Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afscheid van overleden meester C. W. J. Geerts

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Afscheid van overleden meester C. W. J. Geerts

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOLTGENSPLAAT - Bij het plotseling overlijden van meneer Geerts op donderdag 16 juli 1992 in het Dijkzigtziekenhuis te Rotterdam, kon men naast deelneming van hartelijk medeleven alom vernemen hoe hij zich voor de dorpsgemeenschap van Ooltgensplaat heeft ingespannen. Eén van zijn aktiviteiten was zijn inzet om het luiden van de torenklok her-in-te-voeren. Door een defect dreigde men voorgoed te stoppen. „Niets van dat alles", zei de heer Geerts, „dat luiden behoort bij een dorp". Deze klok luidde dinsdagmiddag toen de rouwstoet de Plaat uitreed opweg naar de Exodus-gemeente te Sommelsdijk, waar een gedeelte van de Dienst van Woord, Gebed en Gedachtenis werd gehouden. De heer Geerts werd 71 jaar.

Groot gemis

Velen waren in deze dienst aanwezig om Christiaan Willem Jacques Geerts de laatste eer te bewijzen. Naast de familie, vrienden, dorpsgenoten, waren er ook oud-kollega's die Jan Geerts van dichtbij hebben meegemaakt. Een groot aantal bloemstukken waren ook hiervan getuige. De predikant van de Exodusgemeente, ds. Sj. Bruining kenschetste de heer Geerts als Jan, de meester, een vriend, een broeder, een naaste, maar bovenal een man, vader, schoonvader en een familielid waar wat van uitging. „Een'mild en vriendelijk mens, die met je meeleefde en je kon bemoedigen". Daar burgemeester drs. C. M. de Vos van Oostflakkee plotseling verhinderd was, kreeg wethouder, de heer P. H. van de Ree het woord.

Hij memoreerde de verdiensten van de heer Geerts op velerlei terrein en dat van zijn beroep: onderwijzer. Hij was een groot aantal jaren hoofd van de Openbare Lagere Scholen te Langstraat en Ooltgensplaat en namens het gemeentebestuur van Oostflakkee sprak de heer Van de Ree hartelijke woorden van deelneming. Hij deed dit ook namens de vriendenkring van de Voorstraat waarin de overledene een stimulerende inbreng had. „Hij zal in onze kring heel erg worden gemist", aldus wethouder Van de Ree.

Woord van Gedachtenis De verkondiging werd verzorgd door

De verkondiging werd verzorgd door een zwager van de heer Geerts, nl. ds. J. F. Wagener, hervormd em. predikant te Zundert. Hij merkte op dat de familie Geerts door familie en vrienden wordl omringd.

De heer Van de Ree, die heeft gesproken en mevrouw L. J. S. van de Ras- Holleman, die ouderling van dienst is, zijn de buren van de Voorstraat. Neef S. D. van Hensbergen uit Willemstad is de organist. Zwager K. van Bergeijk zal een dankwoord spreken en broer Sjaak Geerts zal iets vertellen over de levensloop van zijn overleden broer Jan.

Gelezen werd Romeinen 8:18-26 en 31- 39 en naar aanleiding hiervan overdacht ds. Wagener de kern van het gelezene: een Woord van Gedachtenis naast de dienst van Woord en Gebed. Jan Geerts zou zeggen óp Woord én Gebed moet het accent liggen.

Ds. Wagener tieeft rond 36 jaar geleden het huwelijk van Jan en Mies mogen bevestigen. Van het gemeentehuis, waar de schoolkinderen zich hadden opgesteld ging het vanaf de Voorstraat naar de dorpskerk. Een stukje navolging van Christus was ook het devies van Jan, dat gaf hij door aan geheel zijn omgeving. Liefde en daad. Liefde als openheid naar een ander toe. Van deze menselijke liefde is hij nu gescheiden en die scheiding kwam onverwacht. De dood komt onverwacht en is onherroepelijk. Maar een Woord van machtige troost

Maar een Woord van machtige troost put men uit dat oude Boek als de hulpeloosheid groot was. Daarom moest het Woord door de dorpsdominee ook aan de kinderen van de openbare school worden verteld. Paulus berichte de mensen in Rome over de liefde van Christus. Niets en niemand kon hem daar van scheiden. God gaf Zijn eigen Zoon aan ons over om de dood te overwinnen. Hij is bij ons in ons verdriet, troostvol, bemoedigend, perspektiefgevend voor de toekomst. Daar kan dood, graf en vuur niet tegenop. Hij leidt ons verder al zien we niet hoe dat moet. God Zelf vertaald de duisternis in het eeuwig licht. Wij danken God voor dit leven en geven Jan in liefde over aan Hem. Hij deed veel en genoot dubbel als hij anderen zag genieten. Met gevoelens van dankbaarheid zeggen wij: „Lieve Jan, rust in vrede", aldus ds. Wagener. Na orgelspel en gebed werd gezongen

Ps. 73:9 en 10. Mevrouw Joke Leijdens uit Melissant, lid van de kerkelijke werkgroep las een gedicht van ds. Hans Bouma, getiteld 'Als je maar...' Een zwager van de heer Geerts, de heer K. van Bergeijk sprak een dankwoord namens de familie. Bij het uitdragen van Jan Geerts door leden van de kerkeraad werd gezonfPi' 'U zij de glorie opgestane Heer". In deze dienst werd verder nog gezongen uit Gezang 466 en Gezang 477. In het crematorium te Rotterdam-Zuid las ds. Bruining nog een tweetal gedichten voor, las de Apostolische Geloofsbelijdenis en bad het Onze Vader. Vooraf gaf broer Sjaak nog een levensschets.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Afscheid van overleden meester C. W. J. Geerts

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's