het goederenvervoer niet aan. De spoorwegen kunnen ook de eerste tien jaar een groei in het goederenvervoer niet aan en ook als de Betuwelijn zou zijn aangelegd is kapaciteit beschikt is het vervoer over water. Het is jammer dat nog onvoldoende mensen beseffen dat juist Nederland, als enige land in Europa, zo overvloedig van vaarwegen gebruik zou kunnen maken, ook bij doorvoer naar andere landen in Europa", aldus de heer De Vries aan het begin van zijn inleiding met als titel: 'Benutting van het huidige Europese vaar­wegennet, knelpunten en wenselijke uitbreidingen in 2010'. „Prognoses spreken dat we gouden tijden tegemoet gaan maar in de praktijk van elke dag merken we er nog weinig van", zei de heer De Vries, die vervolgens sprak over de te openen Rijn­Main­Donauverbinding in september dit jaar. Daardoor worden kansen en bedreigin

Daardoor worden kansen en bedreigingen geschapen. Een gebeurtenis die aanleiding geeft voor 'Schuttevaer' om het gehele Europese vaarwegennet eens onder de loep te nemen, onder het motto 'Varend Vervoeren in 2010'. Hoe gaat het er over 20 jaar uitzien. 'Schuttevaer' en andere instanties houden zich al ge­ruime tijd met deze zaak bezig. O.a. de hoeveelheden die vervoerd moeten worden, soort van de goederen, de vervoerders, enz. enz.

De diverse rivieren en kanalen spelen daarbij een belangrijke rol. Verruiming vaarwegen is dan een eerste eis, b.v. een Elbe­Oder­Donauverbinding, een nieuwe vaarwegen naar München, een vaarweg door de Alpen: een utopie? vroeger spreker zich af

„Waarom zouden we wel een spoortunnel door de Alpen aanleggen, maar niet eens kijken naar de mogelijkheid zo'n tunnel met water te vullen zodat we er kunnen varen? De heer De Vries ziet het wel zitten. Geen utopie, het technisch goed uitvoerbaar (dat zien we aan vele tunnels in vaarwegen in Frankrijk) en in een tijd dat we, in Nederland spreken over ondergronds bouwen van transportbuizen waar we met grote snelheid goederen door sturen is zo'n tunnel met water vast een stuk goedkoper", aldus spreker.

De heer De Vries gaf een opsomming van knelpunten in het vervoer te land en te water en zei dat we er langzamerhand aan moeten wennen dat de binnenvaart weliswaar minder snel is dan wegvervoer, maar even betrouwbaar en flexibel. Zeker waar het containervervoer betreft

Zeker waar het containervervoer betreft Maar dan moeten er wel heel wat bruggen omhoog (voor een veilige doorvaart). Spreker geeft een opsoniming van wat er al niet over water vervoerd kan worden en wees hierbij op vervoer van auto's met speciale autoschepen (tot 600 auto's) die sinds kort niet alleen tussen Keulen en Vlissingen, maar ook vanaf Amsterdam en naar Bom plaatsvind.

Knelpunten rragen veel aandacht

De volgende spreker, de heer Ir. J. G. Hillen, hoofd afdeling rijksvaarwegen van de Hoofddirektie van de Waterstaat sloot zich met zijn onderwerp: 'Visie van de Nederlandse overheid m.b.t. de realisering van een toekomstig Europees geïntegreerd netwerk van vaarwegen' aan bij de rede van de heer De Vries. Hij sprak over de knelpunten die er zijn en de gigantische corridors die moeten worden aangepakt. De heer Hillen noemde wel zo'n 20­

De heer Hillen noemde wel zo'n 20­ routes op, waaraan aandacht moet worden besteed. Vervolgens ging hij in op de concurrentie bij de takken van vervoer, rail­ en wegvervoer en die van de scheepvaart. Concurrerend met het railvervoer kwam de Betuwelijn ter sprake. Bij eventuele uitvoering hiervan heeft de binnenvaart nog 6 tot 8 jaar de tijd om zich voor te bereiden en een markt te vinden. Het bedrijfsleven moet daaraan meedoen en initiatieven ontplooien, aldus de heer Hillen. Hij besloot met de slogan van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB): Vervoer over water natuurlijk beter.

Veel vragen

In de middagvergadering vormden de drie sprekers van 's morgens een forum, waarbij de heer Van Dorsten de leiding had. De schippers staken hun meningen niet onder stoelen of banken en vuurden veel vragen richting forum af. Wat gaat er allemaal de eerste tientallen jaren gebeuren; wie gaat het allemaal doen; hoe zal het gaan met de schippers en hun gezinnen; hoe gaan de vaarwegen er uitzien, enz. Voor en tegen's waren te beluisteren.

Direkteur Kees de Vries van 'Schuttevaer' moeste zijn standpunten sterk verdedigen, maar men bracht hem niet van zijn voetstuk af Hij blijft optimisrisch. Het was een congres waar grootse plannen werden ontvouwd, met instemming en met vraagtekens. Namens de afdeling Goeree­Overflak

Namens de afdeling Goeree­Overflakkee waren tegenwoordiger, de oud­schippers H. Visscher uit Oude Tonge (woordvoerder) en J. A. Visser uit Temeuzen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Spannende tijden voor K.S.V. 'Schuttevaer'

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 mei 1992

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's