Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Middelharnis lioudt vast aan subregio

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Middelharnis lioudt vast aan subregio

Schaalvergroting samenwerkingsgebieden:

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

De vermindering van het aantal samenwerkingsgebieden in Zuid- Holland in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) leidde ook in de raad van Middelharnis (6 augustus jongstleden) tot de reaktie dat indeling van Goeree-Overflakkee bij het samenwerkingsverband Rijnmond onontkoombaar is, ook al was men liever een zelfstandige regio gebleven. Subregio voorwaarde

voor indeling bij Rijnmond De raad ging noodgedwongen akkoo

De raad ging noodgedwongen akkoord met het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om aan Gedeputeerde Staten te antwoorden dat er geen bezwaar bestaat om te horen bij Rijnmond maar dat wordt vastgehouden aan behoud van Goeree-Overflakkee als een subregio.

En dan een blijvende subregio, beklemtoonde de heer Rijvers (VDB), geen voorlopige of tijdelijke.

Mevrouw Vernooy (PvdA) vond het een ingewikkelde materie voor politici, laat staan voorburgers. Goeree-Overflakkee was volgens mevrouw Vernooy qua samenwerking goed op weg en ze vond het jammer dat het bij de door GS voorgestelde herindeling van samenwerkingsgebieden tussen wal en schip dreigt te raken.

Ze vond dat het ISGO (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree- Overflakkee) de kans moest krijgen zijn bestaansrecht te bevestigen. De PvdA had geen bezwaren tegen aansluiting bij Rijnmond en kon zonder veel commentaar akkoord gaan met het voorstel van het College van B en W.

Heel wat meer commentaar kwam van de zijde van de heer Vroegindewey (WD), die naar voren bracht dat men bereid was akkoord te gaan met indeling bij Rijnmond onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Goeree-Overflakkee een eigen subregio zou blijven. Hij vroeg zich af of het item 'subregio"

Hij vroeg zich af of het item 'subregio" een lokkertje was en is om 'ja' te zeggen tegen Rijnmond: „Was die lokker er niet geweest, hadden we dan misschien gekozen voor Drechtsteden of Zeeland, waar onze eigen identiteit waarschijnlijk groter zou kunnen zijn?" Het gevoel van een lokkertje was bij de

Het gevoel van een lokkertje was bij de heer Vroegindewey sterk toegenomen, want hoeveel waarde moest hij nu hechten aan de voorgestelde subregio?

Informatie

De heer Vroegindewey had begrepen dat de raadsleden in Goedereede op 16 juli in de raadsvergadering reeds beschikten over nieuwe en relevante informatie m.b.t. de mogelijkheden (c.q. onmogelijkheid) een subregio te worden. Hij vond het jammer dat het College van Middelharnis niet, zoals het College van Goedereede, adekwaat had gereageerd naar de raadsleden toe.

Er was volgens de WD op 13 juli 1992 door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mevrouw De Graaff- Nauta, een brief verzonden aan Gedeputeerde Staten en een afschrift daarvan aan de gemeenten. De heer Vroegindewey had van die brief geen kennis kunnen nemen via de gemeente Middelharnis en hij zei; „De WD heeft dit intern besproken en verwijt het College nalatigheid en gebrek aan zorg". De heer Vroegindewey konkludeerde

De heer Vroegindewey konkludeerde dat volgens de brief van de staatssecretaris een subregio binnen de WGR niet mogelijk is. „Wel wordt het mogelijk gemaakt om via een bestuurscommissie een aantal taken te behouden. Onduidelijk is door wie deze bestuurscommissie wordt benoemd en bemand". De WD vroeg ook welke toezeggingen

De WD vroeg ook welke toezeggingen er door de provincie zijn gedaan en hoe hard deze zijn.

De heer Vroegindewe-, v'ond, gegeven de brief van de staatssecretaris en de discussies in de commissie ABZ (algemeen bestuurlijke zaken), een heroriëntering op zijn plaats.

De kracht van het ISGO

De heer Rijvers was van mening: we hebben geen behoefte aan schaalvergroting en we zijn goed op weg met het ISGO. Een positief aspekt vond de heer Rijvers dat de vier gemeenten met een eenduidig standpunt naar GS toe komen en hij ging er van uit dat Goeree- Overflakkee als subregio gaat funktioneren binnen het samenwerkingsgebied Rijnmond.

De heer Rijvers zag ook wel wat in één gemeente op Goeree-Overflakkee.

Namens de SGP sprak de heer Villerius: „Het ISGO had op dit moment al veel sterker moeten zijn nu deze materie zich aandient". Volgens de heer Villenus is het beslist noodzakelijk niet verdeeld te reageren wil men een subregio kunnen halen Hij wenste niet dat Goeree- Overflakkee zou worden tot een achteruitgeschoven restgebied van een groot stedelijk gebied. Wij hebben onze eigen wensen, onze eigen identiteit, vond de heer Villerius. Hij ging akkoord met het voorstel voor een subregio en besloot: „Een potige delegatie naar Den Haag kan geen kwaad".

De heer Hoogzand (lijst Hoogzand) sprak waardering uit voor de ijver van mevrouw Sleurink om van het ISGO iets wezenlijks te maken. Hij vond het ISGO de ideale bestuursvorm voor Goeree- Overflakkee. Hij zag niets in de door GS voorgestelde schaalvergroting. Dat schaalvergroting tot bestuurlijke verbetering zou leiden was volgens hem allang een achterhaalde zaak.

