Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Middelharnis akkoord met gescheiden afvalophaal

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Middelharnis akkoord met gescheiden afvalophaal

Strijd om méér offert

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Laat ons, waarde lezers, de verslaggeving over de j.I. donderdagavond gehouden vergadering van Middelharnis' gemeenteraad maar beginnen met dat gedeelte waarin 't nog aardig was. Over de invoering per 1 januari 1993 van het gescheiden bewaren en aanbieden van huisvuil en van groente-, fruit- , en tuinafval, de ene week het één-, de andere week het ander, zo moeilijk is dat niet, want alsdan staat u een resp. groene en een bruine container ter beschikking. Raadsleden brengen de nog ontbrekende gft container (groente, fruit, tuin) misschien zélf wel bij u langs, lees dan in hun ogen het wantrouwen jegens uw onderscheidingsvermogen...

...alsof't u niet aan te praten zou zijn wat in de éne-, en wat in de ändere container moet, zó heeft de raad bij het College gehamerd op het geven van voorlichting: „die moet goed, eenvoudig en doelmatig zijn!", heeft dhr. v. d. Ketterij zelfs tot in de tweede gespreksronde uitgeroepen en weth. Koppelaar lijkt hem te hebben gerustgesteld: „er is een ambtenaar die daarvoor gestudeerd heeft", liet hij weten, bedoelend dat het die ambtenaar gegeven is de burgerij zonder ambtelijke poespas te laten weten wat de bedoeling is. Gft afval in de bruine 140 Itr. container, het overig afval, de restfraktie genoemd, in de groene 240 Itr. container die al jaren in gebruik is. Vastgesteld is dat het gft afval ongeveer de helft uitmaakt van de wekelijkse containerinhoud en vanuit die wetenschap is besloten de ene week het één en de andere week het ander op te halen, de ene week de grote- en de andere week de kleine container, niet andersom en niet door elkaar want containers die niet aan de beurt zijn zullen worden geweigerd. In noodzakelijke gevallen zal een tweede container beschikbaar kunnen worden gesteld aan b.v. grote gezinnen voor wie de ophaalfrekwentie onvoldoende zal zijn.

Dhr. Hoogzand hoopt het-, maar hij leek het nog een beetje te betwijfelen of iedereen zo spontaan mee zal werken, twee van die contaiers 'op 't plaetsje achter' vinden ze waarschijnlijk al niks. Dan is er nog de wrevel over de lastenverzwaring door de Overheid als over de grillige tarievenpolitiek van de AVR (Afval Verwerking Rijnmond), maar niettemin kreeg het voorstel de volledige steun van de fraktie Hoogzand: „van wie eigenlijk niet?" vroeg dhr. Hoogzand zich af

Ook van dhr. Rijvers (VDB) en ook van mevr. Vernooij (PvdA) die alle bewoners opriep een positieve bijdrage te leveren aan het oplossen van de milieuproblematiek: „'t is trouwens onze eigen rotzooi die we op te ruimen hebben". Dhr. Hütink (CDA) gaf vervolgens van zijn instemming blijk, herinnerend aan de Goddelijke opdracht naar een duurzame samenleving te streven.

Het was aan weth. Koppelaar de geleverde commentaren te beantwoorden, commentaren waaruit trouwens een raadbrede instemming bleek. Dhr. Koppelaar stemde graag in met te wijzen op de eigen persoonlijke verantwoordelijkheid, zoals ook dhr. v. d. Ketterij al had betoogd, er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn omdat de huidige maatschappij tot een wegwerpmaatschappij verworden is. Op de vraag of de gft containers be

Op de vraag of de gft containers beluchte of niet beluchte zullen zijn kon

dhr. Koppelaar niet konkreet zijn. Daartoe wordt het antwoord afgewacht wat min. Alders aan de Kamerleden zal geven die daarover vragen hebben gesteld, 't wordt overigens kort dag want de levertijd van de containers is 6 maanden en per jan. zou het gescheiden systeem moeten starten.

Het voorstel kreeg de instemming van de hele raad, er komt een gescheiden inzameling, ieder gezin krijgt een keukenemmer en een mini-container voor gft afval en een chemobox. Er zullen ook compostvaten beschikbaar komen en aan de buitenhaven van Middelharnis komt een betonnen depótcontainer en een oliebol, zo'n bol waarin de schippers hun afgewerkte olie kunnen deponeren.

Aan de havens van Stad en Battenoord is daarin nog niet voorzien omdat daar - zo maakte weth. Koppelaar duidelijk - toezicht ontbreekt. In Stad is wel een havenmeester maar die woont niet vlakbij de haven om morsers te kunnen betrappen en liever nog, morsen geheel te voorkomen: „het moet bij zo'n oliebol geen janboel

„het moet bij zo'n oliebol geen janboel worden", vond dhr. Koppelaar, „anders hadden we 't inzamelen beter na kunnen laten".

Het gevraagde krediet van ƒ960.000,- werd door de raad beschikbaar gesteld.

