Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor meerderheid van Goerees' raad hoeft het niet, zo'n zomerbus

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor meerderheid van Goerees' raad hoeft het niet, zo'n zomerbus

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

't Zal nog maar de vraag zijn of in het a.s. vakantieseizoen in de badplaats Ouddorp de 'Zomerbus' gaat rijden, zoals dat op de Zeeuwse eilanden en op Voorne wel het geval zal zijn. Met 9-6 heeft de raad in z'n vergadering van j.l. donderdagavond de gevraagde bijdrage aan het proefprojekt è ƒ 25.000,- in de knip gehouden, deels om principiële redenen en deels om praktische redenen zoals die vooral leefden bij het merendeel van de CDA fraktieleden. Zij vonden het overbodig dat een kleinere bus frekwent de campings langs rijdt om vandaar vakantiegangers naar de stranden en weer terug te brengen. „Die nemen net zo lief, op hun gemak, de bolderkar", veronderstelde dhr. van Oosterom, „of de fiets".

Over de 'Zomerbus' heeft het College 'verregaand overlegd' met de ZWN en de Kamer van Koophandel als initiatiefnemers, waarom de Collegemeerderheid het onwenselijk vond dat de gemeente Goedereede in de regio een uitzonderingspositie in zou nemen. Weth. Klepper huldigde het standpunt van zijn mede SGP fraktieleden en verklaarde zich tegen deelname aan het projekt. Het woord was donderdagavond aan de raad...

„De rij wachtenden is nog maar een paar frakties groot", begreep dhr. Grinwis (Gem.belang) na zijn parodie op weth. Klepper die "n enkeltje tégen' neemt, weth. Visser die voor de rit wil betalen en dhr. van Oosterom die in de Commissievergadering tegen was, maar van wie je nooit weet of ie dat eenmaal ter vergadering nóg zou zijn...

Dhr. Grinwis verklaarde zich akkoord met de proefname van een jaar; in september wil hij graag evalueren en tevens bezien of het gebied van de Klarebeekweg in de route zou kunnen worden opgenomen.

Sjors Moerkerk (RPF) verklaarde zowel om principiële als om praktische redenen ernstige bezwaren te hebben: „we kunnen met ƒ 25.000,- wel nuttiger dingen doen" vond dhr. Moerkerk. Hij vond zich trouwens door de Collegemeerderheid 't mes wel wat op de keel gezet door hun waarschuwing als gemeente Goedereede liever geen uitzonderingspositie in te nemen. Ook hield dhr. Moerkerk z'n principiële bezwaren staande, daarin gevolgd door dhr. B. Noorthoek (SGP) die bovendien veronderstelde dat geen vakantieganger op zo'n bus zit te wachten. „Bovendien doen we al heel veel voor de toeristen", vond dhr. Noorthoek.

Ook voor dhr. van Oosterom hoeft het niet, temeer als hij becijferde dat op elke klant die het 30 pers. busje krijgt een tientje gemeenschapsgeld zal moeten worden toegelegd waarin de gem. Goedereede een rijksdaalder mee zou moeten betalen. Totaal overbodig vond dhr.van Oosterom het en moeilijk bovendien omdat er weggetjes moeten worden bereden waar twee personenauto's elkaar nauwelijks kunnen passeren: „laten we het maar gemoedelijk houden in Ouddorp", vond dhr. van Oosterom. Hij geloofde dat de gasten die de rust van Ouddorp hebben verkozen liever gebruik maken van de bolderkar waarmee ze vanaf de campings toch ook in tien minuten op het strand zijn; die rust hoort toch bij Ouddorp", vond de CDA vertegenwoordiger.

