Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vereniging 'Het Groene Kruis' na 88 jaar en 4 maanden exit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vereniging 'Het Groene Kruis' na 88 jaar en 4 maanden exit

Wijkgebouw blijft beschikbaar

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOLTGENSPLAAT - Met een voorgeschreven aantal van 15 leden, versterkt met 3 machtigingen werd vrijdag 5 juni 1992 de plaatselijke afdeling van de Zuid-Hollandse Vereniging 'Het Groene Kruis' te Ooltgensplaat ontbonden. Een historisch moment na een bestaan van 88 jaar en 4 maanden; gevolg van een fusie met Kruiswerk Zuidhollandse Eilanden te Spijkenisse.

Ruim 400 personeelsleden In 1988 werden er plannen ontwikkeld om de diverse Kruisverenigingen op Voorne-Putten, Rozenburg, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard tot één vereniging samen te voegen, genaamd Kruiswerk Zuidhollandse eilanden en gevestigd te Spijkenisse. Verantwoordelijk voor een verzorgings

Verantwoordelijk voor een verzorgingsgebied van zo'n 280.000 inwoners met een personeelsbestand van ruim 400 wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, voorlichters, diëtisten en consultatiebureau-artsen. Op de vergadering in het Wijkgebouw

Op de vergadering in het Wijkgebouw aan de Lindenlaan te Ooltgensplaat gaf de voorzitter van het 'oude' Groene Kruis, de heer J. J. Brinkman een uiteenzetting van zaken. „Het Groene Kruis Ooltgensplaat startte in 1904 met het werk om zieken en ouderen te verzorgen. Vanaf die tijd tot heden hebben zich vanzelf veel ontwikkelingen voorgedaan en zo stonden we voor een fusie van 32 Kruisverenigingen. Met deze samenvoeging gingen 14 verenigingen uit de regio terstond akkoord. 18 verenigingen besloten aarzelend, waaronder 9 van Flakkee met inbegrip van Ooltgensplaat".

Eind 1991 kwam er bericht dat definitieve besluiten moesten worden genomen ter goedkeuring voor de fusie. Daarom is deze vergadering, gelijk als de andere 8 op Flakkee, bijeengeroepen om aan deze nieuwe vorm van Kruiswerk z'n fiat te geven. „Ooltgensplaat wilde zolang mogelijk

„Ooltgensplaat wilde zolang mogelijk zelfstandig blijven, maar nu is het toch zover dat de fusie doorgang moet vinden", aldus de heer Brinkman. Eigenlijk is alles al in kannen en kruiken.

De wijkverpleegkundigen zijn al ingedeeld in twee gespecialiseerde afdelingen: Thuiszorg en Ouder & Kindzorg. De gehele gezondheidszorg in Nederland fuseerde en daarom is ook voor ons de zelfstandigheid niet meer haalbaar. Door het nieuwe Kruiswerk is alles al overgenomen, waardoor het plaatselijke bestuurswerk is komen te vervallen. Op 15 juni 1992 valt alles in deze regio onder deze vereniging, binnenkort de Stichting Kruiswerk Zuidhollandse Eilanden genoemd.

G.V.O.-werk Plaatselijk kan uit het oude bestuur of

Plaatselijk kan uit het oude bestuur of door nieuwe mensen een comité of commissie worden gevormd, genaamd Gezondheid, Voorlichting en Opvoeding, kortweg GVO genoemd. Deze mensen organiseren b.v. avonden met voorlichting voor diabetici, hyperventilatie, baby- en kleuterzorg, enz. Zij zullen ook dit GVO-werk stimuleren. Deze avon-

den worden door de Stichting gefinancierd.

„Het wijkgebouw van 1981, een van de mooiste van de regio, zal z'n multifunktionele taak blijven behouden. O.a. voor de tandarts, voetverzorging, fysiotherapie, bloedprikken, kolonne Rode Kruis en voor het uitlenen van verpleegartikelen, uitgezonderd grote stukken zoals bedden, etc. die vanuit Spijkenisse worden aangevoerd", aldus de heer Brinkman. Deze tak van dienst wordt al door Spijkenisse verricht.. Al het werk is eigenlijk al naar de nieuwe Stichting overgegaan en daarom houden na de 14 ook de 18 verenigingen op te bestaan.

De heer Brinkman bracht het voorstel van het bestuur van 'Het Groene Kruis' Ooltgensplaat ter discussie en vroeg akkoord te gaan met deze nieuwe fusie Vereniging Kruiswerk Zuidhollandse Eilanden. Na enkele vragen (we komen hier nader op terug) ging de vergadering met het tekenen van de presentielijst akkoord.

Pittige vragen

Voor de verklaring van geen bezwaar werden door een aantal aanwezigen nogal pittige vragen gesteld.

„Als men tegenstemt hoe loopt het dan'" „Dat is dan een rechtstreekse aanval tegen het bestuur, die het voorstel tot toetreding heeft gelanceerd", aldus de heer Brinkman.

„Hoe gaat het met de rechten en plichten, schulden en bezittingen" was een volgende vraag. „De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat alles financieren. De nieuwe Stichting neemt de rechten en plichten van alle gefuseerde verenigingen over; o.a. de aflossing en rente van ons wijkgebouw (bijna een half miljoen) en het vermogen van de vereniging", aldus de voorzitter.

Op een vraag hoe het gaat met het wijkgebouw, antwoordde de heer Brinkman, dat dit gebouw zijn funktie als gezondheidscentrum behoudt. Er wordt van dit gebouw een veelvuldig gebruik gemaakt tegen een redelijke huur.

„Als men de huur gaat verhogen, hoe dan?" De voorzitter zei dat men daar niet bang voor behoeft te zijn. „Handhaafd men alle gebouwen in de regio?" „Gezien de funktie die het heeft en de goede staat van een betrekkelijk nieuw gebouw zal dit complex gehandhaafd blijven", aldus de heer Brinkman. Met betrekking tot het bestuur zei spre

Met betrekking tot het bestuur zei spreker, dat het bestuur heengaat, want het heeft geen funktie meer Uit het bestuur kunnen wel GVO-vrijwilligers worden aangetrokken, die met andere personen het vrijwilligerswerk op zich nemen, in samenwerking met de Vereniging ZHE.

Er volgden nog vragen over de werkindeling, waarbij uit het antwoord bleek dat de verpleegkundigen een groter werkgebied hebben, verspreid over de diverse dorpen (langere afstanden), maar daartegenover staan meer mogelijkheden van zorg en behandeling. Er is ook meer samenspraak.

Tot besluit

„Wij voldoen aan de eisen; om 20.55 uur is het fusiebesluit gevallen en het beleid derhalve rechtsgeldig. Het Kruiswerk Zuidhollandse Eilanden is ook voor Ooltgensplaat een feit en de Vereniging 'Het Groene Kruis' ter plaatse is na 88 jaar en 4 maanden opgeheven", aldus de heer Brinkman, die nog een hartelijk woord van dank sprak tot alle medewerkers van de oude samenstelling, artsen, wijkverpleegsters, de concierge, mevrouw Van der Welle-Moerenhout en de fam. Pipping die vele jaren de contributie heeft opgehaald. Deze contributie gaat volgens de voorzitter ook verdwijnen. Met de heer Brinkman sprak de plaatselijke arts dr. H. M. Nijhof over een historisch moment.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Vereniging 'Het Groene Kruis' na 88 jaar en 4 maanden exit

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's