Meer offertes gewenst

Bij een volgend punt is wat revolutie ontstaan. Het ging daarin om de uitbreiding van de regionale puinstortplaats en de aanschaf van een weegbrug waarvan de investering op ƒ200.000,- werd gesteld, aldus voorgedragen door de puinstortcommissie en thans voorgesteld door het College en daar kwam oorlog van.

WD raadslid L. Vroegindeweij vond het ontoelaatbaar dat de raad met slechts één offerte wordt gekonfronteerd omdat, zo herinnerde hij zich uit de mond van weth. Koppelaar, in Nederland maar één bedrijf op dit gebied toonaangevend zou zijn en dat waagde dhr. Vroegindeweij zeer te betwijfelen. Zijn antwoord was een lijst met de namen van een viertal fabrikanten waarvan hij wist dat die evenzeer hun sporen hebben verdiend en dientengevolge eveneens 'toonaangevend' mogen heten. Vroegindeweij voorzag dat offertes uit die kring wel'es 30 tot 45% goedkoper zouden kunnen zijn. Hij wenste dan ook nadere uitleg waarom het bij één offerte is gebleven, zeker bezien in het licht van de toch al niet rooskleurige financiële positie van de gemeente.

De keus op het genoemde bedrijf was gemaakt, zo legde weth. Koppelaar uit, omdat met dat bedrijf goede ervaringen

zijn met o.a. de weegbrug te Nieuwe Tonge. Het bedrijf geeft ook een 'genoegzame" garantie en in de uitgebrachte offerte is ook rekening gehouden met de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld waarmee dhr. Koppelaar ertegen bedoelde te waarschuwen dat het niet juist zou zijn alleen maar cijfers te vergelijken, „want", waarschuwde hij: „goedkoop zou dan best'es duurkoop kunnen blijken te zijn".

Toch hield dhr. Vroegindeweij vol aan het verkrijgen van meerdere offertes te hechten: „ik hou liever wat geld in de knip dan dat we teveel zouden betalen", legde hij uit en hij kreeg bijval van dhr. Rijvers (VDB) die ook vond dat elke schijnbevoordeling voorkomen dient te worden en van dhr. Quist (SGP/RPF) die ook best een nader prijsonderzoek wilde. Weth. Koppelaar beriep zich op de

Weth. Koppelaar beriep zich op de betrouwbaarheid van zijn informanten, vier milieu-ambtenaren van de 4 eilandelijke gemeenten die het bedrijf hebben geadviseerd en hebben ingestemd met de offerte, niemand heeft over de noodzaak van meerdere offertes gerept en weth. Koppelaar waarschuwde ertegen dat 't in dat geval best eens duurder zou kunnen worden omdat de indiener van de eerste offerte zich niet meer daaraan gebonden hoeft te voelen.

Voor dhr. Vroegindeweij het signaal een voorstel in te dienen en schorsing te vragen, na welke weth. Koppelaar zich bereid verklaarde nog meerdere offertes in te winnen en het tot 2 ton gemaximaliseerde krediet pas uit te geven na vergelijk van de financiële en technische merites van de offertes. Het kreeg de instemming van alle 17 raadsleden.

Nog een beeldje

Het bronzen beeldje van het spelend kind, geplaatst tegenover de vroegere HBS is een waar sieraad en tegen nóg een beeldje, een in terracotta vervaardigd sculptuur heeft de raad dan ook van harte 'ja' gezegd. Het wordt andermaal aangeboden door mevr. B. S. L. Kuiper-Hossen te Amsterdam en het beeldje is vervaardigd door de beeldhouwster Francoisse Carbasius. Het is plm. 27 cm. hoog en het krijgt een plaatsje in een vitrine in de hal van het Gemeentehuis. De schenkster hoopt het beeldje op zaterdag 27 juni aan te kunnen bieden wanneer zij te gast is op de dan te houden reünie van de Rijksscholengemeenschap.

„We worden nog een gemeente met een behoorlijk kunstbezit", zo waardeerde dhr. V. d. Berg (VDB) en ook mevr. Vernooij liet zich in de waardering jegens de schenkster niet onbetuigd: „het is goed te kunnen konstateren dat er mensen zijn die de gemeente Middelharnis zo'n goed hart toedragen", vond ze en de raadsvoorz. burg. mevr. Sleurink was het daar volstrekt mee eens. Zij vond de beeldjes eigenlijk van onschatbare waarde temeer omdat het unica's zijn waarvan geen meerdere exemplaren bestaan Windmolens in de Pallandtpolder

De raad heeft, met instemming over het ontwikkelen van alternatieve energie.

ingestemd met het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een aantal percelen in de Pallandtpolder ter plaatsing van een twaalftal windturbines.

Instemming allerwege én de aansprekende verzuchting van dhr. v. d. Kamp dat de moderne mens meer gebruik zal maken van de meest voor de hand liggende krachtbron, z'n spierenenergie, het zou de samenleving en het milieu zeer ten goede komen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Raad Middelharnis akkoord met gescheiden afvalophaal

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's