„Goeree-Overflakkee hoort eigenlijk bij Zeeland", zei de heer Hoogzand. „In de jaren 70 heeft de raad van Middelharnis in meerderheid voor aansluiting bij Zeeland gestemd. Ik weet niet of deze raad in haar ondoorgrondelijke samenstelling ook zo zou kiezen. Is aansluiting bij Zeeland geheel van de baan?"

Overigens veronderstelde Hoogzand dat Rotterdam noch Zeeland betekenis aan Goeree-Overflakkee hecht. De heer Hoogzand was over het geheel nogal sceptisch. De veelgeprezei eensgezindheid tussen de gemeenten op Goeree- Overflakkee vond hij thans maar schijn en aan het eind van zijn beschouwingen kwam hij tot de konklusie; „Wij hechten geen waarde aan het voorstel".

CDA gesterkt door brief staatssecretaris

De heer Hutink (CDA) had kennelijk wél kennis kunnen nemen van de brief van staatssecretaris De Graaff-Nauta, want hij zei door die brief gesterkt te zijn in zijn streven naar behoud van een eigen zelfstandig bestuursorgaan.

Het CDA stond niet te trappelen om Goeree-Overflakkee te laten indelen bij een groter gebied. Men is hier nog maar pas bezig met het ISGO, dat moet gestalte kunnen krijgen. Indien indeling bij Rijnmond toch moet, dan moet er naar gestreefd worden zo lang mogelijk zelfstandig te blijven als subregio, was het CDA-standpunt, ook al erkent de staatssecretaris een 'subregio' niet. Want, aldus de heer Hutink: „dat vecht

Want, aldus de heer Hutink: „dat vecht ZIJ maar uit met GS. Wij moeten zelf duidelijk laten weten wat wij willen".

Éénduidig

Burgemeester Sleurink wist de komplexe materie simpel te stellen; „De stukken van GS zijn duidelijk. Goeree- Overflakkee moet subregio blijven. Dat is het uitgangspunt waar wij allemaal eilandbreed eenduidig achter staan".

Over het ISGO zei mevrouw Sleurink; „De heer Villerius heeft gelijk, het had sterker kunnen zijn. Die verantwoordelijkheid schuif ik naar de gemeenteraden, die niet zo verschrikkelijk hard lopen om taken over te dragen aan het ISGO".

Aan het adres van de heer Vroegindewey zei de burgemeester; „Wij praten over het stuk van GS". Over debrief van de staatssecretaris die de heer Vroegindewey in de raadsmap had gemist zei mevrouw Sleurink. „Ik ben bang dat u bent geweest toen die briefer nog niet in lag" en ze konstateerde dat ze dät verwijt dus naast zich neer kon leggen. In tegenstelling tot de heer Vroeginde

In tegenstelling tot de heer Vroegindewey interpreteerde mevrouw Sleurink de brief van de staatssecretaris als positief; over het hoe en wat van de bestuurscommissie die de staatssecretans voor het gebied mogelijk wil maken verklaarde de burgemeester;

- die bestuurscommissie kan worden vergeleken met een subregio en

- wordt benoemd door het gebied zelf

- taken en bevoegdheden gaan naar de bestuurscommissie, waarbij ook financiën worden overgedragen.

Wat betreft toezeggingen van de kant van de provincie was het antwoord van de burgemeester eenvoudig; „We hebben geen toezeggingen gekregen. We hebben dit stuk gekregen van GS, meer niet".

Heroriëntatie was niet aan de orde; „U heeft alleen antwoord te geven op de vraag uit het voorstel. Een andere uitspraak is op dit moment niet aan de orde".

Toch niet zo eenvoudig

Hoewel de burgemeester duidelijk maakte hoe ze er over dacht was het ook weer niet zó eenvoudig. Men was het er unaniem over eens dat een sterk ISGO van vitaal belang is in de niet verlangde maar onafwendbare realiteit van bestuurlijke schaalvergroting; maar toch; hier en daar knaagde onzekerheid.

Voor het College, het CDA en de SGP was er weliswaar de positieve en versterkende uitwerking van de brief van de staatssecretaris, maar de WD vond een bestuurscommissie voor Goeree-Overflakkee niet bij voorbaat geruststellend De heer Vroegindewey vond een bestuurscommissie niet hetzelfde als een subregio. Hij wou zekerheid. „Hadden we maar wat vastigheid" zei hij. Het feit dat hij als raadslid verstoken

Het feit dat hij als raadslid verstoken was gebleven van aktuele en relevante informatie was voor de heer Vroegindewey onaanvaardbaar.

De heer Hoogzand konkludeerde dat eigenlijk geen der raadsleden vóór het voorstel van het College was: „Maar ze klampen zich vast aan een subregio met een zekere eigen ontwikkeling". Hij was bang - gezien de start van het

Hij was bang - gezien de start van het ISGO op eilandelijke schaal - dat de start van het ISGO bij een groter gebied niet zo sterk zou zijn „Tenslotte zal er niet geluisterd worden naar het Flakkeese geluid" voorspelde hij somber. Niettemin wou de fraktie geen spelbre

Niettemin wou de fraktie geen spelbreker zijn en zou Hoogzand het voorstel van het College steunen, al had hij geen enkele illusie.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 augustus 1992

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Raad Middelharnis lioudt vast aan subregio

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 augustus 1992

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's