Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe Boeken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe Boeken

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Drs. M. A. Buitink-Heijblom, Feminisme. Een bijbels-kritische benadering. Uitgeverij Kok Voorhoeve te Kampen. Paperback. 136 pag. Prijs ƒ26,50.

Het feminisme is een modem verschijnsel. In de geschiedenis zijn diverse bevolkingsgroepen voorwerp van emancipatie geweest: de 'kleine luyden', het rooms-katholieke volksdeel, de arbeiders, de minderheden - maar ook de vrouwen. Vanuit een (vermeende) achterstandssituatie vroegen en vragen zij aandacht voor zich en bepleiten zij gelijkberechtiging. In het laatste tiental jaren is bovendien de feministische theologie sterk in opkomst. Het is bijvoorbeeld sinds kort mogelijk aan enkele universiteiten 'vrouwenstudies' te studeren. Binnen de theologische faculteit!

Dit boek gaat met name in op die feministische theologie. Het verschijnt in de Reformatiereeks. De auteur is docente theologie aan de Reformatorische Bijbelschool te Zeist. In haar boek komen vooral de verschillen tussen de feministische en de meer traditionele theologie aan de orde. En dat aan de hand van een aantal thema's. Zoals de bijbelvisie, het Godsbeeld, patriarchaat, verhouding man-vrouw. In de laatste hoofdstukken geeft zij de richting aan om een derde weg te gaan - tussen patriarchalisme en feminisme. De bijbelse weg van gelijkwaardigheid èn verscheidenheid in de verhouding van man en vrouw.

Ir. J. van der Graaf, Gerechtigheid. Over het samenleven van mensen en volkeren. Uitgeverij Kok Voorhoeve te Kampen. Paperback. 62 pag. Prijs ƒ 14,90.

Ook dit peperbekje verscheen in de Reformatiereeks. Het geheel is van de hand van de algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond - nimmer schrijvens moede. Overigens betreft het een bundeling van eerder uitgesproken lezingen. Voor de E.O.-microfoon, voor vergaderende Bonders alsmede voor confererende studenten. Maar dat doet aan de aktuele inhoud niet af Thema is 'gerechtigheid'. En dan dit

Thema is 'gerechtigheid'. En dan dit keer niet ten aanzien van het persoonlijke leevn, in de verhouding tot de HEERE. Maar aangaande het leven van mens en wereld, in de verhouding tussen mensen en volkeren. Gods gebod is immers zeer wijd en Zijn gerechtigheid omvat het hele leven. Ik noem de titels van enkele hoofdstukken: 'Gerechtigheid bij de profeten', 'Rechtvaardig leven'. Gerechtigheid en werelddiakonaat' en 'Gerechtigheid in het Midden- Oosten'.

Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde. De opvoeding van de jeugd. Uitgeverijg De Groot Goudriaan te Kampen. Paperback. 67 pag. Prijs ƒ 19,90.

Dit boek is het eerste van een nieuwe reeks. 'Gereformeerd Pedagogisch Erfgoed' zal de naam zijn. De bedoeling is hierin een serie wetenschappelijk verantwoorde tekstuitgaven te laten verschijnen. Onder auspiciën van de Stichting Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolondenvijs, in onderwijsland bekend als 'de BGS'. Dat is een goed initiatief Vooral nu gestart is met dit boekje van Marnix. Omdat het oorspronkelijk in het Latijn verscheen, was het tot heden nauwelijks bekend. In die leemte voorziet het dan ook. Marnix - we kennen hem als vertrouwensman van Willem van Oranje, dichter van het Wilhelmus, schrijver van de 'Biënkorf, organisator van de nieuwe Leidse universiteit, burgemeester van Antwerpen en tenslotte banneling in het Zeeuwse land. Een vroom en strijdbaar man. Deze veelzijdige en begaafde Renaissancemens schreef dus ook een pedagogische werkje. Leerzaam, zelfs nog voor onze zo geheel andere tijd, vergeleken met de 16e eeuw. Dit traktaatje werd vertaald door drs. H.

Dit traktaatje werd vertaald door drs. H. de Wit-van Westerhuis. Drs. N. C. van Velzen voorzag het geheel van een historische inleiding en ds. M. Golverdingen schreef een Woord vooraf. Aanbevolen!

Dr. Joh. Verkuyl, De kern van het christelijk geloof. Uitgeverij Kok te Kampen. Paperback. 474 pag. Prijs ƒ45,-.

Misschien las u ooit het boekje 'Credo' van professor Verkuyl. Het verscheen in 1964 in de toen heel bekende Boeketreeks. Welnu - dit boek is er de herschrijving en uitwerking van. Bijna dertig jaar na dato. Ook 'Credo' was al bedoeld voor hen 'die op weg geholpen wilden worden bij het zoeken van de kern (!) waarom het gaat in het evangelie van Jezus Christus'. Het merkwaardige is dat professor Verkuyl - door-en-door een zendingsman - vroeger bekend stond als een 'verlicht' theoloog die eigen wegen durfde te gaan. Thans kent men hem in zijn kerken (de Geref. Kerken in Nederland) als een orthodox theoloog die de centrale themata van de bijbelse leer blijft benadrukken. Door middel van dit boek wil hij nog eens verantwoording afleggen van de inhoud van het 'algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Dat is tegenwoordig al een weldadig aandoende benadering. Bij alle reserves die dit boek hier en daar

bij mij opriep - en dat waren er nog al wat - is er ook veel leerzaams aan te ontlenen. Aantrekkelijk is de wervende, evangelisatorische toespitsing. Door het hele boek heen.

—O— Tot slot nog enkele andere uitgaven van uitgeverij Kok Voorhoeve te Kampen.

Drs. H. de Jong, Israël, de Filistijnen over u! Bijbellezingen met de gemeente over de richter Simson. Paperback. 46 pag. Prijs ƒ 14,50.

Een exegetisch-meditatieve verklaring van Richteren 13-16. Dominee De Jong (ned. geref predikant) tekent Simson als de onvolmaakte richter die een begin maakte met Israels verlossing van de Filistijnen en die juist zo een sterke vooruitwijzing gaf naar het volmaakte veriossingswerk van Jezus Christus.

Ds. C. G. Geluk, Jij bent uniek. Paperback. 72 pag. Prijs/13,50.

Een boek voor jonge mensen. Geschreven door de direkteur van de Hervormd- Gereformeerde Jeugdbond.

Sipke van der Land, Wat een geluk. Nieuwe gelijkenissen. Paperback. 145 pag. Prijs/19,90.

Sipke van der Land gaf al heel wat boekjes uit. Dit bevat enkele honderden anekdotes en verhaaltjes. Bedoeld als een nieuw soort 'gelijkenissen'. Het gaat dus om de achterliggende bedoeling.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 augustus 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Nieuwe Boeken

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 augustus 1992

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's