Bij monde van dhr. Van Dongen liet de PvdAfraktie zich kennen als groot voorstander van het openbaar vervoer en dus ook van het Zomerbusprojekt. Het openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee achtte dhr. van Dongen wat onderontwikkeld te zijn en graag zag hij het zomerbus-projekt gerealiseerd, ook om de automobiliteit wat terug te dringen. Het zou, zo dacht dhr. van Dongen, een grote blamage zijn als de gemeente Goedereede af zou haken, als enige van de gemeenten van Voorne tot aan Walcheren. Oók vond spr. het een blamage als oppositiepartij aan het College steun te moeten geven terwijl de wethouders door hun fraktie in de steek worden gelaten, al heeft weth. Klepper dat later ontkend, hij denkt zoals de fraktie denkt.

Dhr. L. X. den Hollander (WD) herinnerde aan het succes van de zomerbus in Zeeland waarom hij vond dat de proef zeker ook in Ouddorp genomen zou moeten worden. Hij was er wat kribbig om dat de SGP fraktie z.i. de eigen wethouder in moeilijkheden brengt bij de juiste uitvoering van de porfeteuille voor recreatie. „Wees dan konsekwent en hef voor de zondag dan ook geen toeristenbelasting!", legde dhr. den Hollander de SGP fraktie voor. „We gaan als gemeente Goedereede éf als we niet aan de proef meedoen!" waarschuwde dhr. den Hollander.

In zijn beantwoording maakte weth. Klepper duidelijk door z'n fraktie zeker niet in een moeilijke positie te zijn gebracht. Het is ook de eigen overtuiging

om principiële redenen geen medewerking te moeten geven, maar ook praktisch gezien leek de komst van de zomerbus hem niet gewenst, de zomergasten zelf zorgen niet voor grote verplaatsingen en zoeken veelal het strand dat het dichtst bij de camping gelegen is, dikwijls zal dat het Noorderstrand zijn.

Met kracht van argumenten verdedigde weth. Visser zijn standpunt, wél een zomerbus, niet kinderachtig zijn en als gemeente gewoon een jaar met de proef meedoen. Het leek dhr. Visser dat die, vooral ook gezien het wisselvallige klimaat, de vakantiegangers heel goede diensten zou kunnen bewijzen.

Maar ook in de tweede gespreksronde bleken de meningen niet te zijn veranderd. Dhr. Oosterom en van Dongen begonnen zelfs wat te ruzieén. Ook de oproep van dhr. den Hollander om het College geen zeper te laten halen kreeg weinig respons zodat het voorstel tot medewerking strandde met een stemverhouding van 9-6. Tegenstemmers de SGP fraktieleden (5), Moerkerk (RPF) en Noordhoek, van Oosterom en Koese van het CDA.

Over samenlevingsvormen De meerderheid van de raad heeft in een vroegere uitspraak te kennen gegeven de verscheidenheid aan samenlevingsvormen niet gelijk te stellen aan de huwelijkse samenleving, een uitspraak die voor het gemeentepersoneel gevolgen kan hebben.

PvdA vertegenwoordiger Verbrugge legde uit dat die uitspraak konsekwenties kan hebben wanneer een IZA verzekerd personeelslid zijn of haar partner ook bij die verzekering aan zou melden. Alsdan wordt van de werkgever een verklaring gevraagd dat inderdad van samenwonen sprake is en die vorm wordt door de gemeente niet erkend en derhalve zal de gevraagde verklaring niet gegeven worden. „De PvdA heeft respekt voor ieders principe behalve wanneer de uitvoering daarvan anderen schade gaat berokkenen, dan noemen wij zo'n principe een uiting van principiële intolerantie", zo verklaarde dhr. Verbrugge. Er was wat dispuut, maar de uitkomst daarvan was dat de gevraagde uitspraak tot een volgende vergadering wordt uitgesteld. Het was dhr. van Oosterom die met weth. Visser suggereerde dat het onderwerp beter eerst in Commissieverband besproken kan worden. De PvdA fraktie verklaarde daarmee in te stemmen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Voor meerderheid van Goerees' raad hoeft het niet, zo'n zomerbus

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's