Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GVT 'Salem' Dirkslandook aan de nieuwste normenaangepast

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

GVT 'Salem' Dirkslandook aan de nieuwste normenaangepast

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zaterdag 20 juni 1992 was het vooral voor de bewoners van het Dirkslandse Gezinsvervangend tehuis 'Salem' een blijde dag. Na de heringebruikname van Refugium veertien dagen geleden was nu hun tehuis aan de beurt.

In 'Onder de Wiek' in Dirksland kwamen ouders/verzorgers, groepsleiding en bestuur bij elkaar. De bewoners waren thuis gebleven om straks hun gasten te kunnen ontvangen. De voorzitter van de Stichting, de heer

De voorzitter van de Stichting, de heer G. C. Joppe opende de bijeenkomst met schriftlezing en gebed. In zijn openingswoord stelde hij vast, dat Salem thans als laatste tehuis van de Stichting is aangepast aan de eisen van de tijd.

De laatste verbouwing van Salem dateerde van 1985, maar gezien de gewijzigde inzichten in de gezondheidszorg, waarin de zorg steeds kleinschaliger wordt, was een aanpassing dringend noodzakelijk. De heer De Kreij gaf een overzicht van

De heer De Kreij gaf een overzicht van de ontwikkelingen, die er aankomen in verband met de stelselwijziging. Er moet zorg op maat geleverd worden. Niet minder zorg dan nodig is maar ook niet meer. Tot nu toe is er teveel vanuit gegaan, wat

Tot nu toe is er teveel vanuit gegaan, wat de bewoner van een GVT niet kan. Er is in het algemeen te weinig oog geweest voor wat hij wel kan. Daardoor is er vaak te veel zorg dus verkeerde zorg gegeven. Doordat de bewoner zelf dingen kan doen die vroeger voor hem gedaan werden verhoog je zijn eigen waarde.

De zorgvormen zullen moeten worden aangepast aan de behoefte van de bewoner.

Een GVT biedt komplete verzorging voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft daar behoefte aan.

Binnen onze Stichting zijn nu 9 woongroepen, waarin de zorg wordt aangepast aan de behoefte. De meeste woongroepen hebben een eigen kookgelegenheid, zodat zij in de toekomst voor hun eigen potje kunnen zorgen.

Het is ook een uitdaging voor de leiding om te zien wat er gedaan kan worden om de bewoner te ontwikkelen naar meer zelfstandigheid.

In de toekomst zal de vraag naar zorg op maat steeds meer uitgaan van de client (de nieuwe benaming voor een bewoner van het GVT). Hij zal zelf of via zijn ouders op zoek gaan naar die zorg, die het best bij hem past. De zorg zal in de toekomst moeten vol

De zorg zal in de toekomst moeten voldoen aan wettelijke eisen van kwaliteit. Met de zorgverzekeraar zullen zorgovereenkomsten worden afgesloten, waarbij afspraken gemaakt worden over de kwaliteit van de zorg voor de betreffende cliƫnt. Achteraf zal toetsing plaatsvinden of de afspraken worden nagekomen.

Ook met de ouders moeten afspraken worden gemaakt op grond van een op te stellen behandelingsplan.

Een ander belangrijk punt bij de stelselherziening is het in de toekomst loslaten van regio en capaciteitsgrenzen. Opname is dan niet meer gebonden aan de regio, maar kan in principe ook daarbuiten plaatsvinden.

Bij het loslaten van de kapaciteitsgrenzen is men niet meer gebonden aan een vast aantal bewoners per tehuis. Wel alles binnen de kaders van prijs en kwaliteit.

Vooreen relatief kleine Stichting is erde laatste jaren veel werk verzet, maar dat zal in de toekomst zeker niet minder zijn. Wij zijn erg blij met de samenwerking

Wij zijn erg blij met de samenwerking met Philadelphia waar de deskundigheid aanwezig is om ons te ondersteunen in de turbulente ontwikkelingen. Wij zijn een christelijke stichting, die

interkerkelijk samenwerkt met een aantal kerken op ons eiland. Al deze kerken zijn in ons bestuur vertegenwoordigd. Het is een voorrecht, dat dit kan om als kerken samen bezig te zijn met de zorg voor onze gehandicapte medemens. Dat zet de zorg in een kader, waar ook Christus bewogen was met alles wat op aarde door de zonde beschadigd is. Dat vraag ook van ons, dat wij ook in

Dat vraag ook van ons, dat wij ook in ons leven de liefde van Christus kennen, die niet alleen zieken genas, maar bovenal uit was op het redden van zondaren. Dat moet ook de basis zijn, waarop wij als bestuur samen met de leiding en u als ouders en allen die bij de zorg betrokken zijn bezig moeten zijn. Daarop moeten we elkaar kunnen aanspreken. Christelijke zorg moet immers meer inhouden dan zorg alleen.

Hierna sprak het hoofd van de voorziening, de heer G. J. v. d. Kolk. Hij memoreerde allereerst het plotseling overlijden van de bestuursmentor van Salem, de heer M. Edewaard. Vele jaren heeft hij binnen Salem zijn beste krachten gegeven in het meedenken over het te voeren beleid. Hij had een luisterend oor voor de bewoners en de leiding. Wij zullen hem blijven gedenken als een integer mens, die zich volledig heeft ingezet.

Hierna werden enkele ogenblikken stilte in acht genomen. In Salem werken we nu met 2 woongroepen, wat de begeleiding ten goede komt. Hij gaf een overzicht van de verbouwing, die in een zeer kort tijdsbestek heeft plaatsgevonden, gezien alle ontwikkelingen deed hij een beroep op de ouders om mee op weg te gaan om het beste te zoeken voor de bewoner. Na het beantwoorden van enkele vragen

Na het beantwoorden van enkele vragen gingen de genodigden op weg naar Salem, waar zeer uitgebreid en geanimeerd samen met de bewoners het huis werd bezichtigd.

Na afloop ging men weer terug naar Onder de Wiek voor de afsluiting van deze zeer geslaagde middag.

De Stichting is voornemens om in de eerste week van oktober 1992 enkele festiviteiten te organiseren in het kader van het 25-jarig bestaan van Sjaloom. Een van de aktivitelten is het openstellen van de drie tehuizen voor het publiek, waarbij uitvoerig kennis genomen kan worden van de uitgevoerde verbouwingen en van het nieuwe zorgconcept.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

GVT 'Salem' Dirkslandook aan de nieuwste normenaangepast

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's