Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Dirksland heeft moeite

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Dirksland heeft moeite

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Dirkslands burgemeester Boonstra was wegens vakantie afwezig, maar ook zonder zijn leiding heeft de gemeenteraad in z'n vergadering van j.1. dpnderdagavond op de kleintjes gelet. Zo vroeg de raad zich af wat het rendeiflent zou zijn van de ƒ 15.000,- die aan de WV Overflakkee jaarlijks zullen worden bijgedragen. Het enige wat de raad bedenken kon was dat vanuit Middelharnis wellicht mensen worden doorverwezen naar de Slikken van Flakkee. „Maar wat hébben we daaraan?" vroeg dhr. de Vlugt zich af: „Dirksland en Herkingen zien ze niet eens liggen!" Voor de raad lijkt het maximum bereikt, maar zo vast hij rekent op het morgenlicht, zo vast rekent dhr. de Vlugt op een volgende verhoging en dan lijkt Dirkslands raad af te zullen haken.

Ook het CDA stond niet te juichen, „maar 't gaat ons te ver om het WV nu om zeep te helpen", verklaarde dhr. Sandee. „Jammer dat Dirksland niet zoveel te bieden heeft maar dat is niet de schuld van de WV', vond hij. Dhr. Sandee vond de belangen die Dirksland heeft niet zo meetbaar, wel vond hij de betrokkenheid bij de WV gewenst, al lijkt zijn fraktie ook wel voor het vaststellen van een maximum te opteren, hij vroeg zich dan ook af waarom het College dat niet van de raadscommissie overgenomen heeft. Aan waarnemend raadsvoorzitter dhr.

Aan waarnemend raadsvoorzitter dhr. Schouten de taak tegen zoveel oppositie in te roeien. Dhr. Schouten wist best zaken te noemen waaruit de VW-zorg ook voor Dirksland blijkt, zoals de monumentenroute, de excursies naar de Slikken van Flakkee, de wandelroute Midden Flakkee, een auto-, en een fietsroute, kortom vervult de WV een coördinerende rol, zo hield weth. Schouten de raad voor, oproepend solidair te zijn en de WV niet te laten vallen, zij het dan ook dat de werkzaamheden van de WV zich lijken te concentreren tot de kern Middelhamis.

Overigens verklaarde dhr. Schouten wél het signaal te hebben begrepen dat de raad de grens bereikt acht, al vermoedt hij ook dat een volgende verhoging er wel in zit. 't Is dhr. Schouten overigens bekend dat de WV voor sommige te verlenen diensten een kostenvergoeding in wil stellen; het zou de financiële positie wat lucht kunnen geven.

Niet weglopen

„Niet om een paar dubbeltjes weglopen" propageerde dhr. van Prooijen, daarentegen wilde hij de samenwerking die zich hier en daar op het eiland laat zien met wat zorgvuldigheid koesteren. „Samenwerking, maar niet tegen elke prijs", wierp dhr. de Vogel tegen en volgende sprekers vroegen zich af wat Dirksland te bieden heeft en of't niet de taak van het WV zou zijn dat duidelijk te maken: „Voor ƒ 15.000,- kunnen we zélf ook nogal wat propagandamateriaal maken", geloofde dhr. van Nieuwenhuijzen.

Dhr. Schouten verklaarde 't begrepen te hebben. Nu nog gaat de raad akkoord maar de raad wil weten wat de WV aan en voor de gemeente Dirksland doet; „dat krijgen we wel boven water met 2 vertegenwoordigers in het bestuur", zegde dhr. Schouten toe. De raad, minus de SGP fraktie, stemde met de verhoging in, schoorvoetend, piepend en aarzelend... i

Aanleiding tot de discussie was het voorstel de bijdrage per inwoner te verhogen (met 0,35 et) tot ƒ2,10 per inwoner, nodig, zo lichtte het College toe, om de huisvestingskosten en de salariskosten te dekken. De raadscommissie die er zich over had gebogen had geadviseerd een maximum vast te stellen, maar het College had daar (nog) niet aan toe willen geven; de raadsbespreking maakte duidelijk dat daar toch ernstig rekening mee zal moeten worden gehouden.

Dirksland heeft de toerist niet zoveel bezienswaardigheden te bieden, dat werd de moraal van 't verhaal, maar de raad vindt dat dat dan in de te verlenen bijdrage tot uitdrukking zou moeten komen. Dhr. van Houwelingen (Gem. belang) was de eerste die dat balletje opwierp. „Zuchtend en piepend" heeft de commissie positief geadviseerd en in zo'n zelfde twijfel vroeg dhr. van Houwelingen zich af of het wel realistisch is de bijdrage op het aantal inwoners af te stemmen. „Dirksland dat verhoudingsgewijs evenveel betaalt als Middelharnis zou ook eenzelfde aandacht willen, maar we hebben niet zoveel te bieden en daar wringt de schoen", voelde van Houwelingen. „Met veel aarzeling" verklaarde hij thans akkoord te gaan maar wanneer bij een volgende verhoging de argumentatie niet zal zijn gewijzigd verklaarde hij daar 'beduidend groter probleem" mee te zullen hebben.

Hem had de voorwaarde die hei College aan het WV wil laten weten te weinig gerustgesteld, méér aandacht voor de Dirkslandse belangen en te streven naar een hogere bijdrage van de midden-stand. Ook de overige raadsleden namen dat nauwelijks serieus, niet dhr. van Nieuwenhuijzen (WD) en zeker niet dhr. de Vlugt (PvdA). Die hoefde er maar aan te herinneren dat de bijdrage per inwoner in 't begin van de tachtiger jaren nog één dubbeltje was, terwijl die nu al tot ƒ2,10 gestegen is, en „net zo vast als 't elke morgen weer licht wordt kunnen we op een volgende verhoging rekenen", voorzag hij, duidelijk makend dat zijn fraktie daar niet voor te vinden is, „eerst maar'es evalueren wat onze belangen zijn bij de betrokkenheid bij de VW', vond hij.

Bedenkingen ook vanuit de SGP fraktie, verwoord door dhr. de Vogel; twijfels over het praktisch nut dat hij overigens moeilijk meetbaar achtte en principiële bezwaren tegen 't feit dat de VW zich bezig houdt met reserveringen voor concerten en theater en overige rattaplan". Géén medewerking of instemming van de fraktie van de SGP derhalve.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Raad Dirksland heeft moeite

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 30 juni 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's