Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe boeken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe boeken

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Reformatorische Maatschappelijke Unie is een organisatie waarin zowel werkgevers als werknemers en zelfstandigen trachten de belangen te beharti­ gen van de mens in de arbeidssituatie. Tevens is het een platform ter gezamenlijke bezinning over allerlei maatschappelijke vraagstukken. Elk jaar geeft de RMU een zogenaamde jaarthema-brochure uit. Zo verschenen er al boekjes over (onder andere) zondagsarbeid, medezeggenschap en milieu. Dit keer is het thema - en daarmee het

Dit keer is het thema - en daarmee het (onlangs verschenen) boekje - gewijd aan 'Onderwijs en arbeidsmarkt'. Beschreven wordt de onderlinge relatie van deze twee grootheden. Expliciete aandacht ontvangt de positie van het reformatorisch onderwijs in dit kader. Het eerste exemplaar van deze brochure werd op 22 mei jongstleden aangeboden aan ir. B. J. van der Vlies, fraktievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer Uitgeverij Buijten en Schipperheijn te Amsterdam bracht het boekje in de handel. Het is verkrijgbaar zowel bij de RMU (postbus 900, 3900 AX Veenendaal) als in de boekhandel. Aantal pagina's: 55. De verkoopprijs bedraagt /H90. _ Q _

De volgende boeken kwamen zeer recent uit bij uitgeverij De Banier te Utrecht.

P. Kuijt, Calvijns levenswerk bericht vanuit zijn brieven. Deel 12. Paperback. 64 pag. Prijs ƒ 14,75.

In de inmiddels karakteristiek geworden vormgeving verscheen onlangs deeltje 12 van de fraaie serie boekjes, gewijd aan de brieven van Calvijn. Dit twaalfde en laatste (?) boekje geeft aandacht aan 'Een hoogst belangrijke brief aan Karel V en de met hem vergaderde Duitse vorsten". De Geneefse reformator schreef deze brief in 1543 toen Karel met zijn vorsten vergaderde te Spiers op de Reichstag. Wijlen de heer Kuijt - dezelfde die van zo'n grote betekenis is geweest voor De Driestar te Gouda - vertaalde en bewerkte de brief op verdienstelijke wijze uit het Duits. De laatste zin van deze brief bevat een

De laatste zin van deze brief bevat een geloofsbelijdenis: „Sterven zullen wij. Maar in de dood zullen wij overwinnen. Niet alleen omdat door de dood ons een zekere ingang geschonken zal worden tot een beter leven, maar ook omdat wij weten dat ons bloed gelijk zal zijn aan het zaad om de waarheid Gods te verbreiden die nu bespogen wordf'.

Ds. A. Moerkerken, Een mensenkind. Over het leven van de profeet Ezechiël. Gebonden. 146 pag. Prijs ƒ 27,50.

Een fraai uitgegeven boekwerk met bijdragen van een niet onbekend predi­kant over een helaas al weinig bekend profetenboek! Het betreft bewerkingen Moerkerken enkele jaren geleden hield van een serie vervolgpreken die ds. in de Gereformeerde Gemeente te Gouda. Ze worden hier aangekondigd als inhoud van Ezechiels profetieën kent, meditatief getinte verklaringen. Wie de verwonderen. zal zich over de titel van dit boek niet

De spreker/schrijver koos een tiental Schriftplaatsen uit 'Ezechiél' tot uitgangspunt van zijn meditatie. Het kan niet anders dan dat bij een dergelijke Zo bijvoorbeeld de stof uit de aangrij­ selektie het één en ander gemist wordt. pende hoofdstukken 37 (dorre doodsbeenderen) en 47 (tempelbeek). Echter - wat wel geboden wordt, is lezenswaardig en leerzaam. De baten van de verkoop van dit boek

De baten van de verkoop van dit boek goede aan de zending van de Gerefor­ komen gedeeltelijk (voor welk deel?) ten meerde Gemeenten.

Robert Murray M'Cheyne, Uit het dagboek van een ouderling. Paperback. Klein formaat. 90 pag. Prijs/14,75.

Wie M'Cheyne was is hier en daar nog wel bekend: een Schots prediker uit de vorige eeuw, begenadigd met grote gaven van hart en hoofd, die helaas op 29- jarige leeftijd al overleed. Desondanks is hij tot grote zegen voor Gods kerk in Schotland geweest. En hij spreekt nog nadat hij gestorven is. Dit boekje is ontstaan uit een dagboek

Dit boekje is ontstaan uit een dagboek (het bijhouden daarvan is typisch Angelsaksisch!) waarin een ouderling van M'Cheyne het een en ander over zijn geliefde leraar meedeelt. Een fijnzinnig boekje!

Ch. Spurgeon, Overeenkomstig de belofte. Paperback. Klein formaat. 132 pag. Prijs ƒ 9,75.

In de lay-out en het formaat waarin dit boekje verscheen, kwamen er al meer uit bij De Banier. Aantrekkelijke werkjes zijn het die zich heel goed lenen als cadeautje te fungeren. De inhoud is degelijk en de prijs niet noemenswaard. In dit boekje roept Spurgeon, de Londense opwekkingsprediker die honderd jaar geleden overleed, op tot zelfonderzoek. Ik neem enkele zinnen van hem over 'De koopman die zijn boeken na^g en toen bemerkte dat zijn zakener slecht voorstonden, werd ervoor bewaard dat hij bankroet ging. Dit zou evengoed met mijn lezer het geval kunnen zijn. Maar indien hij daarentegen ontdekt dat het met betrekking tot de hemelse zaken goed met hem staat, zal hem dit tot grote blijdschap zijn. Niemand heeft er iets bij te verliezen wanneer hij eigen hart eerlijk onderzoekt'.

Nog zo'n klein maar fijn boekske van uitgeverij De Banier. Nu van Andrew A. Bonar, Stromen van levend water. Paperback. 122 pag. Prijs ƒ 15,75. Het wordt eentonig: ook voor de samen

Het wordt eentonig: ook voor de samenstelling van dit werkje is geput uit de nagelaten geschriften van een 19e-eeuws prediker. Ook hij leefde en werkte in Schotland. Andrew Bonar was de biograaf van de eerdergenoemde M'Cheyne. Zijn dochter stelde uit zijn dagboek, zijn brieven en preken een bundel overdenkingen samen, zodanig dat gedurende een heel jaar op elke zondag een afgerond gedeelte gelezen en overdacht kan worden. Levend water uit de fonteinen des heils!

Evert Kuijt, Jouw eigen dagboek. Paperback. Klein formaat. 194 pag. Prijs ƒ 9,75.

Na 'Elke-dag-boek' voor de kinderen kwam nu 'Jouw eigen dagboek' uit - bedoeld voor jongeren die elke dag op hun eigen niveau enkele ogenblikken willen nadenken over een gedeelte uit de Bijbel.

Tot slot nog twee leesboeken. C. M. de Putter-Dekker, Gerrit, Piet en Anneke in de oorlog. Tweede druk. Geïllustreerd. 69 pag. Prijs ƒ 13,50. Een spannend boek over de hongerwinter tijdens de bezetting. Voor kinderen van plusminus 10 jaar.

J. F. van der Poel, Een geschonden jeugd. Met stofomslag. 131 pag. Prijs ƒ22,50. Een aangrijpend verhaal over het kwaad van incest in een gewoon kerkelijk gezin. En over de gevolgen... JK

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Nieuwe boeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's