Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waterschap Goeree-Overflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waterschap Goeree-Overflakkee

BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WATERGANGEN

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

Dljl<graaf en heemraden van het waterschap Goeree-Overflal<l<ee brengen ter openbare kennis van belanghebbenden, dat:

I. in het keurgebied van het voormalige waterschap Flakkee In 1992 buitengewoon onderhoud aan watergangen zal (moeten) worden verricht aan de watergangen in de polderdelen:

a. de polders lozende door het Oudeland van Oude Tonge; b. de oude polders, lozende op de haven van Klinkerland;

II. in het keurgebied van de Zuiderdieppolder ca. in 1992 buitengewoon onderhoud aan watergangen zal (moeten) worden verricht aan de watergangen in de polderdelen:

c. Zuiderdieppolder, Kroningspolder, Nieuwe Kroningspolder, Bospolder en d. Gabriëllinapolder;

lil. in het Keurgebied van de voormalige polder Goeree vóór 1 april 1993 buitengewoon onderhoud aan watergangen zal (moeten) worden verricht aan de watergangen in de polderdelen:

e. Woutrinapolder; f. Nieuwe Oostdijk en g. Het West-Nieuwland.

Het buitengewoon onderhoud vanwege het waterschap zal omstreeks 1 augustus 1992 aanvangen en zal worden verricht aan alle bij het waterschap in onderhoud zijnde hoofdwatergangen, wegsloten en dijksloten.

Ingevolge het van kracht zijnde reglement, de Keur op de Waterbeheersing van het voormalige waterschap Flakkee, de Keur op de waterbeheersing voor de Zuiderdieppolder ca. en de Keur van de voormalige polder Goeree zijn de ingelanden verplicht zonder recht op schadevergoeding de uit deze hoofdwatergangen en sloten komende specie te ontvangen en ten minste 50 cm uit de bovenkant van de taluds van deze watergangen te verwijderen.

Het buitengewoon onderhoud dat vanwege ingelanden zal moeten worden verricht vóór 1 januari 1993, voor wat betreft de onder I en II genoemde gebieden, en vóór 1 april 1993 voor wat betreft de onder III genoemde gebieden, dient te geschieden aan alle (kavel- en scheid-)sloten en aan de sloten langs de niet bij het waterschap in onderhoud zijnde wegen (rijks-, provinciale en gemeentewegen). Dit buitengewoon onderhoud dient te bestaan uit het brengen van genoemde sloten op de in de genoemde keuren voorgeschreven afmetingen, waarbij uitkomende specie ten minste 50 cm uit de bovenkant van het talud moet worden verwijderd en geen specie aan de zijde van de weg of dijk mag worden opgeslagen.

IMet nadruk wordt er op gewezen, dat eindstukken van draineer- en andere leidingen niet buiten het talud mogen steken.

Om schade aan draineer- en andere leidingen te voorkomen is het raadzaam deze direkt naast de eindbuizen zodanig te markeren, dat zij duidelijk zichtbaar zijn voor de machinist van de graafmachine.

Hiervoor dienen bij voorkeur lange bamboestokken met vaantjes gebruikt te worden. Deze markeringen mogen pas na het maaien/klepelen worden aangebracht en moeten na het profileren van de watergangen weer worden verwijderd.

Door de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de ruilverkaveling Flakkee is het mogelijk, dat het buitengewoon onderhoud aan bepaalde watergangen niet vanwege het waterschap wordt uitgevoerd.

Voor het dempen van watergangen in ruilverkavelingsverband dient vroegtijdig een ontheffing bij het waterschap te worden aangevraagd.

IVIIDDELHARNIS, 30 juli 1992

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Waterschap Goeree-Overflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's