Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stichting Dagverblijvenop Goeree-Overflal(kee tekent samenwerkingsovereenkomst

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Stichting Dagverblijvenop Goeree-Overflal(kee tekent samenwerkingsovereenkomst

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Donderdagavond j.1., terwijl een groot deel van onze natie aan de T.V. gekluisterd was om de voetbalwedstrijd tegen Duitsland te volgen, vond o.l.v. notaris Blankhart de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Dagverblijven op Goeree- Overflakkee en de landelijke Prot. Chr. Stichting Philadelphia Voorzieningen. De overeenkomst werd afgesloten in de vorm van afname van diensten met de intentie om na verloop van tijd te komen tot een juridische eenheid met behoud van eigen zelfstandigheid en identiteit. Vooruitlopend op een huwelijk op huwelijkse voorwaarden, werd deze avond eigenlijk een verloving aangegaan.

Waarom samenwerking?

Om het antwoord op bovenstaande vraag toe te lichten, ging de voorzitter van de Stichting Dagverblijven, dhr. J. Tieks, terug naar de geschiedenis van de twee dagverblijven, waarvan het dagverblijf voor ouderen op 3 oktober 1983 werd gestart en het kinderdagverblijf op 20 februari 1989, waarvoor een groep enthousiaste mensen zich sterk had gemaakt. Op bestuurlijk niveau hebben dhr. V. d. Hoek (thans in Sneek wonend) en dhr. Doornbos veel baanbrekend werk verricht.

Beide dagverblijven bleken in een grote behoefte te voorzien. Het aantal plaatsen is in de loop der jaren toegenomen. Aan medewerking van verschillende kanten heeft het de Stichting niet ontbroken.

Tot 1989 was er financieel geen enkel probleem, zelfs was er een reserve. Echter, in 1990 werd de Stichtinggekonfronteerd met een aanzienlijk tekort. Van een positief eigen vermogen was dit in 1990 terug gelopen naar een negatief eigen vermogen van ƒ 135.000,-.

Er ontstonden hierover kommunikatieproblemen met ouders en medewerkers, die door gesprekken weer werden opgelost. De koers werd omgezet, hetgeen resulteerde in een positieve reserve van ƒ145.000,-. Het bestuur kwam tot de konklusie dat nu het financiële probleem was opgelost, er naar de toekomst gekeken moest worden. De kwaliteit van de zorg die geboden werd, moest in de toekomst minimaal gehandhaafd blijven en zo mogelijk verbeterd terwijl ook de personeelszorg de aandacht moest blijven krijgen.

De ontwikkelingen in het land, te weten bezuinigingsmaatregelen, plan Simons en stelselherziening, noopten het bestuur adekwaat op de ontwikkelingen in te spelen. De konklusie was, dat de Stichting Dagverblijven voor de toekomst te klein zou zijn en ook bepaalde specialiteiten zou gaan missen. Het antwoord om in de toekomst op nivo te kunnen blijven funktioneren, was: samenwerking.

Na uitvoerig onderzoek werd besloten kontakt te zoeken met de Protestants Christelijke Stichting Philadelphia Voorzieningen te Nunspeet, waarvan het

Regionaal Adviescentrum Zuid-Holland in Leiderdorp zetelt. Bij de voorbereidingen zijn de oudercommissies van zowel d'n Duyt als de Regenboog nauw betrokken geweest, hetgeen dhr. Tieks een goede zaak noemde. Ook in de toekomst zal de inbreng van ouders en verwanten (sinds kort is er een verwantencommissie), alleen nog toenemen. Ook met het personeel is uitvoerig over de samenwerking gesproken. Een groot aantal punten van ouders en personeel is in het definitieve ontwerp meegenomen.

Samen sterker

Aldus luidde de toespraak van het voormalig CDA-Tweede Kamerlid, dhr. S. C. Weyers, thans voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars.

„Samen", het mooiste woord dat er is", vond dhr. Weyers. Hij ging met name in op de nieuwe rol in de toekomst voor de zorgverzekeraars. Om zorg op maat te ontwikkelen is een solide basis nodig. Hij noemde fuseren een goed gebeuren. Betere resultaten is in de zorg belangrijk. Een sterke en goed georganiseerde verzekeraar kan beter besturen.

De trein van het nieuwe stelsel loopt; maar wat gaat er gebeuren, vroeg dhr. Weyers zich af Het zat hem dwars dat er wel veel over het stelsel gesproken wordt maar dat er nog te veel blokkades zijn, te veel bureaukratie. Er moet tot zaken worden gekomen. De overheid zou meer terug moeten treden en de regelgeving meer aan de zorgverzekeraar moeten overlaten. „Geen provinciaal en gemeentelijk touwtrekken, zo komt de overheid weer langs een andere weg binnen". Spreker pleitte er voor om samen de boontjes te doppen en noemde de samenwerking in de regio belangrijk. Hij eindigde zijn toespraak met de woorden: „laat ons de uitdaging die er ligt oppakken. Samen is er veel goeds te doen".

Samen beter

Dhr. C. Hovenkamp, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia, is al jaren nauw bij de gehandicaptenzorg betrokken. Die betrokkenheid kwam in zijn toespraak ook duidelijk naar voren. Hij had bij meerdere bezoeken aan de dagverblijven op Goeree-Overflakkee gekonstateerd, dat de zorg er op hoog nivo stond, waarbij de ouders een centrale rol speelden. Beter kon eigenlijk niet. De samenwerking met Philadelphia moet volgens hem gezocht worden in het elkaar heipen, hoe het morgen zal

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Stichting Dagverblijvenop Goeree-Overflal(kee tekent samenwerkingsovereenkomst

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 23 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's