Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waterschap heeft voortaan aktieplan bij extreme neersiag

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waterschap heeft voortaan aktieplan bij extreme neersiag

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

't Zal niet weer gebeuren, zo heeft dijkgraaf van Kampenhout j.1. vrijdagmiddag de Ver. Vergadering verzekerd dat er, waar ook in het gebied, nog eens klachten zullen komen over wateroverlast, zoals dat recentelijk, bij zware regenval het geval is geweest. Niet verbazend trouwens, want er vielen buien die 20 en 30 mm neerslag gaven terwijl in de watergangen het zomerpeil werd gevoerd. De knelpunten waar het fout ging zijn in kaart gebracht en wanneer zich weer extreem veel neerslag aandient snelt het betrokken personeel daarheen om de nodige maatregelen te nemen, ze doen dat zonder nader overleg en dus zonder tijdverlies, precies wat dhr. D. van Loon met z'n vraag voor had: „om snel en praktisch in te spelen op de situatie", al tekende heemraad Stehouwer aan dat het dichten van veel sloten zich heeft gewroken, „er was duidelijk een tekort aan bergingscapaciteit".

Mocht het bovenstaande ter genoegdoening strekken, dat was niet het geval op de vraag van dhr. E. Eshuis, als hoofdingeland aanwezig in de plaats van dhr. L. J. V. d. Velde die wegens ziekte afwezig was. Voor 't eerst aanwezig vond dhr. Eshuis 't wel wat aanmatigend zo prominent het woord te voeren, maar hij veronderstelde dat dhr. v. d. Velde 't niet anders gedaan zou hebben, 't ging om aandacht voor de al jaren wachtende rekonstruktie van de weg Tl 15, Dirksland-Herkingen. Eigenlijk voelde dhr. Eshuis voor het indienen van een motie, maar dat bleek in dit stadium niet echt serieus bedoeld, temeer omdat dhr. Eshuis met dijkgraaf van Kampenhout in kon stemmen dat de Ver. Vergadering die motie eigenlijk alleen maar aan zichzelf zou kunnen richten...

Aanleiding de Tl 15 te noemen was het voorstel van Dijkgraaf en Heemraden voor 't laatste stuk T117, 1.7 km Tilsedijk, een krediet van 4 miljoen beschikbaar te stellen. Dat gedeelte wacht nog op rekonstruktie met de aanleg van een fietspad en de Ver. Vergadering kon zich daar zeer wel in vinden. Het rekonstruktieplan wordt geieed gemaakt om te kunnen worden ingediend zo gauw de Provincie daar middelen voor beschikbaar heeft; „op het uur waarop dat gebeurt stap ik in de auto en hoop het kant en klare plan in Den Haag aan te bieden", verklaarde dhr. van Kampenhout, in de hoop dat de WUW (Wet Uitkering Wegen) volgend jaar nog niet zal zijn opgeheven, voor het Waterschap dé grote kans van de Prov. subsidie te ontvangen zoals die ook (100%!) voor het gedeelte Middelhamis-kmispunt Molendijk Den Bommel is ontvangen.

En dhr. Eshuis droomde z'n droom dat dat ook voor de rekonstruktie van de Tl 15 nog zou kunnen, een Provinciale subsidie en een snelle aanleg. De eerste stukken daarover dateren al van 1971 en door de jaren heen ligt de al aangekochte grond te verintresten, klaagde de Dirkslandse wethouder die zich voorts inspande de tekst van een gefantaseerde motie te formuleren: „de Verenigde Vergadering zou het verlangen van het gemeentebestuur van Dirksland tenminste gerechtvaardigd kunnen noemen", overwoog dhr. Eshuis.

De dijkgraaf bedoelde het zeker niet onvriendelijk, integendeel, hij vond het optreden van dhr. Eshuis zelfs veelbelovend, maar het doen van suggesties ten dezent staat z.i. gelijk aan het intrappen van een open deur. Het Waterschap heeft er alles aan gedaan de ooit gedane toezeggingen door de Provincie gereali-seerd te knjgen en Ged. Jansen is al de 4e gedeputeerde die herhaaldelijk wordt bestormd, maar de Provincie heeft geen geld en zou een motie van het Waterschap met hoongelach ontvangen, zo vreesde de dijkgraaf. Als de WUW niet nog een aantal jaren van kracht blijft zal op geld van de Provincie niet meer gerekend hoeven worden en morele overwegingen zullen dan omwille van politieke overwegingen opzij worden gezet. „Terwijl wij het - zo zei dhr. Eshuis - ook om veiligheidsredenen zo 'intens graag' zouden willen. Hij vroeg ieder bewust te zijn van de inspanningsverplichting die ook t.o.v. de Tl 15 gedragen moet worden.

Uit de kring van hoofdingelanden werd in april dhr. Jaap Vreeswijjk door de dood weggenomen. Dhr. van Kampenhout herdacht de overledene aan het begin van de Vergadering, „een bescheiden mens met een bestuurlijke wijsheid", zo dacht hij aan dhr. Vreeswijk terug; staande nam de Vergadering enkele ogenblikken stilte in acht.

In z'n voorwoord stond de dijkgraaf stil bij de toekomstige bestuurlijke inrichting van het waterschap, waarover Prov. Staten a.s. donderdag nader zullen beslissen. Het zal dan ook gaan over de lastenver

Het zal dan ook gaan over de lastenverdeling over de categorieën gebouwd, ongebouwd en de nieuwe categorie 'ingezetenen', een verdeling die door de Ver. Vergadering al eerder werd vastgesteld, maar de 'provinciale politiek' zou - zo vreesde de dijkgraaf- alsnog roet in het eten kunnen gooien. „De toekomstige taakuitbreidingen en taakverzwaring kunnen, aldus dhr. van Kampenhout, alleen worden gerealiseerd wanneer de ingezetenen naar rato gaan meebetalen Te lang hebben de ongebouwde en gebouwde eigenaren de waterschapskar alleen moeten trekken, terwijl toch ieder binnen ons territoor belang heeft bij droge voeten", geloofde de dijkgraaf

Een goed nieuwtje voor de milieubeschermers, in het slot van het openingswoord. Trouwens ook de dijkgraaf zelf verklaarde het 'ten zeerste toe te juichen' dat door de Landinrichtingsdienst (ruilverkaveling) geen gecreosoteerd hout meer wordt gebruikt. Voor de taludverdediging wordt voortaan Australische karrihout gebruikt, een hardhoutsoort afkomstig uit produktiebossen, „daarenboven", zo sprak dhr. van Kampenhout in majeur, „spreken de meest recente publikaties van een mogelijk toepassen van accaciahout als alternatief voor tropisch hardhout".

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Waterschap heeft voortaan aktieplan bij extreme neersiag

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 16 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's